prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2022
 TS 611 a 612: 650 PP České Budějovice

oběh pro
10. 12.:
TS 611 (650)TS 612 (650.2)TS 613 (650.2)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den
-------------
čt 1. 9.210.052 210.059 210.039     650.224 650.225     650.223       čt 1. 9.
2. 9.650.225
210.039
[1]
210.057 210.059 !       650.224 ! 650.225
650.001
[2]
242.279 650.220 650.223 !     2. 9.
so 3. 9.210.055 210.039 650.002 210.057
650.218
210.057
[3]
- 650.223 - 242.216
242.249
[4]
242.279 650.220 650.222 - - so 3. 9.
ne 4. 9.210.057 210.055 650.002 ! 210.039 - 650.223 ! - 242.279 242.249 650.220 ! 650.222 !   - ne 4. 9.
po 5. 9.650.216
650.001
210.052
[5]
210.057 210.055 [6] 650.002 650.221 [7] 650.221
650.218
[8]
650.223
242.277
[9]
242.277
242.249
650.222
650.222 + 242.216 pk
[10]
242.249
242.277
242.249
242.216
[11]
242.249
650.225
[12]
650.220 650.222 [13]   po 5. 9.
út 6. 9.650.002
210.055
210.059
[14]
210.052 210.057 650.216 650.217 650.221 650.218
242.230
[15]
242.216
242.277
650.220
650.220 + 242.279 pk
[16]
242.277
242.230
242.277
242.279
[17]
242.277
650.218
[18]
650.225 650.220 [19]   út 6. 9.
st 7. 9.650.216
210.055
[20]
210.059 210.052 [21] 210.057 ! 650.001 650.217 !   650.216 [22]   650.221 650.218 ! 650.216 [23]   st 7. 9.
čt 8. 9.  210.055 ! 210.059 ! 210.052 !   650.001 !     650.216 !   650.221 ! 650.218   čt 8. 9.
9. 9.650.223
210.057
[24]
210.059   650.222 650.001         650.221 650.220 650.223 [25]   9. 9.
so 10. 9.650.222 ! 210.057 !   210.059 ! -   -     650.221 ! 650.220 ! - - so 10. 9.
ne 11. 9.        -   - 242.230 242.216       - ne 11. 9.
po 12. 9.210.052 210.057 210.055   650.219 650.001   650.222 [26] 242.211   650.216 650.222 [27]   po 12. 9.
út 13. 9.210.055 210.052 210.057     650.219 ! 242.211   242.279   650.216     út 13. 9.
st 14. 9.  210.055 ! 210.052 ! 210.057 ! 650.223     650.216 [28]   242.279 !   650.216 [29]   st 14. 9.
čt 15. 9.        650.216 650.223               čt 15. 9.
16. 9.          650.216 ! 650.223 !             16. 9.
so 17. 9.650.001 [30]     650.001 [31] -   -         - - so 17. 9.
ne 18. 9.650.001 !       -   -           - ne 18. 9.
po 19. 9.  210.055   650.004                   po 19. 9.
út 20. 9.650.004 !   210.055 !               650.002     út 20. 9.
st 21. 9.210.055 210.052         242.216 242.211       650.002 !   st 21. 9.
čt 22. 9.  210.055 ! 210.052 !   242.277     242.216 ! 242.211 !         čt 22. 9.
23. 9.650.221
650.224
210.039
[32]
210.052 210.055 [33] 650.223
210.055
[34]
  650.004               23. 9.
so 24. 9.    650.217 650.001 -   -     650.221 650.002 - - so 24. 9.
ne 25. 9.      650.001
242.226
[35]
-   -           - ne 25. 9.
po 26. 9.242.226
650.218
210.039
[36]
210.052 210.039
242.208
[37]
650.217 650.223                 po 26. 9.
út 27. 9.650.225
210.055
[38]
210.052   650.002         650.225 [39] 650.221       út 27. 9.
st 28. 9.        -   -           - st 28. 9.
čt 29. 9.        650.004                 čt 29. 9.
30. 9.210.055 210.057 210.052
650.221
[40]
                    30. 9.
oběh pro
10. 12.:
-------------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den
TS 611 (650)TS 612 (650.2)TS 613 (650.2)

[1]vlak 18814: 650.225
vlak 18830: 210.039
[2]vlak 99133: 650.225
vlak 3855: 650.001
[3]vlak 18805: 210.057
vlaky 8002, 8019: 650.218
vlak 3887: 210.057
[4]vlaky 99103, 99108, 99123: 242.216
vlaky 99118, 99124: 242.249
[5]vlak 3852: 650.216
vlak 18814: 650.001
vlaky 18830, 18871: 210.052
[6]vlak 18801: Lipno - Rybník BDs + Bdmteeo, Rybník - ČB BDs + Bdt
[7]vlaky 1988, 7991: 650.221
[8]vlak 8025: 650.221
vlaky 1982, 1987, 7962: 650.218
[9]vlak 8001: 650.223
vlaky 99136, 99124: 242.277
[10]vlaky 99101, 99133: 242.277, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 99134, 99139: 242.249, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlak 3855: 650.222
vlak 99140: 650.222 + 242.216 pk, pozn: 650.222 Horní Dvořiště - ČB, ČB - Veselí nad Lužnicí NAD, Veselí nad Lužnicí - JH 242.216
[11]vlak 99131: 242.249, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 99130, 99137: 242.277, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 99138, 99123: 242.249
vlaky 99118, 99125: 242.216
[12]vlaky 99104, 99135: 242.249, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 8004, 2175: 650.225
[13]vlaky 2150, 3854: 650.222
[14]vlak 3852: 650.002
vlak 18814: 210.055
vlaky 18830, 18871: 210.059
[15]vlak 8001: 650.218
vlaky 99136, 99124: 242.230
[16]vlaky 99101, 99133: 242.216, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 99134, 99139: 242.277, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlak 3855: 650.220
vlak 99140: 650.220 + 242.279 pk, pozn: 650.220 Horní Dvořiště - ČB, ČB - Veselí nad Lužnicí NAD, Veselí nad Lužnicí - JH 242.279
[17]vlak 99131: 242.277, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 99130, 99137: 242.230, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 99138, 99123: 242.277
vlaky 99118, 99125: 242.279
[18]vlaky 99104, 99135: 242.277, pozn: Veselí nad Lužnicí - ČB NAD
vlaky 8004, 2175: 650.218
[19]vlaky 2150, 3854: 650.220
[20]vlaky 3852, 18814: 650.216
vlak 18830: 210.055
[21]vlak 18801: 210.052
[22]vlak 3855: 650.216
[23]vlaky 3851, 3854: 650.216
[24]vlak 18814: 650.223
vlak 18847: 210.057
[25]vlak 3851: 650.223
[26]vlak : 650.222
[27]vlak 3851: 650.222
[28]HDe-ČB
[29]vlak 3854: 650.216
[30]vlak 18880: 650.001
[31]vlak 18805: 650.001
[32]vlak 3852: 650.221
vlak 18814: 650.224
vlak 18830: 210.039
[33]vlak 18801: 210.055
[34]vlak 8007: 650.223
vlak 3887: 210.055
[35]vlak 8019: 650.001
vlak 3859: 242.226
[36]vlak 3852: 242.226
vlak 18814: 650.218
vlaky 18830, 18839: 210.039
[37]vlak 18872: 210.039
vlak 18801: 242.208, pozn: Do Rybníka 210.039
[38]vlak 18814: 650.225
vlak 18830: 210.055
[39]vlak : 650.225
[40]vlak 18801: 210.052
vlak 8014: 650.221