prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2022
 TS 750 - 756: 750.7 a 754 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
19. 8.:
TS 750 (750.7)TS 751 (754)TS 752 (754)TS 753 (754)TS 753a (754)TS 754 (754)PSM (754)mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den
------------PSM
123
út 1. 3.750.710 750.713 750.711 750.709 754.062 754.068 754.013 754.007 754.012 754.067 - -         út 1. 3.
st 2. 3.750.709 ! 750.710 750.713 750.711 754.068
754.023
[1]
754.062 754.012 754.013 754.007 754.067 - - 754.018       st 2. 3.
čt 3. 3.750.709 750.714 750.710 750.713 754.062 754.023 754.007 754.012 754.013 754.067 - - 754.018 754.016 [2]     čt 3. 3.
4. 3.750.711 750.709 750.714 750.710 754.023 754.062 754.013 754.007 754.012 754.067 754.068 - 754.018       4. 3.
so 5. 3.- 750.713
754.018
[3]
750.709 750.714 - 754.023 754.013 - 754.007 754.067 - 754.019         so 5. 3.
ne 6. 3.- 750.710 754.018 750.709 754.023 - 754.068 754.012 754.007 754.067 750.711 754.019         ne 6. 3.
po 7. 3.750.709 750.713 750.710 750.714 754.062
754.018
[4]
754.023 754.007 754.068
754.013
[5]
754.012 754.067 - -   754.016 [6]     po 7. 3.
út 8. 3.750.714 750.709 750.713 750.710 754.023
754.062
[7]
754.018 754.012 754.007 754.013 754.067 - -         út 8. 3.
st 9. 3.750.711 750.714 750.709 750.713 754.018
754.023
[8]
754.062 754.013
754.012
[9]
754.012
754.013
[10]
754.007
754.019 př + 754.007
[11]
754.067 - -   754.047 [12]     st 9. 3.
čt 10. 3.750.710 750.711 750.714 750.709 754.062 754.023 754.007 754.019 př + 754.012
754.068
[13]
754.013 754.067 - - 754.019 [14] 754.047 [15] 714.210 [16] 754.016 [17] čt 10. 3.
11. 3.750.713 750.710 750.711 750.714 754.023
754.007
[18]
754.062 754.068 754.007
754.047
[19]
754.013 754.067 754.023 [20] - 754.019       11. 3.
so 12. 3.- 750.713 750.710
754.067
750.711
[21]
750.711
750.711 + 750.710 pk
750.710
[22]
- 754.007 754.068 - 754.047 754.067 [23] - 754.019         so 12. 3.
ne 13. 3.- 750.709 750.713 750.711 754.012 - 754.023 754.013 754.047 754.067 754.068 754.019         ne 13. 3.
po 14. 3.750.711 750.714 750.709 750.713 754.062 754.018 754.047 754.023
754.019
[24]
754.013 754.067 - -         po 14. 3.
út 15. 3.750.710 750.711 750.714 750.709 754.018
754.023
[8]
754.062 754.013 754.047
754.018
[25]
754.019 754.067 - -         út 15. 3.
st 16. 3.750.713 750.710 750.711 750.714 754.062
754.068
[26]
754.023 754.019 754.013
754.012
754.018
[27]
754.018
754.047 př + 754.012
754.047
[28]
754.067
754.067 + 754.047 pk
[29]
- -         st 16. 3.
čt 17. 3.750.709 750.713 754.043
750.710 př + 754.043
750.710
[30]
750.711
750.711 + 742.320 pk
750.711
[31]
750.710 př + 754.023
754.019
[32]
754.068 754.047 754.019
754.013
[33]
754.018 754.067 - -         čt 17. 3.
