prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 750 - 756: 750.7 a 754 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
19. 8.:
TS 750 (750.7)TS 751 (754)TS 752 (754)TS 753 (754)TS 753a (754)TS 754 (754)PSM (754)mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den
------------PSM
123
út 1. 2.750.711 750.713 750.714 750.710 754.068 754.016 754.018 754.023
754.007
[1]
754.012 754.067 - - 754.047       út 1. 2.
st 2. 2.750.709 750.711 750.713 750.714 754.016 754.068
754.023
[2]
754.012 754.018
754.013
[3]
754.007 754.067 - - 754.047       st 2. 2.
čt 3. 2.750.710 750.709 750.711 750.713 754.023
754.018
[4]
754.016 754.007 754.012 754.013 754.067 - -         čt 3. 2.
4. 2.750.714 [5] 750.710 750.709 750.711 754.016 754.018
750.714
[6]
754.013 754.007 754.012 754.067
750.713
[7]
754.019 -         4. 2.
so 5. 2.- 754.023
750.714
[8]
750.710 750.709 - 754.016 754.013 - 754.007 750.713 - 754.062         so 5. 2.
ne 6. 2.- 750.713 750.714 750.710 754.016 - 754.013 754.012 754.007 754.067 754.019 754.062 754.047 [9]     ne 6. 2.
po 7. 2.750.709 750.711 750.713 750.714 754.023
754.018
[4]
754.016 754.007 754.019 754.012 754.067 - -   754.047 [10] 754.062 [11]   po 7. 2.
út 8. 2.  750.709 750.711 750.713 754.016
754.062
[12]
754.018 754.012 754.007 754.019 754.067 - -         út 8. 2.
st 9. 2.750.710 750.714 750.709 750.711 754.018
754.016
[13]
754.062 754.019 754.012 754.007 754.067 - -         st 9. 2.
čt 10. 2.750.713 750.710 750.714 750.709 754.062 754.016 754.007 754.019
754.018
[14]
754.012 754.067 - -         čt 10. 2.
11. 2.750.711 750.713 750.710 754.023 754.016 754.062 754.012 754.007 754.018 754.067 754.019 -         11. 2.
so 12. 2.- 750.711 750.713 750.710 - 754.016 754.012 - 754.007 754.067 - 754.018         so 12. 2.
ne 13. 2.- 750.709 750.711 750.713 754.016 - 754.012 754.013 754.007 754.067 754.019 754.018         ne 13. 2.
po 14. 2.750.714 750.710 750.709 750.711 754.062
754.018
[15]
754.016 754.007 754.012 754.013 754.067 - -         po 14. 2.
út 15. 2.750.713 750.714 750.710
754.068
[16]
750.709
750.709 př + 750.710
[17]
754.016
754.019
[18]
754.018 754.013 754.007 754.012 754.067 - -   754.068 [19]     út 15. 2.
st 16. 2.750.711 750.713 750.714 754.068 754.018 754.019 754.012 754.013 754.007 754.067 - -         st 16. 2.
čt 17. 2.  750.711 750.713 [20] 750.714
750.713
[21]
754.019
750.710
[22]
754.018 754.007 754.012 754.013
754.016
[23]
754.062 - -         čt 17. 2.
18. 2.750.710 [24] 750.709 750.714 750.711 754.018 750.710
754.062
[25]
754.016 754.007 754.012 754.062
754.067
[26]
754.068 - 754.023       18. 2.
so 19. 2.- 750.710 750.709 ! 750.714 - 754.018 754.016 - 754.007 754.067 - 754.019   714.204 [27]     so 19. 2.
ne 20. 2.- 750.711 750.710 750.709 754.018 - 754.016 754.012 754.007 754.067 754.068 754.019         ne 20. 2.
po 21. 2.750.714 750.713 750.711 750.710 754.062 754.018 754.007 754.016
754.013
[28]
754.012 754.067 - - 754.023       po 21. 2.
út 22. 2.750.709 750.714 750.713 750.711 754.018 754.062 754.012 754.007 754.013 754.067 - - 754.023       út 22. 2.
st 23. 2.  750.709 750.714 750.713 754.062 754.018 754.013 754.012 754.007 754.067 - - 754.023       st 23. 2.
čt 24. 2.750.713 750.710 750.709 750.714 754.018
754.019
[29]
754.062 754.007 754.013 754.012 754.067
754.016
[30]
- -         čt 24. 2.
25. 2.750.714 750.713 750.710 750.709 754.062
754.068
[31]
754.019 754.012 754.007 754.013 754.016
754.067
[32]
754.016 [33] -         25. 2.
so 26. 2.- 750.714 750.713 750.710 - 754.068 754.012 - 754.007 754.067 - 754.062         so 26. 2.
ne 27. 2.- 750.709 750.714 750.713 754.068 - 754.012 754.013 754.007 754.067 754.016 754.062         ne 27. 2.
po 28. 2.750.713 750.711 750.709 750.714 754.019 754.062 754.007 754.012 754.013 754.067 - -         po 28. 2.
oběh pro
19. 8.:
------------PSM
123datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 750TS 751TS 752TS 753TS 753aTS 754PSMmimořádný oběh

[1]vlak 1760: 754.023
vlak 1771: 754.007
[2]vlak 4813: 754.068
vlak 4847: 754.023
[3]vlak 1760: 754.018
vlak 1771: 754.013
[4]vlak 4817: 754.023
vlak 4836: 754.018
[5]vlak 4897: 750.714
[6]vlaky 4813, 4847: 754.018
vlak 4846: 750.714, pozn: ve Střelicích porucha lokomotivy 754.018, ze Střelic 750.714 (od Sv 4897), zpoždění 70 minut
[7]vlak 1762: 754.067
vlak 1773: 750.713
[8]vlak 638: 754.023
vlak 631: 750.714
[9]Přeprava na R 915 do Olomouce. Další den pravděpodobně přeprava do Krnova
[10]Na postrku R 843 do Krnova na lak.
[11]Lv Brno - Hostěrádky-Rešov pro neschopnou jednotku 560 021 a 560 022
[12]vlak 4817: 754.016
vlak 4836: 754.062
[13]vlak 4817: 754.018
vlak 4836: 754.016
[14]vlak 1760: 754.019
vlak 1771: 754.018
[15]vlak 4817: 754.062
vlak 4836: 754.018
[16]vlaky 651, 666: 750.710
vlak 660: 754.068, pozn: porucha lokomotivy 750.710 ve stanici Tetčice. Z Tetčic lokomotiva 754.068, zpoždění 86 minut
vlak 669: 754.068
[17]vlak 654: 750.709
vlak 655: 750.709 př + 750.710
[18]vlak 4817: 754.016
vlak 4836: 754.019
[19]Brno - Tetčice, pomocná pro R660 s neschopnou 750.710
[20]vlak 651: 750.713
[21]vlak 653: 750.714
vlak 665: 750.713
[22]vlak 4817: 754.019
vlak 4836: 750.710
[23]vlak 890: 754.013
vlak 1777: 754.016
[24]vlak 4842: 750.710
[25]vlak 4813: 750.710
vlak 4846: 754.062
[26]vlak 1762: 754.062
vlak 1773: 754.067
[27]54998/55021 Maloměřice - Tišnov a zpět
[28]vlak 1760: 754.016
vlak 1771: 754.013
[29]vlak 4817: 754.018
vlak 4836: 754.019
[30]vlak 1762: 754.067
vlak 1773: 754.016
[31]vlak 4817: 754.062
vlak 4836: 754.068
[32]vlak 1762: 754.016
vlak 1773: 754.067
[33]vlak 1767: 754.016