prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2022
 TS 611 a 612: 650 PP České Budějovice

oběh pro
10. 12.:
TS 611 (650)TS 612 (650.2)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den
--------
1. 4.650.220 ! 650.217 [1] 650.221
650.004
650.003
[2]
650.001 650.216   650.003
650.217
[3]
  1. 4.
so 2. 4.  - 650.003 650.002 -   - 650.217 ! so 2. 4.
ne 3. 4.650.220     650.002 - [4] - 650.217 ne 3. 4.
po 4. 4.650.002 ! 650.220 ! 650.004 650.003   650.216 650.219 650.217 ! po 4. 4.
út 5. 4.650.003 !     650.004 !     650.216 650.219 ! út 5. 4.
st 6. 4.  650.001 650.003 650.002 650.219 650.004 650.221 650.216 st 6. 4.
čt 7. 4.650.218 [5] 650.218 [6] 650.001 650.003 650.220 650.219 650.217 650.221 čt 7. 4.
8. 4.650.003 [7] 650.218
650.004
[8]
650.002 650.001 650.216 650.220 650.219 650.217 8. 4.
so 9. 4.650.218 - 650.002 650.217 - 650.220 ! - 650.219 so 9. 4.
ne 10. 4.650.218 650.004   650.002 ! -   - 650.219 ne 10. 4.
po 11. 4.650.001 650.218 650.004 650.003 650.217 650.216 650.220 650.219 po 11. 4.
út 12. 4.650.003 650.001 [9] 650.218
650.001
[10]
650.004 650.002 650.217 ! 650.216 650.220 ! út 12. 4.
st 13. 4.650.004 650.003 !   650.001 !   650.002 650.221 650.216 ! st 13. 4.
čt 14. 4.  650.004 ! 650.218       650.221 [11] 650.221 [12] čt 14. 4.
15. 4.    650.002 650.003 -   - 650.221 ! 15. 4.
so 16. 4.650.001 - 650.002 650.003 - 650.216 - 650.221 so 16. 4.
ne 17. 4.650.001   650.220 650.003 ! - 650.216 - 650.221 ! ne 17. 4.
po 18. 4.650.001   650.220   -   -   po 18. 4.
út 19. 4.650.002 650.001 650.003 650.004 650.217 650.219 650.216 650.221 út 19. 4.
st 20. 4.650.001
650.220
[13]
650.002 650.004 650.003 650.221 650.217 650.219 650.216 st 20. 4.
čt 21. 4.650.003 650.220 [14] 650.002
650.004
[15]
650.004
650.220
[16]
650.216 ! 650.221 ! 650.217 650.219 ! čt 21. 4.
22. 4.650.220 ! 650.003 ! 650.002 650.004 650.218     650.217 22. 4.
so 23. 4.650.001 - 650.220 650.002 -   - 650.221 so 23. 4.
ne 24. 4.650.001   650.220 650.002 - 650.218 - 650.221 ne 24. 4.
po 25. 4.650.002 ! 650.001 ! 650.004 650.003   650.216 650.218 650.221 po 25. 4.
út 26. 4.650.003   650.002 650.004 650.221 650.220 650.216 650.218 út 26. 4.
st 27. 4.650.004 ! 650.003 ! 650.002 650.001 650.218 650.221 650.220 650.216 st 27. 4.
čt 28. 4.650.001 !   650.004 650.003 650.219 650.218 650.221 650.216 čt 28. 4.
29. 4.650.003 !     650.004 ! 650.220 650.219 ! 650.218 650.221 ! 29. 4.
so 30. 4.  - 650.001   -   - 650.218 so 30. 4.
oběh pro
10. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den
TS 611 (650)TS 612 (650.2)

[1]vlak 8003: 650.217
[2]vlak 2152: 650.221
vlak 2164: 650.004
vlak 2171: 650.003
[3]vlak 8000: 650.003
vlak 1736: 650.217
[4]vlak 8038: porucha elektrické jednotky v žst. České Budějovice (vlak opožděn na odjezdu 27 min.)
[5]vlak 8004: 650.218
[6]vlak 8003: 650.218
[7]vlak 2151: 650.003
[8]vlak 8003: 650.218
vlak 8008: 650.004
[9]vlak 8003: 650.001
[10]vlak 2155: 650.218
vlak 2157: 650.001
[11]vlak 1736: 650.221
[12]vlak 8304: 650.221
[13]vlak 2151: 650.001
vlak 8004: 650.220
[14]vlak 8003: 650.220
[15]vlak 2160: 650.002
vlak 2171: 650.004
[16]vlak 2150: 650.004
vlak 8056: 650.220