prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - listopad 2016
TS 890: 809 DKV Plzeň PP Louny

oběh pro
10.12.:
TS 890datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
9703/9727/9728
/9729/9730/9754
/9707/9735/19525
/9774/9775/6988
/9605
9618/19503/19405
/19402/19409/19408
/19411/19410/19417
/19416/19419/19418
/19425/19424/19427
/19426/19433/19432
/19435/19434
19400/19502/9724
9760/9711/12161
/12160/12165/12164
/12169/12168/12173
/12172/12177/12176
/12181/12180/12185
/12184
-9702/9751/9731
/20316/20315/20318
/9773/9772/20321
/20322/20323/20326
/20327/20328/20329
/9740/9741/9742
9725/9771/19508
/19511/19413/19412
/19415/19414/19421
/19420/19423/19422
/19429/19428/19431
/19430/19441
19403/19402/19405
/19404/19407/19406
/19510/19513/19512
/19517/19516/9704
/9753/9739
9618/20302/20303
/20306/20305/12163
/12162/12167/12166
/12171/12170/12175
/12174/12179/12178
/12183/12182/12187
/12186/20330/20331
20310/20309/20312
/20311/20314/20313
/9732/9756/9709
/9714/9717
19603/19600/19607
/19604/12301/12301
/12314/12300/19613
/19610/12303/12302
/19619/19616/12305
/12304/19623/19620
9726/9752/9705
/9733/20319/9770
/9736/9758
út 1.11.                        út 1.11.
st 2.11.809.342             809.208         st 2.11.
čt 3.11.                        čt 3.11.
pá 4.11.                        pá 4.11.
so 5.11.        -           809.208   so 5.11.
ne 6.11.                    -   ne 6.11.
po 7.11.                        po 7.11.
út 8.11.                        út 8.11.
st 9.11.809.342                       st 9.11.
čt 10.11.                        čt 10.11.
pá 11.11.                        pá 11.11.
so 12.11.        -               so 12.11.
ne 13.11.                    -   ne 13.11.
po 14.11.                        po 14.11.
út 15.11.                        út 15.11.
st 16.11.                        st 16.11.
oběh pro
10.12.:
TS 890datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
9703/9727/9728
/9729/9730/9754
/9707/9735/19525
/9774/9775/6988
/9605
9618/19503/19405
/19402/19409/19408
/19411/19410/19417
/19416/19419/19418
/19425/19424/19427
/19426/19433/19432
/19435/19434
19400/19502/9724
9760/9711/12161
/12160/12165/12164
/12169/12168/12173
/12172/12177/12176
/12181/12180/12185
/12184
-9702/9751/9731
/20316/20315/20318
/9773/9772/20321
/20322/20323/20326
/20327/20328/20329
/9740/9741/9742
9725/9771/19508
/19511/19413/19412
/19415/19414/19421
/19420/19423/19422
/19429/19428/19431
/19430/19441
19403/19402/19405
/19404/19407/19406
/19510/19513/19512
/19517/19516/9704
/9753/9739
9618/20302/20303
/20306/20305/12163
/12162/12167/12166
/12171/12170/12175
/12174/12179/12178
/12183/12182/12187
/12186/20330/20331
20310/20309/20312
/20311/20314/20313
/9732/9756/9709
/9714/9717
19603/19600/19607
/19604/12301/12301
/12314/12300/19613
/19610/12303/12302
/19619/19616/12305
/12304/19623/19620
9726/9752/9705
/9733/20319/9770
/9736/9758
čt 17.11.                    -   čt 17.11.
pá 18.11.                        pá 18.11.
so 19.11.810.538 809.163 809.657 809.534 - 809.208 809.140 809.495 809.342 809.502 809.434 809.249
809.677
[1]
so 19.11.
ne 20.11.809.249 810.538 809.163 809.657 809.350 809.502 809.208 809.140 809.495 809.342 - 809.534 ne 20.11.
po 21.11.809.677 809.249 810.538 809.163 809.350 809.080 809.502 809.208 809.140 809.495 809.434 809.657 po 21.11.
