prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2019
 TS 302 - 309: 362 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
7. 12.:
TS 302 (362)TS 303 (362)TS 304 (362)TS 314 (362 ZSSK)TS 307 (362)TS 308 (362)TS 309 (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den1. den1. den
912/911/904
914/909/908
/915/900
9034762/47631973/905/910
/913/902
907/906/917
4766/5006
/5009/4761
záloha Břeclav
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
so 1. 6.  362.023 ! 362.019 !   362.001 362.167 362.021 ! 362.002   362.118 !   so 1. 6.
ne 2. 6.362.087 362.161   362.019 ! 362.167 362.001 362.021 362.002 [1] 362.175 [2] 362.118 ! 362.170 ne 2. 6.
po 3. 6.362.161 362.087 362.162 362.111 [3] 362.172 362.166 362.021       362.170 ! po 3. 6.
út 4. 6.362.087 ! 362.161 ! 362.042 362.162 362.111 362.172 ! 362.021
362.168
[4]
      362.170 ! út 4. 6.
st 5. 6.362.087
362.161
[5]
362.161 [6] 362.158 [7] 362.042 362.162 362.111 362.168 362.002 [8]   362.118 362.002 [9] st 5. 6.
čt 6. 6.362.027 362.161 362.021 362.158 362.042 362.162 362.168 362.002 [10]   362.118 !   čt 6. 6.
7. 6.362.161 362.027 362.162 ! 362.175 362.158 362.021 362.168 362.002 [11]   362.118   7. 6.
so 8. 6.362.027
362.173
[12]
362.161   362.162 362.175
362.123
[13]
362.030 362.168       362.118 so 8. 6.
ne 9. 6.362.042 362.161 362.162 ! 362.027 362.030 362.109 362.168 !       362.118 ! ne 9. 6.
po 10. 6.362.161 362.042 362.173 362.162 362.027 362.030 362.168 362.002 [14]     362.167 po 10. 6.
út 11. 6.362.042 362.161
362.027
[15]
362.165 362.173 ! 362.162 362.027 [16] 362.168 !       362.167 ! út 11. 6.
st 12. 6.362.042
362.027
[17]
362.027 [18] 362.001 [19] 362.165 362.173 362.002 362.168       362.167 ! st 12. 6.
čt 13. 6.362.002 [20] 362.027
362.112
[21]
362.165 [22] 362.001 362.165
750.713
[23]
362.170 362.168 362.002 [24]       čt 13. 6.
14. 6.362.112 362.002 362.123 362.165 362.001 362.171
362.174
[25]
362.168
362.023
[26]
        14. 6.
so 15. 6.362.002 [27] 362.112 [28] 362.001 362.123 ! 362.165
362.112
[29]
750.710
362.002
[30]
362.023 !         so 15. 6.
ne 16. 6.362.175   362.123 ! 362.001 362.002 362.168 362.023 !         ne 16. 6.
po 17. 6.362.001 [31] 362.175     362.001
362.112
[32]
362.002 362.023 362.070       po 17. 6.
út 18. 6.362.175 362.001   362.021 362.123 362.112 362.023 362.070 !       út 18. 6.
st 19. 6.362.175 362.001   362.174 362.021   362.023 ! 362.070 !       st 19. 6.
čt 20. 6.362.001 [31] 362.001 [33] 362.024 362.124 362.021 362.175 362.023         čt 20. 6.
21. 6.362.175 362.001   362.024 ! 362.124   362.023 ! -
362.171
[34]
    362.027 21. 6.
so 22. 6.362.021 362.175 362.124 !   362.024 362.163 362.023 ! 362.171     362.027 ! so 22. 6.
ne 23. 6.362.163 [35] 362.175 ! 362.042 362.167 362.113 362.163
362.021
[36]
  362.171     362.027 ! ne 23. 6.
po 24. 6.362.175 ! 754.019 [37] 362.001 [38] 362.042 362.167 362.030 362.163 362.171 [39]       po 24. 6.
