prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - srpen 2016
TS 701, 718 a 755: 754 DKV Plzeň PJ Plzeň, PP Klatovy, PP Volary

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 718TS 755TS 755bmimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den
---------12345
po 1.8.754.066
754.058
[1]
754.074
754.063
[2]
754.064 754.006 754.041 754.009 754.027
754.022
[3]
754.024 - 750.713 [4] 754.029 [5]       po 1.8.
út 2.8.754.063 754.058
754.064
[6]
754.009 754.006 754.015 754.041 754.022
750.713
[7]
754.024 - 754.074 [8] 754.058 [9]       út 2.8.
st 3.8.754.064 754.063 754.041 754.009 754.015 754.006 754.022
750.713
[10]
754.024 - 754.058 [11]         st 3.8.
čt 4.8.754.063 754.064 754.006 754.041 754.009 754.015 754.022 754.024
754.074
754.074 + 742.165 pk
[12]
750.713 754.057 [13]         čt 4.8.
5.8.754.064 754.063 754.015 754.006 754.041 754.009 754.022 754.074
754.057
[14]
750.713   754.029 [15] 754.058 [16]     5.8.
so 6.8.- - 754.009 754.015 754.006 754.041 754.022 754.057 750.713           so 6.8.
ne 7.8.- - 754.041 754.009 754.015 754.006 754.024 754.057 750.713 754.074 [17] 754.058 [18]       ne 7.8.
po 8.8.754.063 754.064 754.006 754.041 754.009 754.015 754.024
754.074
[19]
754.057 750.713 754.029 [20] 754.058 [21]       po 8.8.
út 9.8.754.064 754.063 754.015 754.006 754.041 754.009 754.024
754.074
[19]
754.057
754.024
[22]
750.713 754.074 [23] 754.058 [24]       út 9.8.
st 10.8.754.063 754.064
754.066
[25]
754.009 754.015 754.006 754.041 754.074 754.024 750.713 754.027 [26]         st 10.8.
čt 11.8.754.066 754.063
754.058
[27]
754.041 754.009 754.064 754.006 754.074 754.024
754.022
[28]
750.713           čt 11.8.
12.8.754.058
754.066
[29]
754.066
754.058
[30]
754.006 754.041 754.009 754.064 754.074 754.022 750.713           12.8.
so 13.8.- - 754.064 754.006 754.041 754.009 754.074
754.022
[31]
754.022
754.074
[32]
750.713           so 13.8.
ne 14.8.- - 754.009 754.064 754.006 754.041 754.022
754.057
[33]
754.074 750.713 754.058 [34] 754.066 [35]       ne 14.8.
po 15.8.754.058
754.063
[36]
754.066 754.041 754.009 754.064 754.006 754.022 754.074 754.057           po 15.8.
út 16.8.754.066 754.063
754.058
[27]
754.006 754.041 754.009 754.064 754.057 754.074 750.713           út 16.8.
oběh pro
10.12.:
TS 701TS 718TS 755TS 755bmimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den
---------12345
st 17.8.754.058 754.066 754.064 754.006 754.041 754.009 754.022 754.074 750.713 754.027 [37]         st 17.8.
čt 18.8.754.066
754.027
[38]
754.058 754.009 754.064 754.006 754.041 754.057 754.074 754.022 750.713 [39]         čt 18.8.
19.8.754.058 754.027 754.041 754.009 754.064 754.006 754.057 754.074 754.022           19.8.
so 20.8.- - 754.006 754.041 754.009 754.064 754.057 754.074
754.024
[40]
754.022           so 20.8.
ne 21.8.- - 754.064 754.006 754.041 754.009 754.057 754.024 754.074
754.022 př + 754.074
[41]
754.022 [42]         ne 21.8.
po 22.8.754.058 754.027
754.063
[43]
754.009 754.064 754.006 754.041 754.022 754.024 [44] 754.057 [45] 754.074 [46] 754.029 [47]     po 22.8.
út 23.8.754.063 754.058 754.015 754.009 754.064 754.006 754.022 754.024 - 754.029 [48]         út 23.8.
st 24.8.754.058 754.063 754.006 754.041 754.009 754.064 754.022 754.024
754.029
754.024
[49]
-           st 24.8.
čt 25.8.754.063 754.058 754.015
754.064
[50]
754.006 754.041 754.009 754.022 754.024 -           čt 25.8.
26.8.754.058 754.063 754.009 754.064 754.006 754.041 754.022 754.024 -           26.8.
so 27.8.- - 754.041 754.009 754.064 754.006 754.022 754.024 - 754.029 [51]         so 27.8.
ne 28.8.- - 754.006 754.041
754.015
[52]
754.009 754.064
754.064 + 754.015 pk
[53]
754.022 754.024 -           ne 28.8.
po 29.8.

[54]
754.063 754.058 754.064 754.006 754.015 754.009 754.022 754.024 -           po 29.8.

[54]
út 30.8.

