grudzień 2023 styczeń 2024 luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktualne zatrudnienie
 PREG: EN57, EN57AL, EN63A, ED72Ac Opolski Zakład w Opolu

Jeżeli chcesz dodać swój wpis, kliknij na wolne miejsce w tabeli, następne wybierz numer pociągu, i lokomotywy. Dziękujęmy za każdy dodany wpis! Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach. W przypadku informacji o obiegach, prosimy o kontakt na sledovani.polska@gmail.com

obieg dla
13. 4.:
Polregio E1 (EN57)Polregio E2 (EN57AL)Polregio E3 (EN63A)Polregio E4 (ED72Ac)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień2. dzień
94908/94931/94914
/94937/94918/94939
/94920/94943
94924/94947
/94928/94951
66600/94908/60733
/66384/60739/94937
/94918/94939/60708
/94920/60743/94943
/94924/94947/60714
/60749
94931/94914/94935
/94916/46331/64336
/46339/64338/46341
64338/46341-60708/60743
/60714/60749
60733/66322/60739
64332/46335
/64338/46341
--64322/46325/64326
/46329/64340
46321/66037/66432
/64330/46333/64334
/46337
66415/64212/46222
66419/6441494975/66419
/46208/66092
66399/66438----
po 8. 4.    EN57-1160   EN57-2023                 EN63A-026 !               po 8. 4.
wt 9. 4.        EN57-1160 EN57-2023 !                       EN63A-026       wt 9. 4.
śr 10. 4.          EN57-1160 !         EN57AL-1803 [1]         EN57AL-1803
EN57-2037
[2]
    EN63A-026 !     śr 10. 4.
cz 11. 4.EN57-2056 [3]   EN57-1160
EN57-2063
[4]
EN57-2010
EN57-2056
[5]
EN57AL-1602     EN57-2023 EN57-2056
EN63A-030
[6]
    EN57AL-1803   EN63A-049 EN63A-030 [7] ED72ac-105           cz 11. 4.
pi 12. 4.EN57-2063   EN57-1160   EN57-2056 ! EN57AL-1602 !     EN63A-030 !       EN57AL-1803 !   EN63A-049 ! EN63A-030 ! ED72ac-105 !         pi 12. 4.
so 13. 4.      EN57-1160 !   -       - -             - - - - so 13. 4.
ni 14. 4.          -       - -             - - - - ni 14. 4.
po 15. 4.                                          po 15. 4.
obieg dla
13. 4.:
94908/94931/94914
/94937/94918/94939
/94920/94943
94924/94947
/94928/94951
66600/94908/60733
/66384/60739/94937
/94918/94939/60708
/94920/60743/94943
/94924/94947/60714
/60749
94931/94914/94935
/94916/46331/64336
/46339/64338/46341
64338/46341-60708/60743
/60714/60749
60733/66322/60739
64332/46335
/64338/46341
--64322/46325/64326
/46329/64340
46321/66037/66432
/64330/46333/64334
/46337
66415/64212/46222
66419/6441494975/66419
/46208/66092
66399/66438----data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień2. dzień
Polregio E1 (EN57)Polregio E2 (EN57AL)Polregio E3 (EN63A)Polregio E4 (ED72Ac)

[1]pociąg 64210: EN57AL-1803
[2]pociąg 66423: EN57AL-1803
pociąg 66378: EN57-2037
[3]pociągi 64328, 46333: EN57-2056
[4]pociągi 94933, 94920, 94943: EN57-1160
pociągi 94924, 94947: EN57-2063
[5]pociągi 94931, 94914, 94935, 46331: EN57-2010
pociąg 64336: EN57-2056
[6]pociągi 64324, 46327: EN57-2056
pociąg 46335: EN63A-030
[7]pociąg 46323: EN63A-030