prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2024
 TS 201 a 202: 242 a 263 PP Plzeň

oběh pro
13. 4.:
TS 201 (242)TS 202 (263)výňatek z TS 301 (362)TS 614 (650/242)mimořádný oběh, náhrady (242, 210)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den3. TD4. TD5. TD7. TD1. den1. den2. den3. den4. den
633Pl/635Ji/632Ji
626Pl/637Pl/634Pl
/629Pl/8018
8001/631Ji/636Ji
/639Ji/652Ji
-651Ji/624Ji/638Pl
/625Pl/630Pl
628Pl/635Pl
/636Pl/627Pl
732/709/625Ji
626Ji/624Pl
/639Pl/632Pl
631Pl/633Ji/634Ji
653Ji/638Ji-1234
čt 1. 2.242.213 242.208 242.246 242.236 242.207 263.002 362.120
242.281
[1]
242.249 242.281 [2] - 242.237 [3] 242.237 [4]       čt 1. 2.
2. 2.242.226 242.213 242.208 242.246 242.253 263.002 362.117 242.281 362.084 - [5] 242.237 [6]       2. 2.
so 3. 2.242.226 [7] 242.211 242.213 - 242.226
242.207
[8]
242.208
362.117
[9]
362.084
362.083
[10]
362.117
242.208
362.117
[11]
362.060 362.083 [12] - 242.237 [13]       so 3. 2.
ne 4. 2.242.237   242.211 ! 263.002 242.207
242.281
362.083
[14]
242.213 + 754.021 pk
242.213 + 754.062 pk
[15]
362.120 362.083
242.226
[16]
362.117 362.060 -         ne 4. 2.
po 5. 2.242.236 242.281 242.207 242.211
362.120
242.213
[17]
242.208
242.237
[18]
263.002
263.001
[19]
362.057 362.120
242.211
362.120
[20]
362.127 - 242.246         po 5. 2.
út 6. 2.242.237 242.208 242.281 242.207 242.236 263.001 362.116 362.057 362.110 - 242.246         út 6. 2.
st 7. 2.242.253 242.237 242.208 242.281 242.236 263.001 362.053 362.116 362.057 - 242.246         st 7. 2.
čt 8. 2.242.213 242.253 242.237 242.211 242.207 263.001
242.246
263.001
[21]
362.068 362.053 362.120 - 242.246 [22]         čt 8. 2.
9. 2.242.207 242.213 242.253 242.237 242.281 263.001 362.060 362.068 242.249 - 242.246         9. 2.
so 10. 2.242.281 [23] 242.211
242.281
[24]
242.237 - 242.207
242.281
[25]
242.253
362.060
362.110
[26]
362.085 362.060 [27] 362.125 362.086 -         so 10. 2.
ne 11. 2.242.237 [28] 242.281 [29] 242.208 263.001 242.281
242.237
[30]
  362.120 362.085 362.052 362.125 -         ne 11. 2.
po 12. 2.242.211 242.236 242.281 242.208 242.253 263.001 362.053 362.120 242.237 - 242.246         po 12. 2.
út 13. 2.242.248
242.246
[31]
242.211 242.236 242.281 242.226 263.001 362.110
242.253
[32]
242.237 242.253 [33] - 242.208         út 13. 2.
st 14. 2.242.237 242.248 242.211 242.236 242.208 263.001 362.078 242.253 362.060 - 242.246         st 14. 2.
čt 15. 2.242.226 242.237 242.248 242.211 242.281 263.001
263.002
[34]
362.122 362.078
242.253
[35]
242.253
362.078
[36]
- 242.246         čt 15. 2.
16. 2.242.253 242.226 242.237 242.248 242.236 263.002 362.071 362.122 362.126 - 242.246         16. 2.
so 17. 2.242.281 242.253
242.213
[37]
242.226 - 242.211 263.002 362.052 362.071 242.236 362.126 -         so 17. 2.
ne 18. 2.242.211 242.281 242.213 242.226 242.248 263.002
242.237
[38]
362.078 242.236 362.077 362.108 - 242.207 [39]       ne 18. 2.
po 19. 2.242.248 242.211 242.281 242.213 242.237 263.002 362.126
362.085
[40]
362.078 [41] 362.057 - 242.246 242.207 [42]       po 19. 2.
út 20. 2.242.236 242.248 242.211 242.281 242.213 263.002 362.126 362.085
242.246
242.246 př + 242.249
[43]
362.040 - 242.237 242.207 [44] 242.249 [45] 263.001 [46]   út 20. 2.
st 21. 2.242.249
242.226
[47]
242.236
242.249
[48]
242.248 242.211 242.226
242.237
[49]
263.002 362.116
242.213
[50]
362.126
242.246
[51]
242.213 [52] - 242.237 [53] 242.246 [54] 242.207 [55]     st 21. 2.
čt 22. 2.242.237 242.226 242.249 242.248 242.281
754.074 př + 242.281
242.281
[56]
263.002 362.055 242.213 362.110 - 242.211 242.207 [55]       čt 22. 2.
23. 2.242.281 242.237
242.207
[57]
242.226 242.249 242.211 263.002 362.081 362.055 362.084 - 242.248 242.207 [58]       23. 2.
so 24. 2.

