prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuální nasazení
 PKP IC: 193D Praha-Vršovice

Jeżeli chcesz dodać swój wpis, kliknij na wolne miejsce w tabeli, następne wybierz numer pociągu, i lokomotywy. Dziękujęmy za każdy dodany wpis! Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach. Zapraszamy do udostępnienia tabeli. Dalsze obiegi można znałeść w kategorii "inne obiegi".

oběh pro
4. 3.:
TS 322 (ČD 193)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
111/112116/145144/173130131172/283282/117/202
203/113/110
rezerwa Bohumín
512/515510511
st 28. 2.193.574 193.568 193.572 193.690 193.570 193.573 193.686
193.566
[1]
193.569 193.687 193.685 193.575 [2] 193.575 [3] st 28. 2.
čt 29. 2.193.575 193.574 193.568 193.572 193.690 193.570 193.573 193.566 193.569 193.685 193.687 193.686 čt 29. 2.
1. 3.193.686 193.575 193.574
193.687
[4]
193.568 193.572 193.690 193.570 193.573 193.566 193.569 193.685 [5] 193.685 [6] 1. 3.
so 2. 3.193.685 193.686 193.575 193.687 193.568 193.572 193.690 193.570 193.573 193.566 193.569 193.684 so 2. 3.
ne 3. 3.193.684 193.685 193.686 193.575 193.687 193.568 193.572 193.690 193.570 193.573 193.566 193.569 ne 3. 3.
po 4. 3.193.569 193.684 193.685 193.686 193.575 193.687 193.568 193.572 193.690 193.570 193.573 193.681 po 4. 3.
út 5. 3.  193.569 ! 193.684 ! 193.685 ! 193.686 ! 193.575 ! 193.687 ! 193.568 ! 193.572 ! 193.690 !     út 5. 3.
st 6. 3.                        st 6. 3.
oběh pro
4. 3.:
111/112116/145144/173130131172/283282/117/202
203/113/110
rezerwa Bohumín
512/515510511datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den
TS 322 (ČD 193)

[1]vlak 282: 193.686
vlaky 117, 202: 193.566
[2]vlak 510: 193.575
[3]vlak 511: 193.575
[4]vlak 144: 193.574
vlak 173: 193.687
[5]vlak 510: 193.685
[6]vlak 511: 193.685