prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2023
 TS 353: 362 + 80-30 OŘOD východ PP Brno-Maloměřice

oběh pro
9. 12.:
TS 353 (362 + 80-30)TS 354 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
--------
ne 1. 1.362.162 + 80-30 032 362.070 + 80-30 027 362.023 + 80-30 012 [1] 362.023 + 80-30 012 [2] 362.128 + 80-30 023       ne 1. 1.
po 2. 1.362.128 + 80-30 023 ! 362.162 + 80-30 032 362.027 [3] 362.023 + 80-30 012 362.070 + 80-30 027       po 2. 1.
út 3. 1.362.070 + 80-30 027 ! 362.128 + 80-30 023 362.162 + 80-30 032 362.027 [4] 362.023 + 80-30 012       út 3. 1.
st 4. 1.362.023 + 80-30 012 362.070 + 80-30 027 362.128 + 80-30 023 362.162 + 80-30 032 362.027 [5]       st 4. 1.
čt 5. 1.362.027 [6] 362.023 + 80-30 012 ! 362.070 + 80-30 027 362.128 + 80-30 023 362.162 + 80-30 032 !       čt 5. 1.
6. 1.362.162 362.027 [7] 362.023 + 80-30 012 362.070 + 80-30 027 362.128 + 80-30 023       6. 1.
so 7. 1.660.002 362.162 362.027 ! 362.023 + 80-30 012 362.070 + 80-30 027       so 7. 1.
ne 8. 1.362.070 660.002 !   362.162 + 80-30 032 362.023 + 80-30 012       ne 8. 1.
po 9. 1.550.002 362.070 + 80-30 027 362.162 + 80-30 032 362.027 [8] 362.128 + 80-30 023     362.171 po 9. 1.
út 10. 1.550.002
362.033 + 80-30 012
[9]
362.128 + 80-30 023 362.070 + 80-30 027 362.162 + 80-30 032 362.027 [5]       út 10. 1.
st 11. 1.362.027
660.003
[10]
362.033 + 80-30 012 362.128 + 80-30 023 362.070 + 80-30 027 362.162 + 80-30 032       st 11. 1.
čt 12. 1.362.162 + 80-30 032
362.162
[11]
362.027 [12] 362.033 + 80-30 012 362.054 + 80-30 023 362.070 + 80-30 027       čt 12. 1.
13. 1.660.001
362.070 + 80-30 021
[13]
362.162 + 80-30 032 362.027 [14] 362.033 + 80-30 012 362.054 + 80-30 023       13. 1.
so 14. 1.362.017 + 80-30 023 362.070 + 80-30 021   362.162 + 80-30 032 362.033 + 80-30 012       so 14. 1.
ne 15. 1.362.033 + 80-30 012 ! 362.017 + 80-30 023 !   362.070 + 80-30 021 ! 362.162 + 80-30 032 !       ne 15. 1.
po 16. 1.362.162 + 80-30 032 [15] 362.033 + 80-30 012 362.027
362.001
362.162
[16]
362.070 + 80-30 021 362.017 + 80-30 023       po 16. 1.
út 17. 1.660.109 362.017 + 80-30 023 362.033 + 80-30 012 362.162 [8] 362.070 + 80-30 021     362.161 út 17. 1.
st 18. 1.  362.070 + 80-30 021 362.017 + 80-30 023 362.033 + 80-30 012 362.162 [17]     362.161 st 18. 1.
čt 19. 1.362.162 ! 362.054 + 80-30 032 362.070 + 80-30 021 362.017 + 80-30 023 362.033 + 80-30 012     362.161 čt 19. 1.
20. 1.550.005
362.023
[18]
362.162 [12] 362.054 [19] 362.070 + 80-30 021 362.017 + 80-30 023       20. 1.
so 21. 1.362.017 + 80-30 023 362.023 + 80-30 012 362.162 [20] 362.054 [21] 362.070 + 80-30 021       so 21. 1.
ne 22. 1.362.070 + 80-30 021 ! 362.017 + 80-30 023 362.023 + 80-30 012 [22] 362.023 + 80-30 012 [23] 362.054 [24]       ne 22. 1.
po 23. 1.362.070 + 362.054 pk [25] 362.027 + 80-30 021 362.162 [14] 362.023 + 80-30 012 362.017 + 80-30 023     362.161 po 23. 1.