18. 3.750.714
750.711
[34]
750.709 750.713 750.710 754.068
754.012
[35]
754.019 754.047 754.018
754.062
[36]
754.013 754.067 754.023 -         18. 3.
so 19. 3.- 750.711 750.709 750.713 - 754.012 754.047
754.062
[37]
- 754.062
754.047
[38]
754.067 - 754.068 754.018       so 19. 3.
ne 20. 3.- 750.710 750.711 750.709 754.012 - 754.023 754.013 754.047 754.067 754.018 [39] 754.068 754.018 [40] 754.018 [41] 754.062 [42]   ne 20. 3.
po 21. 3.750.713 750.714 750.710 750.711 754.019
754.068
[43]
754.012 754.023 754.047
754.018
[44]
754.013
754.067
[45]
754.067
754.047
[46]
- -         po 21. 3.
út 22. 3.750.709 750.713 750.714 750.710 754.012
754.062
[47]
754.068 754.023 754.067
754.007
[48]
754.018 754.047
754.067
[49]
- -   754.016 [50]     út 22. 3.
st 23. 3.750.710 750.709
754.047
[51]
750.713 750.714 754.068 754.062
754.016
[52]
754.018 754.023
754.012
[53]
754.007 754.067 - - 754.047 [54]       st 23. 3.
čt 24. 3.750.709 750.710 754.047 750.713 754.016 754.068 754.007 754.018
754.023
[55]
754.012 754.067 - - 754.019       čt 24. 3.
25. 3.750.714 750.709 750.710 754.047
750.711
[56]
754.068
754.019
[57]
754.016 [58] 754.012 754.007 754.023 754.067 754.018 - 754.019 [14]       25. 3.
so 26. 3.- 750.714 750.709 750.710 - 754.019 754.012 - 754.007 754.067 - 750.713 754.062       so 26. 3.
ne 27. 3.- 750.711 750.714 750.709 754.019 - 754.012 754.047 754.007 754.067 754.018 750.713   754.062 [59] 754.043 [60]   ne 27. 3.
po 28. 3.750.710 750.713 750.711 750.714 754.016 754.019
754.018
[61]
754.007
754.007 př + 754.047
[62]
754.012
754.013
[63]
754.047
754.062
[64]
754.067 - -   754.007 [65] 754.062 [66]   po 28. 3.
út 29. 3.750.709 750.710 750.713 750.711 754.018
754.019
[67]
754.016 754.062 754.007
754.068 př + 754.012
754.012
[68]
754.013 754.067 - -         út 29. 3.
st 30. 3.750.711 750.709 750.710 750.713 754.016
754.018
[69]
754.019 754.013 754.062
754.007
[70]
754.012 754.067 - -   754.068 [71]     st 30. 3.
čt 31. 3.750.711 750.714 750.709 750.710 754.019
754.062
[72]
754.018 754.012 754.068 př + 754.013
754.019
[73]
754.007 754.067 - -         čt 31. 3.
oběh pro
19. 8.:
------------PSM
123datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 750TS 751TS 752TS 753TS 753aTS 754PSMmimořádný oběh

[1]vlak 4817: 754.068
vlak 4836: 754.023
[2]měřící vlak
[3]vlaky 638, 631: 750.713
vlaky 632, 637, 650: 754.018
[4]vlak 4817: 754.062
vlak 4836: 754.018
[5]vlak 4131: 754.068
vlak 1771: 754.013
[6]Jízdy s Měřičákem pod PP Bohumín
[7]vlak 4817: 754.023
vlak 4836: 754.062
[8]vlak 4817: 754.018
vlak 4836: 754.023
[9]vlak 892: 754.013
vlak 895: 754.012
[10]vlak 1760: 754.012
vlak 897: 754.013
[11]vlak 881: 754.007
vlak 1777: 754.019 př + 754.007
[12]R 842 pp (Krnov - Olomouc hl.n.); v novém modrém nátěru a žlutým pruhem
[13]vlak 1760: 754.019 př + 754.012
vlak 1771: 754.068
[14]754.019