út 25. 6.362.030
362.175
[40]
362.175
362.080
[41]
362.027 362.001 362.042 362.167
750.713
[42]
362.163         út 25. 6.
st 26. 6.362.175 [43] 362.080
750.713
[44]
362.121 362.027
362.030
[45]
362.001 362.174 362.163     362.027 [46]   st 26. 6.
čt 27. 6.362.080 750.713
362.019
[47]
362.174 ! 362.121 ! 362.030 ! 362.019 [48] 362.163 !     362.027 !   čt 27. 6.
28. 6.362.019 362.080   362.174 ! 362.121   362.163 ! 362.118 [49]   362.027 !   28. 6.
so 29. 6.362.080 362.019 př + 362.162
362.019
[50]
    362.174 362.123   362.118 !     362.161 so 29. 6.
ne 30. 6.362.080 362.019 !   362.166 362.123 ! 362.174 !   362.118 !     362.161 ! ne 30. 6.
oběh pro
7. 12.:
912/911/904
914/909/908
/915/900
9034762/47631973/905/910
/913/902
907/906/917
4766/5006
/5009/4761
záloha Břeclav
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den1. den1. den
TS 302TS 303TS 304TS 314TS 307TS 308TS 309

[1]Břeclav - Bohumín EC 102
[2]vlak 99998: 362.175
[3]Celozelená souprava
[4]vlak 1975: 362.021
vlak 1972: 362.168
[5]vlak 1438: 362.087
vlaky 908, 915: 362.161
[6]vlak 914: 362.161
[7]vlak 24224: 362.158
[8]vlak 99999: 362.002
R 776
[9]vlak 99996: 362.002
[10]vlak 99999: 362.002
[11]vlak 409: 362.002
[12]vlak 912: 362.027
vlak 904: 362.173
[13]vlak 910: 362.175
vlak 913: 362.123
[14]vlak 103: 362.002
[15]vlak 914: 362.161
vlak 917: 362.027
[16]vlak 911: 362.027
[17]vlak 907: 362.042
vlak 915: 362.027
[18]vlak 906: 362.027
[19]vlak 4763: 362.001
[20]vlak 915: 362.002
[21]vlak 914: 362.027
vlak 906: 362.112
[22]vlak 1974: 362.165
[23]vlak 910: 362.165
vlaky 913, 902: 750.713
[24]vlak 99999: 362.002 + 4215 / 4232
4215 / 4232
[25]vlak 912: 362.171
vlaky 911, 904: 362.174
[26]vlak 1975: 362.168
vlak 1972: 362.023
[27]vlak 912: 362.002
[28]vlak 909: 362.112
[29]vlak 1973: 362.165
vlak 913: 362.112
[30]vlak 907: 750.710
vlak 917: 362.002
[31]vlak 915: 362.001
[32]vlak 1973: 362.001
vlak 902: 362.112
[33]vlak 909: 362.001
[34]vlak 102: -, pozn: 362171 přijela na přípřeži EC115
vlak 409: 362.171
[35]vlak 907: 362.163
[36]vlak 919: 362.163
vlak 910: 362.021
[37]Vlak 906 v úseku Vyškov - Brno odřeknut
[38]vlak 24224: 362.001
[39]vlak 408: 362.171
[40]vlaky 1438, 907, 908: 362.030
vlak 915: 362.175
[41]vlaky 914, 909, 906: 362.175
vlak 917: 362.080
[42]vlaky 901, 912: 362.167
vlaky 911, 904: 750.713
[43]vlak 907: 362.175
[44]vlak 914: 362.080
vlak 917: 750.713
[45]vlaky 4766, 5077: 362.027
vlak 1977: 362.030, pozn: z České Třebové 65 minut opožděn
[46]vlak 99997: 362.027
Vlaky 4766 a 5077 v čele s lokomotivou 362 027 vlak 1977 převzala staniční záloha 362 030, vlak odjel s 65' zpožděním, staniční zálohu přebírá 362 027 minimálně do konce týdne
[47]vlak 914: 750.713
vlak 917: 362.019
[48]vlak 901: 362.019
[49]vlak 102: pro R409
[50]vlak 914: 362.019 př + 362.162
vlak 908: 362.019