[59]
242.211 242.281 242.207 - 242.226
242.248
[60]
263.002 362.071 [61] 362.081 362.076
242.226
[62]
362.084 -         so 24. 2.

[59]
ne 25. 2.

[59]
362.076 [63] 242.211 242.281 !   242.207 263.002 362.110   362.081
362.040
[64]
362.076 [65] - 242.237 [66]       ne 25. 2.

[59]
po 26. 2.242.208 242.248 242.211 242.281 242.226 263.002
263.001
[67]
362.081 362.110 362.115 - 242.246 242.237 [58]       po 26. 2.
út 27. 2.242.226 242.208 242.248 242.211 242.237 263.001
242.253
[68]
362.120 362.081 362.110 - 242.281 242.249 [69]       út 27. 2.
st 28. 2.242.207 242.226 242.208 242.248 242.281
242.281 + 362.079
242.281
[70]
242.253 362.079
362.115 + 362.079
362.115
362.120
[71]
362.120
362.115
[72]
362.084 - 242.211         st 28. 2.
čt 29. 2.242.281 242.207 242.246 242.208 242.211 242.253
263.001 př + 242.253
263.001
[73]
362.083 362.120 362.078 - 242.248         čt 29. 2.
oběh pro
13. 4.:
633Pl/635Ji/632Ji
626Pl/637Pl/634Pl
/629Pl/8018
8001/631Ji/636Ji
/639Ji/652Ji
-651Ji/624Ji/638Pl
/625Pl/630Pl
628Pl/635Pl
/636Pl/627Pl
732/709/625Ji
626Ji/624Pl
/639Pl/632Pl
631Pl/633Ji/634Ji
653Ji/638Ji-1234datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den3. TD4. TD5. TD7. TD1. den1. den2. den3. den4. den
TS 201 (242)TS 202 (263)výňatek z TS 301 (362)TS 614 (650/242)mimořádný oběh, náhrady (242, 210)

