prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2020
 TS 111 - 113: 150.2 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
12. 12.:
TS 111 (150.2)TS 112 (150.2)TS 113 (150.2)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den
-------
ne 1. 3.150.222 - 150.205 - - - - ne 1. 3.
po 2. 3.150.209 150.222 150.203 150.205 150.215 150.226 150.213 po 2. 3.
út 3. 3.150.205 150.209 150.222 150.203 150.226 150.215 150.213 út 3. 3.
st 4. 3.150.203 150.205 150.209 150.222 150.215 150.226 150.213 st 4. 3.
čt 5. 3.150.221 150.203 150.205 150.209 150.226 150.215 150.213 čt 5. 3.
6. 3.150.209 150.221 150.203 150.205 150.215 150.226
150.213
[1]
150.213
150.226
[2]
6. 3.
so 7. 3.- - 150.209 150.203 150.213 - - so 7. 3.
ne 8. 3.150.205 - 150.209 - - - - ne 8. 3.
po 9. 3.150.203 150.205 150.221 150.209 150.213 150.215 150.226 po 9. 3.
út 10. 3.150.209 150.203 150.205 150.221 150.215 150.213 150.226
150.225
[3]
út 10. 3.
st 11. 3.150.202 150.209 150.203 150.205 150.213 150.215 150.225 st 11. 3.
čt 12. 3.150.205 [4] 150.202 150.209 [5] 150.203
163.069
150.203
[6]
150.215 150.213 150.225 čt 12. 3.
13. 3.163.069
150.203
[7]
150.205
162.039
150.205
[8]
150.202 150.209 150.213 150.215
150.225
[9]
150.225
150.215
[10]
13. 3.
so 14. 3.- - 150.203
150.226
[11]
150.202 150.225 - - so 14. 3.
ne 15. 3.150.209 - 150.226 - - - - ne 15. 3.
po 16. 3.150.202 150.209 150.205 150.226 150.203 150.213 150.215 po 16. 3.
út 17. 3.150.225 150.202 150.209 150.205 150.213 150.203 150.215 út 17. 3.
st 18. 3.150.205 150.225 150.202 150.209
150.226
[12]
150.203 150.213 150.215 st 18. 3.
čt 19. 3.150.209 150.205 150.225 150.202 150.213 150.203 150.215 čt 19. 3.
20. 3.150.202 150.209 150.205 150.225 150.203 150.213
150.215
[13]
150.215
150.213
[14]
20. 3.
so 21. 3.- - 150.202 150.205 150.215 - - so 21. 3.
ne 22. 3.150.205 - 150.202
150.213
[15]
- - - - ne 22. 3.
po 23. 3.

[16]
150.215
150.205
[17]
150.205
150.209
[18]
150.209
150.213
[19]
150.213
150.215
[20]
150.203 150.225 - po 23. 3.

[16]
út 24. 3.

[16]
150.205 150.209 150.215 150.213 150.225 150.203 - út 24. 3.

[16]
st 25. 3.

[16]
        150.203 150.225 - st 25. 3.

[16]
čt 26. 3.

[16]
150.215       150.225 150.203 - čt 26. 3.

[16]
27. 3.

[16]
150.205
150.215
[21]
150.209
150.215
[22]
150.215 [23]   150.203 150.225 - 27. 3.

[16]
so 28. 3.- - 150.215 150.213 - - - so 28. 3.
ne 29. 3.150.202 - 150.215 - - - - ne 29. 3.
po 30. 3.162.019
150.213
[24]
150.202 150.205 150.215 150.203 150.225 150.222 po 30. 3.
út 31. 3.150.215 150.213 150.202 150.205 150.225 150.203 150.222 út 31. 3.
oběh pro
12. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den
TS 111 (150.2)TS 112 (150.2)TS 113 (150.2)

[1]vlak 1522: 150.226
vlak 1523: 150.213
[2]vlak 677: 150.213
vlak 684: 150.226
[3]vlak 693: 150.226
vlak 674: 150.225
[4]vlak 927: mimořádná úvrať ve Velkém Oseku - spadlý strom na TV
[5]vlak 928: mimořádná úvrať ve Velkém Oseku - spadlý strom na TV
[6]vlaky 936, 925: 150.203, pozn: mimořádná úvrať ve Velkém Oseku - spadlý strom na TV, +120'
vlaky 946, 931: 163.069
vlak 940: 150.203
[7]vlak 941: -, pozn: odřeknut
vlaky 932, 927: 163.069
vlak 944: 150.203
[8]vlak 952: 150.205
vlaky 943, 930, 929: 162.039
vlak 5619: 150.205
[9]vlak 1522: 150.215
vlak 1523: 150.225
[10]vlak 677: 150.225
vlak 684: 150.215
[11]vlak 934: 150.203
vlak 945: 150.226
[12]vlak 936: 150.209
vlak 925: 150.226
[13]vlak 1522: 150.213
vlaky 1523, 600: 150.215
[14]vlak 677: 150.215
vlak 684: 150.213
[15]vlaky 934, 922: 150.202
vlak 955: 150.213
[16]denní výluky 8:00 - 16:00 v úseku Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou
[17]vlak 941: 150.215
vlak 927: 150.205, pozn: v úseku Praha - Velký Osek, v úseku Velký Osek - Trutnov 754.040
[18]vlak 943: 150.205
vlak 929: 150.209, pozn: v úseku Praha - Velký Osek, v úseku Velký Osek - Hradec - Trutnov 754.030
[19]vlak 5610: 150.209
vlak 928: 150.213, pozn: v úseku Velký Osek - Praha, v úseku Trutnov - Velký Osek 754.040
[20]vlaky 936, 925: 150.213, pozn: v úseku Praha - Velký Osek, v úseku Velký Osek - Hradec - Trutnov 754.076
vlak 946: 150.215
[21]vlak 941: 150.205
vlaky 944, 933: 150.215
[22]vlak 952: 150.209
vlak 929: 150.215, pozn: Do Velkého Oseka a z Velkého Oseka 754.030
[23]vlak 934: 150.215
[24]vlak 941: 162.019
vlak 932: 150.213