prosinec 2023 leden 2024 únor 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuální nasazení
 TS 201 a 202: 242 a 263 PP Plzeň

oběh pro
24. 2.:
TS 201 (242)TS 202 (263)výňatek z TS 301 (362)TS 614 (650/242)mimořádný oběh, náhrady (242, 210)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den3. TD4. TD5. TD7. TD1. den1. den2. den3. den4. den
633Pl/635Ji/632Ji
626Pl/637Pl/634Pl
/629Pl/8018
8001/631Ji/636Ji
/639Ji/652Ji
-651Ji/624Ji/638Pl
/625Pl/630Pl
628Pl/635Pl
/636Pl/627Pl
732/709/625Ji
626Ji/624Pl
/639Pl/632Pl
631Pl/633Ji/634Ji
653Ji/638Ji-1234
po 19. 2.242.248 242.211 242.281 242.213 242.237 263.002 362.126
362.085
[1]
362.078 [2] 362.057 - 242.246 242.207 [3]       po 19. 2.
út 20. 2.242.236 242.248 242.211 242.281 242.213 263.002 362.126 362.085
242.246
242.246 př + 242.249
[4]
362.040 - 242.237 242.207 [5] 242.249 [6] 263.001 [7]   út 20. 2.
st 21. 2.242.249
242.226
[8]
242.236
242.249
[9]
242.248 242.211 242.226
242.237
[10]
263.002 362.116
242.213
[11]
362.126
242.246
[12]
242.213 [13] - 242.237 [14] 242.246 [15] 242.207 [16]     st 21. 2.
čt 22. 2.242.237 242.226 242.249 242.248 242.281
754.074 př + 242.281
242.281
[17]
263.002 362.055 242.213 362.110 - 242.211 242.207 [16]       čt 22. 2.
23. 2.242.281 242.237
242.207
[18]
242.226 242.249 242.211 263.002 362.081 362.055 362.084 - 242.248 242.207 [19]       23. 2.
so 24. 2.

[20]
242.211 242.281 242.207 - 242.226 263.002 362.071 362.081 362.076 362.084 -         so 24. 2.

[20]
ne 25. 2.

[20]
242.226 ! 242.211 ! 242.281 ! 242.207 !   263.002 !         -         ne 25. 2.

[20]
po 26. 2.                  -           po 26. 2.
oběh pro
24. 2.:
633Pl/635Ji/632Ji
626Pl/637Pl/634Pl
/629Pl/8018
8001/631Ji/636Ji
/639Ji/652Ji
-651Ji/624Ji/638Pl
/625Pl/630Pl
628Pl/635Pl
/636Pl/627Pl
732/709/625Ji
626Ji/624Pl
/639Pl/632Pl
631Pl/633Ji/634Ji
653Ji/638Ji-1234datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den3. TD4. TD5. TD7. TD1. den1. den2. den3. den4. den
TS 201 (242)TS 202 (263)výňatek z TS 301 (362)TS 614 (650/242)mimořádný oběh, náhrady (242, 210)

[1]vlaky 709, 720, 721: 362.126
vlak 655: 362.085
[2]vlaky 669, 662: 362.078
[3]8005 (BDs+B) | 8010/8015/2169 (jiné BDs+B)
[4]vlak 654: 362.085
vlak 669: 242.246
vlak 662: 242.246 př + 242.249
[5]2150/2151/2154/8062/8063/8064/8065/8016 (BDs+B)
[6]8304/1735 (BDs+B)
[7]pk 764 do Klatov, odtah neschopné 754.022 do Plzně
[8]vlak 663: 242.249, pozn: NAD Střelské Hoštice - Katovice, dále v čele 242.236
vlaky 665, 662: 242.226
[9]vlak 656: 242.236, pozn: NAD Katovice - Střelské Hoštice, dále v čele 242.249
vlaky 667, 659: 242.249
[10]vlak 654: 242.226
vlaky 668, 660: 242.237
[11]vlak 721: 362.116
vlak 655: 242.213
[12]vlaky 656, 654: 362.126
vlaky 669, 662: 242.246
[13]vlaky 661, 663, 664: 242.213
[14]vlaky 2183, 2182: 242.237
[15]778plz-kt/1701/1706/765kt-plz
[16]8005/8056/8057 (BDs+B) | 8062/8063/8064/8065/8016 (jiné BDs+B)
[17]vlak 654: 242.281
vlak 668: 754.074 př + 242.281
vlak 655: 242.281
[18]vlak 667: 242.237, pozn: závada na soupravě v žst. Strakonice (vlak opožděn na odjezdu 80 min.)
vlaky 664, 659: 242.207
[19]8005/8056/8057 (BDs+B)
[20]výluka Veselí n/L - České Budějovice, NAD za 633, 635, 638 a 624