[1]vlaky 709, 721: 362.120
vlak 655: 242.281
[2]vlak 664: 242.281
[3]vlak 2182: 242.237
[4]8062/8063/8064/8064/8016 (B+BDs)
[5]vlak 2183: Nejede
[6]8005 (B+BDs) | 8062/8063/8016 (Bee+BDs)
[7]vlak 632: 242.226
[8]vlak 624: 242.226
vlak 625: 242.207
[9]vlak 628: 242.208
vlak 635: 362.117, pozn: Plzeň - Horažďovice předměstí 242.208
[10]vlak 709: 362.084
vlak 625: 362.083
[11]vlak 626: 362.117
vlaky 624, 639: 242.208
vlak 632: 362.117
[12]vlak 638: 362.083
[13]8003 (Bee+BDs)
[14]vlak 638: 242.207, pozn: Ražice - Horažďovice předměstí NAD, dále 242.281
vlak 625: 242.281
vlak 630: 362.083
[15]vlak 636: 242.213 + 754.021 pk
vlak 627: 242.213 + 754.062 pk
[16]vlak 624: 362.083
vlak 632: 242.226
[17]vlak 653: 242.211, pozn: Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec NAD, dále 362.120
vlak 668: 362.120
vlak 667: 242.213
[18]vlak 651: 242.208
vlak 668: 242.237
[19]vlak 658: 263.002
vlak 665: 263.001
[20]vlak 656: 362.120, pozn: Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí NAD, dále 242.211
vlaky 654, 669: 242.211
vlak 662: 362.120
[21]vlak 665: 263.001
vlaky 666, 657: 242.246
vlak 3889: 263.001
[22]vlak 2183: 242.246
[23]vlak 633: 242.281
[24]vlak 626: 242.211
vlak 634: 242.281
[25]vlak 624: 242.207
vlak 625: 242.281
[26]vlak 628: 242.253
vlak 635: 362.060
vlak 636: 362.110
[27]vlaky 626, 632: 362.060
[28]vlak 635: 242.237
[29]vlak 637: 242.281
[30]vlak 638: 242.281
vlak 630: 242.237
[31]vlak 663: 242.248
vlaky 665, 662: 242.246
[32]vlaky 732, 721: 362.110
vlak 655: 242.253
[33]vlaky 661, 664: 242.253
[34]vlak 658: 263.001
vlaky 665, 657: 263.002
[35]vlak 656: 362.078
vlaky 654, 662: 242.253
[36]vlak 661: 242.253
vlaky 663, 664: 362.078
[37]vlak 626: 242.253
vlak 8018: 242.213
[38]vlak 635: 263.002
vlaky 636, 627: 242.237
[39]8010/8015/8016 (BDs+B)
[40]vlaky 709, 720, 721: 362.126
vlak 655: 362.085
[41]vlaky 669, 662: 362.078
[42]8005 (BDs+B) | 8010/8015/2169 (jiné BDs+B)
[43]vlak 654: 362.085
vlak 669: 242.246
vlak 662: 242.246 př + 242.249
[44]2150/2151/2154/8062/8063/8064/8065/8016 (BDs+B)
[45]8304/1735 (BDs+B)
[46]pk 764 do Klatov, odtah neschopné 754.022 do Plzně
[47]vlak 663: 242.249, pozn: NAD Střelské Hoštice - Katovice, dále v čele 242.236
vlaky 665, 662: 242.226
[48]vlak 656: 242.236, pozn: NAD Katovice - Střelské Hoštice, dále v čele 242.249
vlaky 667, 659: 242.249
[49]vlak 654: 242.226
vlaky 668, 660: 242.237
[50]vlak 721: 362.116
vlak 655: 242.213
[51]vlaky 656, 654: 362.126
vlaky 669, 662: 242.246
[52]vlaky 661, 663, 664: 242.213
[53]vlaky 2183, 2182: 242.237
[54]778plz-kt/1701/1706/765kt-plz
[55]8005/8056/8057 (BDs+B) | 8062/8063/8064/8065/8016 (jiné BDs+B)
[56]vlak 654: 242.281
vlak 668: 754.074 př + 242.281
vlak 655: 242.281
[57]vlak 667: 242.237, pozn: závada na soupravě v žst. Strakonice (vlak opožděn na odjezdu 80 min.)
vlaky 664, 659: 242.207
[58]8005/8056/8057 (BDs+B)
[59]výluka Veselí n/L - České Budějovice, NAD za 633, 635, 638 a 624
[60]vlaky 651, 624: 242.226
vlaky 638, 625, 630: 242.248
[61]vlak 709: 362.071
[62]vlak 631: 362.076
vlaky 633, 634: 242.226
[63]vlak 632: 362.076
[64]vlak 631: 362.081
vlak 634: 362.040
[65]vlak 653: 362.076
[66]8016 (BDs+B)
[67]vlak 658: 263.002
vlaky 665, 666: 263.001
[68]vlak 658: 263.001
vlak 665: 242.253
[69]Lv 53524 (ČB - Plzeň)
[70]vlak 654: 242.281
vlak 668: 242.281 + 362.079 nč, pozn: přeprava 362.079 do Plzně
vlak 655: 242.281
[71]vlak 732: 362.079
vlak 709: 362.115 + 362.079 nč, pozn: 362.079 neschopná
vlaky 720, 721: 362.115
vlak 655: 362.120
[72]vlaky 656, 669: 362.120
vlak 662: 362.115
[73]vlak 658: 242.253
vlak 665: 263.001 př + 242.253
vlak 666: 263.001