út 22.11.809.080 809.677 809.208
809.249
[2]
809.350 810.528 809.534 810.538 809.502 809.249
809.208
[3]
809.208
809.140
[4]
809.163 809.434
809.657
[5]
út 22.11.
st 23.11.809.657 809.080 809.677 809.249 809.140 809.342 809.495 810.538 809.502 809.434 809.350 809.163 st 23.11.
čt 24.11.809.208 809.657 809.080
809.350
[6]
809.677 809.434 809.140
809.534
[7]
809.342 809.495 810.538 809.502 809.249 809.350 [8] čt 24.11.
25.11.809.080 809.208 809.657 809.677 809.502 809.434 809.534 809.342 809.495 810.538 809.140 809.249 25.11.
so 26.11.809.281 809.080 809.208 809.657 - 809.434 809.163 809.534 809.140 809.495 810.538 809.342
809.677
[9]
so 26.11.
ne 27.11.809.677 809.281 809.080 809.208 810.538 809.495
809.502
[10]
809.434 809.163 809.534 809.140 - 809.657 ne 27.11.
po 28.11.809.249 809.677 809.281 809.080 [11] 809.080 [12] 809.140 809.502 809.434 809.163 809.534 810.538 809.208 po 28.11.
út 29.11.809.208 809.249 809.677 809.281 [13] 809.281 [14] 809.657 809.342 809.502 809.434 809.163 809.534 810.538 út 29.11.
st 30.11.809.495 809.208 809.249 809.677 [15] 809.677 [16] 809.281 810.538 809.657 809.434 809.502 809.163 809.534 st 30.11.
oběh pro
10.12.:
9703/9727/9728
/9729/9730/9754
/9707/9735/19525
/9774/9775/6988
/9605
9618/19503/19405
/19402/19409/19408
/19411/19410/19417
/19416/19419/19418
/19425/19424/19427
/19426/19433/19432
/19435/19434
19400/19502/9724
9760/9711/12161
/12160/12165/12164
/12169/12168/12173
/12172/12177/12176
/12181/12180/12185
/12184
-9702/9751/9731
/20316/20315/20318
/9773/9772/20321
/20322/20323/20326
/20327/20328/20329
/9740/9741/9742
9725/9771/19508
/19511/19413/19412
/19415/19414/19421
/19420/19423/19422
/19429/19428/19431
/19430/19441
19403/19402/19405
/19404/19407/19406
/19510/19513/19512
/19517/19516/9704
/9753/9739
9618/20302/20303
/20306/20305/12163
/12162/12167/12166
/12171/12170/12175
/12174/12179/12178
/12183/12182/12187
/12186/20330/20331
20310/20309/20312
/20311/20314/20313
/9732/9756/9709
/9714/9717
19603/19600/19607
/19604/12301/12301
/12314/12300/19613
/19610/12303/12302
/19619/19616/12305
/12304/19623/19620
9726/9752/9705
/9733/20319/9770
/9736/9758
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
TS 890

[1]vlak 9752: 809.249
vlak 9705: 809.677
[2]vlak 20310: 809.208
vlak 9754: 809.249
[3]vlak 19508: 809.249
vlak 9710: 809.208
[4]vlak 19506: 809.208
vlak 19517: 809.140
[5]vlak 9752: 809.434
vlak 9705: 809.657
[6]vlak 20309: 809.080
vlak 9734: 809.350
[7]vlak 9700: 809.140
vlak 9751: 809.534
[8]vlak 9726: 809.350
[9]vlak 9752: 809.342
vlaky 9705, 9758: 809.677
[10]vlak 9702: 809.495
vlak 9751: 809.502
[11]vlak 9721: 809.080
[12]vlak 9732: 809.080
[13]vlak 9721: 809.281
[14]vlak 9732: 809.281
[15]vlak 9721: 809.677
[16]vlak 9732: 809.677