grudzień 2023 styczeń 2024 luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024 maj 2024 czerwiec 2024 lipiec 2024
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktualne zatrudnienie
 PREG: EN57, EN57AL, EN63A, ED72Ac Opolski Zakład w Opolu

Jeżeli chcesz dodać swój wpis, kliknij na wolne miejsce w tabeli, następne wybierz numer pociągu, i lokomotywy. Dziękujęmy za każdy dodany wpis! Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach.

W przypadku informacji o obiegach, prosimy o kontakt na sledovani.polska@gmail.com

obieg dla
12. 7.:
Polregio E1 (EN57)Polregio E2 (EN57AL)Polregio E3 (EN63A)Polregio E4 (ED72Ac)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień2. dzień
64328/46333
/60712/60747
60700/66345
/60706/60741
94908/94933/94912
/94937/94918/94939
/94920/94943/94924
/94947
94910/94931/94914
/94935/94916/46331
/64336/46339
60495/66842/64340
46321/66442/66449
/60710/60745/64132
/46133
66600DJ/60731/66382
/66363/60708/60743
/60714/60749
66600PJ/60733/66322
/60739/64330/94941
/94922/94945/94926
/94949
64324/46327/64332
/46335/64338/46341
46225/66453DJ/64416
66453PJ/64210/46222
64322/46325/64326
/46329/64212/46216
66404/66037/66432
94971/46200/64214
/46237/64334/46337
64320/46323
/66447/66436
64204/46235/66030
/66419/64410/46241
/66374/66423/66378
/66470
66435/66416/66067
/64202/46212/64216
94973/46204/64408
94975/46208
/66456/64218
66415/64402
/46239/64412
46233/64404
/46229/66034
ni 7. 7.          -       - -             - - - - ni 7. 7.
po 8. 7.                  EN57-2027   EN63A-027         EN57-2056   ED72Ac-101     po 8. 7.
wt 9. 7.      EN57-2019           EN57-2027 ! ED72Ac-102 [1]   EN63A-027 ! ED72Ac-101 !       EN57-2056 ! ED72Ac-102 [2]     wt 9. 7.
śr 10. 7.        EN57-2019 !             EN57-2056
EN63A-028
[3]
  ED72Ac-102 !               śr 10. 7.
cz 11. 7.  EN57-2045 EN57-2017
EN57AL-1687
[4]
EN57-2056     EN57-2063 EN57-2019
EN57AL-1687
[5]
EN57-2037     EN57AL-1602 EN63A-028 !   EN63A-027 EN57-2027 EN57-2010 [6] EN57-2010 [7] ED72Ac-102     cz 11. 7.
pi 12. 7.  EN57-2045 ! EN57AL-1687 ! EN57AL-1687 ! EN57-2056 !       EN57-2037 !       EN57AL-1602 ! ED72Ac-102 !   EN63A-027 ! EN57-2027 ! EN57-2010 ! EN57-2010 !     pi 12. 7.
so 13. 7.          -       - -             - - - - so 13. 7.
ni 14. 7.          -       - -             - - - - ni 14. 7.
obieg dla
12. 7.:
64328/46333
/60712/60747
60700/66345
/60706/60741
94908/94933/94912
/94937/94918/94939
/94920/94943/94924
/94947
94910/94931/94914
/94935/94916/46331
/64336/46339
60495/66842/64340
46321/66442/66449
/60710/60745/64132
/46133
66600DJ/60731/66382
/66363/60708/60743
/60714/60749
66600PJ/60733/66322
/60739/64330/94941
/94922/94945/94926
/94949
64324/46327/64332
/46335/64338/46341
46225/66453DJ/64416
66453PJ/64210/46222
64322/46325/64326
/46329/64212/46216
66404/66037/66432
94971/46200/64214
/46237/64334/46337
64320/46323
/66447/66436
64204/46235/66030
/66419/64410/46241
/66374/66423/66378
/66470
66435/66416/66067
/64202/46212/64216
94973/46204/64408
94975/46208
/66456/64218
66415/64402
/46239/64412
46233/64404
/46229/66034
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień2. dzień
Polregio E1 (EN57)Polregio E2 (EN57AL)Polregio E3 (EN63A)Polregio E4 (ED72Ac)

[1]pociągi 64210, 46222: ED72Ac-102
[2]pociąg 46208: ED72Ac-102
[3]pociąg 46325: EN57-2056
pociąg 46216: EN63A-028
[4]pociąg 94933: EN57-2017
pociąg 94918: EN57AL-1687
[5]pociąg 66322: EN57-2019
pociąg 94949: EN57AL-1687
[6]pociąg 64202: EN57-2010
[7]pociąg 94973: EN57-2010