[15]Lv Olomouc - Brno
[16]Pracovní vlak Veselí nad Moravou
[17]Lv 54346/54391 Brno - Přerov - Bohumín
[18]vlak 4817: 754.023
vlaky 4836, 4893: 754.007
[19]vlak 1760: 754.007
vlak 1771: 754.047
[20]vlak 1767: 754.023
[21]vlak 651: 750.710
vlaky 636, 633: 754.067
vlaky 630, 639: 750.711
[22]vlak 624: 750.711
vlak 653: 750.711 + 750.710 pk
vlak 634: 750.710
[23]vlak 1762: 754.067
[24]vlak 1760: 754.023
vlak 1771: 754.019
[25]vlaky 4131, 1760: 754.047
vlak 1771: 754.018
[26]vlak 4817: 754.062
vlak 4836: 754.068
[27]vlak 1760: 754.013
vlak 1771: 754.012
vlaky 893, 858: 754.018
[28]vlak 70240: 754.018
vlak 1774: 754.047 př + 754.012, pozn: Veselí nad Moravou - Brno hl.n přípřež 754.047
vlak 1777: 754.047
[29]vlak 1762: 754.067
vlak 1773: 754.067 + 754.047 pk, pozn: 754.047 pk. Brno - Veselí nad Moravou
[30]vlaky 651, 666, 663: 754.043
vlak 660: 750.710 př + 754.043
vlak 669: 750.710
[31]vlak 654: 750.711
vlak 664: 750.711 + 742.320 pk
vlak 665: 750.711
[32]vlak 4817: 750.710 př + 754.023
vlak 4836: 754.019
[33]vlak 1760: 754.019
vlak 1771: 754.013
[34]vlak 4818: 750.714
vlaky 4843, 4842: 750.711
[35]vlak 4817: 754.068
vlaky 4836, 4893: 754.012
[36]vlak 1760: 754.018
vlak 1771: 754.062
[37]vlaky 892, 883, 888, 887, 884, 891, 880: 754.047
vlak 895: 754.062
[38]vlaky 894, 858, 70241: 754.062
vlak 897: 754.047
[39]vlak 21991: 754.018
[40]754.018
[41]52806 z Brna do Veselí nad Moravou
[42]53068 z Veseli nad Moravou do Brna Maloměřice
[43]vlak 4817: 754.019
vlak 4836: 754.068
[44]vlak 4131: 754.047
vlak 1771: 754.018
[45]vlak 894: 754.013
vlak 1777: 754.067
[46]vlak 1762: 754.067
vlak 1773: 754.047
[47]vlak 4817: 754.012
vlak 4836: 754.062
[48]vlak 4131: 754.067
vlak 1771: 754.007
[49]vlak 1762: 754.047
vlak 1773: 754.067
[50]Lv Bohumín - Brno
[51]vlaky 668, 662: 750.709
vlak 650: 754.047
[52]vlak 4813: 754.062
vlak 4846: 754.016
[53]vlak 1760: 754.023
vlak 1771: 754.012
[54]754.047
[55]vlak 1760: 754.018
vlak 70087: 754.023
[56]vlaky 654, 653: 754.047
vlaky 664, 665: 750.711
[57]vlak 4817: 754.068
vlaky 4836, 4893: 754.019
[58]vlak 4824: Chybí druhé Bdmteeo
[59]Lv Brno - Veselí zpět do Brna s 842.015
[60]Lv Havlíčkův Brod - Brno Maloměřice
[61]vlak 4813: 754.019
vlak 4846: 754.018
[62]vlak 892: 754.007
vlak 880: 754.007 př + 754.047
[63]vlak 1760: 754.012
vlak 1771: 754.013
[64]vlak 894: 754.047
vlak 882: 754.047, pozn: Porucha Luhačovice
vlak 1777: 754.062
[65]Lv do Luhačovic na vlak 880
[66]Z Brna do Staráku Sv
[67]vlak 4817: 754.018
vlak 4836: 754.019
[68]vlak 1760: 754.007
vlak 1771: 754.068 př + 754.012
vlak 893: 754.012
[69]vlak 4817: 754.016
vlak 4836: 754.018
[70]vlak 1760: 754.062
vlaky 1771, 893: 754.007
[71]Lv 95371 (Veselí - Bzenec - Nedakonice)/ Lv 95370 (Nedakonice - Bzenec - Veselí)
[72]vlak 4817: 754.019
vlak 4836: 754.062
[73]vlak 1760: 754.068 př + 754.013
vlak 1771: 754.019