[54]
754.058
754.027
[55]
754.063 754.009 754.064 754.006 754.041 754.022 754.024 -           út 30.8.

[54]
st 31.8.

[54]
754.063 754.027
754.058
[56]
754.041 754.009 754.064 754.006 754.022 754.024 - 754.029 [57]         st 31.8.

[54]
oběh pro
10.12.:
---------12345datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 701TS 718TS 755TS 755bmimořádný oběh

[1]vlak 7403: 754.066
vlak 7412: 754.058
[2]vlak 7407: 754.074
vlak 7414: 754.063
[3]vlak 8103: 754.027
vlak 8108: 754.027, pozn: porucha v žst. Horní Planá (vlak veden NAD v úseku Horní Planá - České Budějovice)
vlaky 8109, 8114: 754.022
[4]vlak 1: 750.713
R 1252
[5]Os 8104
[6]vlak 7407: 754.058
vlak 7414: 754.064
[7]vlaky 8103, 8108: 754.022
vlak 8109: 750.713
[8]R 665 Plzeň - Č.B.
[9]vlak 2: 754.058 + 100665 Plzeň - Pačejov
100665 Plzeň - Pačejov
[10]vlaky 8103, 8108: 754.022
vlak 8109: 750.713
vlak 8114: 750.713, pozn: porucha v žst. Křemže (vlak veden NAD v úseku Křemže - České Budějovice)
[11]355 / 772 Plzeň - Praha - Plzeň
[12]vlaky 18076, 8106: 754.024
vlak 8107: 754.074
vlak 8113: 754.074 + 742.165 pk
[13]308209 Tábor - Č.B.
[14]vlaky 18076, 8106: 754.074
vlak 8107: 754.057
[15]308216 Č.B. - Tábor
[16]71710 Plzeň - Klatovy
[17]Os 8161 / 8160
[18]7640 Plasy / 7641 Plzeň hl.n.
[19]vlak 8103: 754.024
vlak 8109: 754.074
[20]Sp 1830 / Sp 1833
[21]R 777 / R 772 Plzeň - Praha - Plzeň
[22]vlaky 8106, 8107: 754.057
vlak 8113: 754.024
[23]vlak 1: 754.074
R 656 / 637
[24]Os 7813 / Os 7824 / Os 7837 / Os 7834
[25]vlak 7407: 754.064
vlak 7414: 754.066
[26]118421 / 118420 Tábor - Obrataň - Tábor
[27]vlak 7407: 754.063
vlak 7414: 754.058
[28]vlak 8106: 754.024
vlaky 8107, 8113: 754.022
[29]vlak 7403: 754.058
vlak 7412: 754.066
[30]vlak 7407: 754.066
vlak 7414: 754.058
[31]vlak 8103: 754.074
vlak 8114: 754.022
[32]vlak 18076: 754.022
vlak 8113: 754.074
[33]vlak 8103: 754.022
vlak 8109: 754.057
[34]Os 7406 / Os 7413 / Os 7414 / Os 7423
[35]Os 7409 / Os 7410 / Os 7419
[36]vlak 7403: 754.058
vlak 7412: 754.063
[37]107422 Plzeň - Domažlice
[38]vlak 7403: 754.066
vlak 7412: 754.027
[39]100668 Č.B. - Plzeň
[40]vlak 8106: 754.074
vlaky 8107, 8112, 8113: 754.024
[41]vlaky 8171, 8180, 8181, 8182: 754.074
vlak 8183: 754.074, pozn: porucha v žst. Černá v Pošumaví (vlak veden NAD)
vlak 8184: -, pozn: vlak vede NAD
vlak 8185: -, pozn: vlak veden NAD
vlak 8170: 754.022 př + 754.074, pozn: Černá v Pošumaví - České Budějovice (vlak veden NAD Nová Pec - Černá v Pošumaví)
[42]vlak 1: 754.022
Lv 108111 (Č.Budějovice - Černá v Pošumaví)
[43]vlak 7407: 754.027
vlak 7414: 754.063
[44]Nejede
[45]100644 Č.B. - Tábor
[46]100644 Č.B. - Tábor
[47]Tábor - ČB
[48]Os 8012 / 8011
[49]vlak 8106: 754.024
vlak 8107: 754.029
vlak 8113: 754.024
[50]vlak 7502: 754.015
vlak 1962: 754.064
[51]2. loko. 1. zálohy České Budějovice
[52]vlaky 1960, 776: 754.041
vlak 779: 754.015
[53]vlak 778: 754.064
vlak 1964: 754.064 + 754.015 pk
[54]Nepřetržitá výluka České Budějovice - Boršov nad Vltavou
[55]vlak 7403: 754.058
vlak 7412: 754.027
[56]vlak 7407: 754.027
vlak 7414: 754.058
[57]R 652 (ČBo - Tá) / Os 8266 / 8271 / Os 8276 / Os 8283 / 271821 Tábor - Č.B.