prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2022
 TS 652 - 654: 660 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 652 (660.1)TS 654 (660)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
------
st 1. 6.660.110
660.106
[1]
660.105 660.108 660.109 660.004 660.003 st 1. 6.
čt 2. 6.660.109 660.106 362.001 660.108 - 660.004
[2]
čt 2. 6.
3. 6.660.108 + 660.004
660.108
[3]
660.109
362.110
[4]
362.001 362.158
660.106
[5]
660.003
[6]
[7] 3. 6.
so 4. 6.660.109 [8] 362.001 660.108 660.106 - - so 4. 6.
ne 5. 6.660.109 660.108 362.001 [9] 660.106 [10] 660.003 ne 5. 6.
po 6. 6.660.106 ! 660.109 660.108 362.001 660.003 ! [11] po 6. 6.
út 7. 6.362.001
660.105 + 660.004
362.158
[12]
362.158
660.108
[13]
660.109 810.245
660.106
[14]
[15] 660.003 út 7. 6.
st 8. 6.660.108 660.109 660.105 660.106 660.003 [16] st 8. 6.
čt 9. 6.660.109 660.105 660.108 660.106 - 660.003
660.004
[17]
čt 9. 6.
10. 6.660.106 + 660.003
660.106
[18]
  660.105 ! 660.108 660.004 [7] 10. 6.
so 11. 6.660.105 660.106
[19]
660.109 660.108 - - so 11. 6.
ne 12. 6.660.108 660.106 660.105 660.109 [20] 660.004 ne 12. 6.
po 13. 6.660.109
362.161
[21]
660.108 ! 660.106 660.105 ! 660.004 ! [11] po 13. 6.
út 14. 6.660.105
660.109
[22]
362.161 660.108 660.106 ! [15] 660.004 út 14. 6.
st 15. 6.660.106
660.107
[23]
362.161
362.017
[24]
660.108 660.109 660.004 660.003 st 15. 6.
čt 16. 6.660.109 362.017
[25]
660.107 660.108 - 660.004 čt 16. 6.
17. 6.660.108 362.017 660.109 660.107 660.004 660.003 17. 6.
so 18. 6.660.107
660.107 + 660.110
660.110
[26]
660.108 362.017 [27] 660.109 - - so 18. 6.
ne 19. 6.660.109 660.108 660.110 ! 660.107 660.004 660.003 ne 19. 6.
po 20. 6.660.107 ! 660.109 ! 660.108 660.110 660.003 660.004 ! po 20. 6.
út 21. 6.660.110   660.109 660.108   660.003 ! út 21. 6.
st 22. 6.660.108 ! 660.107 660.106 660.109 660.003   st 22. 6.
čt 23. 6.660.105 660.110 660.107 ! 660.106 - 660.003 ! čt 23. 6.
24. 6.660.106 !   660.110 !       24. 6.
so 25. 6.660.106 660.109 660.105 660.110 - - so 25. 6.
ne 26. 6.660.110 660.109 660.106 660.105 660.003 660.004 ne 26. 6.
po 27. 6.660.105
362.171
[28]
660.110 660.109 660.106 ! 660.004 ! 660.003 ! po 27. 6.
út 28. 6.660.106
660.107
[23]
362.171
150.209
362.169
[29]
660.110
660.004
[30]
660.109 660.003 660.004
[31]
út 28. 6.
st 29. 6.660.109 660.107 362.169 [32] 660.004 814.095 [33] st 29. 6.
čt 30. 6.660.004 ! 660.109 660.107 362.169 - [34] čt 30. 6.
oběh pro
10. 12.:
------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 652TS 654

[1]vlak 975: 660.110
vlak 976: 660.106
[2]vlak 874: 660.004
vlak 873: -, pozn: Neobsazeno
[3]vlak 975: 660.108 + 660.004
vlak 976: 660.108
[4]vlak 864: 660.109
vlak 879: 362.110
[5]vlak 874: 362.158
vlak 875: 660.106
[6]vlak 874: -, pozn: Neobsazeno
vlak 866: 660.003
[7]vlak 873: Neobsazeno
[8]vlak 975: 660.109
[9]vlak 571: 362.001
[10]vlak 867: Neobsazeno
[11]vlak 876: Neobsazeno
[12]vlak 975: 362.001
vlak 976: 660.105 + 660.004
vlak 877: 362.158
[13]vlak 861: 362.158
vlak 864: 660.108
[14]vlak 4762: 810.245
vlak 875: 660.106
[15]vlak 975: Neobsazeno
[16]vlak 976: Neobsazeno
[17]vlak 874: 660.003
vlak 873: 660.004
[18]vlak 975: 660.106 + 660.003
vlak 976: 660.106
[19]vlak 4763: 660.106
vlak 4764: -
vlak 866: 660.106
[20]vlak 866: Neobsazeno
[21]vlak 975: 660.109
vlak 976: 362.161, pozn: A+Bds+4xA
[22]vlak 975: 660.105
vlak 976: 660.109
[23]vlak 975: 660.106
vlak 976: 660.107
[24]vlaky 95450, 95451, 872: 362.161
vlak 869: 362.017
[25]vlak 872: 362.017
vlak 869: -
[26]vlak 975: 660.107
vlak 976: 660.107 + 660.110
vlak 879: 660.110
[27]vlak 872: A, BDs, A, A, A, A
[28]vlak 975: 660.105
vlak 976: 362.171
[29]vlak 861: 362.171
vlak 872: 362.171, pozn: Z Přelouče jako vložená R 892.
vlak 869: 150.209
vlak 95406: -, pozn: -
vlaky 1757, 864: 150.209
vlak 879: 362.169
[30]vlak 876: 660.110, pozn: R 876 najetí do naplavaného kamení na trati mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň.
vlaky 865, 873: 660.004
[31]vlak 874: -, pozn: Neobsazeno
vlak 873: 660.004
[32]vlak 865: 4xB + BDs + A
[33]vlak 976: NENÍ řazen
[34]vlak 873: NENÍ řazen