december 2021 január 2022 február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj 2022 jún 2022 júl 2022 august 2022 september 2022 október 2022 november 2022 december 2022
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - december 2022
 TS 611 a 612: 650 PP České Budějovice

obeh pre
10. 12.:
TS 611 (650)TS 612 (650.2)TS 613 (650.2)TS 614 (650.2)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň1. deň2. deň1. deň
3852/18812
/18815/3859
2152/2153/2156
/2157/2160/2159
/2162/2161/2164
/2163/2166/2165
/2168/2167/2170
/2169/2172/2171
8073/8018/8001
/8004/8009/8008
/8017/8014
8002/8007/8006
/8011/8010/8019
Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/8234
8203/1998
/1993/8220
8201/11282/11277
/11288/11283/8214
/11287/8218/11293
11286/11279/8212
/11285/8216/11289
/Veselí nad Lužnicí
--7996/1987/8028
/7965/7988
-
št 1. 12.  650.223 650.216   650.221
210.039 pr + 650.221
[1]
650.224
650.224 + 650.225
[2]
650.222 650.225
210.039 pr + 650.225
650.225
[3]
650.217 650.220 650.004 650.001   št 1. 12.
pi 2. 12.650.218 650.219 650.223 650.216 650.220
210.052 pr + 650.220
[4]
650.221 650.222 650.224
210.052 pr + 650.224
650.224
[5]
650.003 650.217 650.001 ! 650.004 !   pi 2. 12.
so 3. 12.650.218 650.219 !   650.223 650.217 650.220 650.221 ! 650.225 650.224 ! - - 650.004 [6] - so 3. 12.
ne 4. 12.650.218 !     650.223 ! 650.224 650.217 650.220 650.221 650.225 - - 650.004 [7] - ne 4. 12.
po 5. 12.        650.225 [8] 650.224 650.217 650.220 [9] 650.221 650.222   650.004   po 5. 12.
ut 6. 12.        650.002 650.225 ! 650.224 [10] 650.220 !   650.219 650.221   ut 6. 12.
st 7. 12.      650.004 650.217 [11] 650.002
650.218
[12]
650.225 650.224 650.220 650.222 650.221 650.219 [13] 650.001 st 7. 12.
št 8. 12.650.217 650.221 650.223 650.004 [14]   650.219
650.225
[15]
650.218 650.225
242.230
650.224
[16]
650.224 [17] 650.220   650.002 650.004 [18] št 8. 12.
pi 9. 12.650.004 ! 650.217 ! 650.221 ! 650.223 ! 650.220 [19]   650.225 ! 650.218 [20] 650.224 650.219 650.002 ! 650.216 !   pi 9. 12.
so 10. 12.650.221 [21]       650.219 ! 650.220 !     650.218 ! - -   - so 10. 12.
obeh pre
10. 12.:
3852/18812
/18815/3859
2152/2153/2156
/2157/2160/2159
/2162/2161/2164
/2163/2166/2165
/2168/2167/2170
/2169/2172/2171
8073/8018/8001
/8004/8009/8008
/8017/8014
8002/8007/8006
/8011/8010/8019
Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/Veselí nad Lužnicí
/Jindřichův Hradec
/8234
8203/1998
/1993/8220
8201/11282/11277
/11288/11283/8214
/11287/8218/11293
11286/11279/8212
/11285/8216/11289
/Veselí nad Lužnicí
--7996/1987/8028
/7965/7988
-dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň1. deň2. deň1. deň
TS 611 (650)TS 612 (650.2)TS 613 (650.2)TS 614 (650.2)

[1]vlaky 99139, 3855: 650.221
vlak 99140: 210.039 pr + 650.221, pozn: 210 HD-Rybník, 650 Rybník-JH
[2]vlak 8214: 650.224
vlak 8218: 650.224 + 650.225
[3]vlak 8313: 650.225
vlaky 3883, 3886: 210.039 pr + 650.225, pozn: 210 HD-Rybník, 650 Rybník-ČB
vlak 8218: 650.225
[4]vlaky 99131, 3855: 650.220
vlak 99140: 210.052 pr + 650.220, pozn: 210 HD-Rybník, 650 Rybník-JH
[5]vlak 8308: 650.224
vlaky 3883, 3886: 210.052 pr + 650.224, pozn: 210 HD-Rybník, 650 Rybník-ČB
vlak 8218: 650.224
[6]vlak 1987: 650.004
[7]vlak 8066: 650.004
[8]vlak : 650.225
[9]vlak 8201: 650.220
[10]vlak 3883: nejel, kalamita
[11]vlak 11284: 650.217
[12]vlak 99100: 650.002
vlak 11290: 650.218
[13]vlak 8025: 650.219
[14]vlak 8019: 650.004
[15]vlak 99101: 650.219
vlak 8218: 650.225
[16]vlak 11282: 650.225
vlaky 3883, 3886: 242.230, pozn: lipenská souprava
vlak 8218: 650.224
[17]vlak : 650.224
[18]vlaky 8050, 8055: 650.004
[19]vlak : 650.220
[20]vlak 11282: 650.218
[21]vlaky 3852, 18812, 18815: 650.221