út 24. 1.362.017 + 80-30 023
362.128 + 80-30 023
[26]
362.054 [12] 362.027 + 80-30 021 362.162 [8] 362.023 + 80-30 012     362.161 út 24. 1.
st 25. 1.362.023 + 80-30 012 362.128 + 80-30 023 362.054 [14] 362.027 + 80-30 021 362.162 [17]     362.161 st 25. 1.
čt 26. 1.362.162
362.162 + 80-30 032
[27]
362.023 + 80-30 012 [28] 362.128 + 80-30 023 362.054
362.023 + 80-30 012
[29]
362.027 + 80-30 021     362.161 čt 26. 1.
27. 1.362.027 + 80-30 021 ! 362.162 + 80-30 032 362.023 + 80-30 012 362.033 [8] 362.128 + 80-30 023     362.161 27. 1.
so 28. 1.362.128 + 80-30 023 ! 362.027 + 80-30 021 362.162 + 80-30 032 362.023 + 80-30 012 362.033 [5]       so 28. 1.
ne 29. 1.362.033 [30]     362.027 + 80-30 021 ! 362.023 + 80-30 012 !       ne 29. 1.
po 30. 1.  362.033 [12] 362.162 + 80-30 032 362.027 + 80-30 021 362.128 + 80-30 023       po 30. 1.
út 31. 1.362.128 + 80-30 023 ! 362.017 + 80-30 012 362.033 [14] 362.162 + 80-30 032 362.027 + 80-30 021     362.161 út 31. 1.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
TS 353 (362 + 80-30)TS 354 (362)

[1]vlak 4220: 362.023 + 80-30 012
[2]vlak 4210: 362.023 + 80-30 012
[3]vlak 4200: 3xBdmtee (bez řídícího vozu)
[4]vlak 4204: 3xBdmtee (bez řídícího vozu)
[5]vlak 4202: 3xBdmtee (bez řídícího vozu)
[6]vlak 830: 3x Bdmtee (bez řídicího vozu)
[7]vlak 4201: 3x Bdmtee bez řídícího vozu a
[8]vlak 4204: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
[9]vlak 830: 550.002
vlak 4926: 362.033 + 80-30 012
[10]vlak 830: 362.027, pozn: 3x Bdmtee (bez řídicího vozu)
vlak 4938: 660.003
[11]vlak 830: 362.162 + 80-30 032
vlak 835: 362.162
[12]vlak 4201: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
[13]vlak 4947: 660.001
vlak 835: 362.070 + 80-30 021
[14]vlak 4203: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
[15]vlak 830: 362.162 + 80-30 032
[16]vlak 4203: 362.027, pozn: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
vlak 4212: 362.001, pozn: 3×Bdmtee bez řídícího vozu.
vlak 4215: 362.162, pozn: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
[17]vlak 4211: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
[18]vlak 4935: 550.005
vlak 835: 362.023
[19]vlak 4212: 3x Bdmtee bez řídícího vozu
[20]vlak 4201: 3xBdmtee (bez řídícího vozu)
[21]vlak 4207: 2x Bdmtee bez řídícího vozu
[22]vlak 4223: 362.023 + 80-30 012
[23]vlak 4204: 362.023 + 80-30 012
[24]vlak 4203: 2xBdmtee (bez řídícího vozu)
vlak 4209: 2x Bdmtee bez řídícího vozu
[25]vlak 4947: 3x Bdmtee (bez řídicího vozu)
[26]vlak 830: 362.017 + 80-30 023
vlak 4926: 362.128 + 80-30 023
[27]vlak 830: 362.162, pozn: 3x Bdmtee (bez řídicího vozu)
vlak 4947: 362.162 + 80-30 032
[28]vlak 4201: 362.023 + 80-30 012
[29]vlaky 4231, 4204: 362.054, pozn: 3x Bdmtee bez řídícího vozu odřeknut z důvodu závady na lokomotivě
vlak 4207: 362.023 + 80-30 012
vlak 4218: -, pozn: Porucha v žst. Přerov, odřeknut v úseku Přerov - Otrokovice
[30]vlak 4729: 3x Bdmtee (bez řídicího vozu)