prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - říjen 2016
TS 701, 718 a 755: 754 DKV Plzeň PJ Plzeň, PP Klatovy, PP Volary

oběh pro
10.12.:
TS 701TS 718TS 755mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
--7502/775/1962/19651960/7547/776/779778/777/1964/7503--12345
so 1.10.- - 754.009 754.064 754.041 754.044 754.057 754.058 př + 754.027 [1]         so 1.10.
ne 2.10.- - 754.041 754.009 754.006 754.044 754.057           ne 2.10.
po 3.10.

[2]
754.027
754.063
[3]
754.058 754.006 754.009 754.064 - - 742.167 [4] 754.057 [5]       po 3.10.

[2]
út 4.10.

[2]
754.058 754.063 754.064 754.006 754.009 - - 742.167 př [6]         út 4.10.

[2]
st 5.10.754.063 754.058 754.009 754.064 754.006 - -           st 5.10.
čt 6.10.754.063 754.058
754.027
[7]
754.064 754.009 754.006 - -           čt 6.10.
7.10.754.027 754.063 754.006 754.064 754.009 - -           7.10.
so 8.10.- - 754.064 754.006 754.009 - -           so 8.10.
ne 9.10.- - 754.009 754.064 754.006 - -           ne 9.10.
po 10.10.754.063 754.027 754.064 754.009 754.006 - -           po 10.10.
út 11.10.754.027 754.063 754.006 754.009 754.064 - -           út 11.10.
st 12.10.754.063 754.027 754.064 754.006 754.009 - - 754.058 [8]         st 12.10.
čt 13.10.754.027 754.063 754.009 754.064 754.006 - - 754.058 [9]         čt 13.10.
14.10.754.063 754.027 754.064 754.009 754.006 - -           14.10.
so 15.10.- - 754.006 754.009 754.064 - -           so 15.10.
ne 16.10.- - 754.064 754.006 754.009 - -           ne 16.10.
oběh pro
10.12.:
TS 701TS 718TS 755mimořádný oběhdatum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
--7502/775/1962/19651960/7547/776/779778/777/1964/7503--12345
po 17.10.754.027 754.063 754.009
754.064
[10]
754.041 754.006 - -           po 17.10.
út 18.10.754.063 754.027
754.058
[11]
754.041 754.064 754.006 - - 754.027 [12] 754.022 [13]       út 18.10.
st 19.10.754.058 754.063 754.009
754.006
[14]
754.041 754.064 - - 754.027 [15]         st 19.10.
čt 20.10.754.063 754.058 754.064 754.006 754.009 - - 754.027 [16]         čt 20.10.
21.10.754.058
754.063
[17]
754.063
754.058
[18]
754.009 754.064 754.041 - - 754.058 [19] 754.027 [20]       21.10.
so 22.10.- - 754.041 754.009 754.064 - -           so 22.10.
ne 23.10.- - 754.009 754.041 754.064 - -           ne 23.10.
po 24.10.754.063 754.058 754.064 754.041 754.009
754.009 + 754.006 pk
[21]
- - 754.006 [22] 754.057 [23]       po 24.10.
út 25.10.754.063
754.058
[24]
754.058
754.063
[25]
754.009 754.064 754.041 - -           út 25.10.
st 26.10.754.063 754.058
754.027
[7]
754.041 754.009 754.064
754.006
[26]
- -         st 26.10.
čt 27.10.754.027 754.063
754.015
[27]
754.006 754.041 754.064 - -           čt 27.10.
28.10.- - 754.006 754.064 754.041 - -           28.10.
so 29.10.- - 754.009 754.006 754.041 - -           so 29.10.
ne 30.10.- - 754.041 754.009 754.006 - -           ne 30.10.
po 31.10.754.015 754.027
754.058
[11]
754.006 754.064 754.041 - -           po 31.10.
oběh pro
10.12.:
--7502/775/1962/19651960/7547/776/779778/777/1964/7503--12345datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 701TS 718TS 755mimořádný oběh

[1]R 13450 VSOE
[2]Denní výluka Kájov - Hořice na Šumavě (7:45 - 13:30)
[3]vlak 7403: 754.027
vlak 7412: 754.063
[4]R 1249
[5]vlak 2: 754.057
Os 8102pk (Vlr - ČKř) / 8102 (ČKř - HnŠ) / 8103 (HnŠ - NÚ) / 8108 NÚ - HnŠ) / 8107 (HnŠ - NÚ) / 8112
[6]R 1250
[7]vlak 7407: 754.058
vlak 7414: 754.027
[8]Os 7817
[9]Os 7800 / Os 7801 / Os 7810 / R 757 / Ex 352
[10]vlak 7502: 754.009
vlak 1965: 754.064
[11]vlak 7407: 754.027
vlak 7414: 754.058
[12]vlak 1: 754.027
Os 7817
[13]108215 Tábor - Č.B.
[14]vlak 7502: 754.009
vlak 1962: 754.006
[15]Os 7802 / Os 7835 / Os 7832 / Os 7817
[16]Os 7802 / Os 7835 / Os 7832
[17]vlak 7403: 754.058
vlak 7412: 754.063
[18]vlak 7407: 754.063
vlak 7414: 754.058
[19]vlak 1: 754.058
Rx 757 / Ex 352
[20]71710 / 773 / 762 / 763 / 772
[21]vlak 778: 754.009
vlak 777: 754.009 + 754.006 pk, pozn: 754.006 v úseku Klatovy - Plzeň
[22]vlak 1: 754.006
R 777 pk Klatovy - Plzeň
[23]Os 8107 / Os 8112
[24]vlak 7403: 754.063
vlak 7412: 754.058
[25]vlak 7407: 754.058
vlak 7414: 754.063
[26]vlak 778: 754.064
vlaky 1964, 7503: 754.006
[27]vlak 7407: 754.063
vlak 7414: 754.015