prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 321 a 322: 193D SS Praha-Vršovice

oběh pro
10. 12.:
TS 321 (193 D)TS 322 (193 D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den
---------
1. 7.        193.289   193.297 193.292 pk 193.293 1. 7.
so 2. 7.    193.682 [1]     193.297 193.291   193.293
193.681
[2]
so 2. 7.
ne 3. 7.193.298         193.295       ne 3. 7.
po 4. 7.193.291 193.695   193.298   - 193.295 - 193.681 po 4. 7.
út 5. 7.193.297 193.291 193.289 [3] 193.684 193.289 [4]   193.295 193.695 193.681 út 5. 7.
st 6. 7.  193.297 193.684   193.295   193.293 193.681 193.294 st 6. 7.
čt 7. 7.  193.289   193.684 193.293   193.291   193.681 čt 7. 7.
8. 7.      193.684       193.681 193.294 8. 7.
so 9. 7.    193.684         193.294 193.681 so 9. 7.
ne 10. 7.193.295 193.291 193.292 193.684 193.298 193.293
380.005
[5]
380.012
193.293
[6]
193.294 ne 10. 7.
po 11. 7.193.298       193.293 - 380.005
193.289
[7]
- 193.681 po 11. 7.
út 12. 7.        193.291 193.902 193.289 193.684 193.681 út 12. 7.
st 13. 7.    193.292 193.295   193.298 193.902 193.681 193.684 st 13. 7.
čt 14. 7.193.289           193.902 193.684 193.681 čt 14. 7.
15. 7.      193.294 193.902     193.681 193.684 15. 7.
so 16. 7.193.295           193.297 193.696 193.681 so 16. 7.
ne 17. 7.          193.296 193.293 193.681 193.696 ne 17. 7.
po 18. 7.        193.293 -   - 193.681 po 18. 7.
út 19. 7.193.298   193.289     193.696 193.296   193.681 út 19. 7.
st 20. 7.            193.696 193.681   st 20. 7.
čt 21. 7.          193.292   193.294 193.681 čt 21. 7.
22. 7.193.696   193.298       193.292 193.681   22. 7.
so 23. 7.193.296 193.696 193.289 193.298 193.297 193.292 193.295 193.294 193.681 so 23. 7.
ne 24. 7.193.297     193.289 193.298 193.696 193.292     ne 24. 7.
po 25. 7.  193.297 193.298
[8]
  193.289 - 193.696 -   po 25. 7.
út 26. 7.193.292 193.295 193.297 193.298   193.289 193.696   193.681 út 26. 7.
st 27. 7.193.296 193.292 193.298     193.696 193.289 193.681 193.683 [9] st 27. 7.
čt 28. 7.            193.295 193.294 193.681 čt 28. 7.
29. 7.            193.292 193.681   29. 7.
so 30. 7.    193.297   193.696 193.292     193.681 so 30. 7.
ne 31. 7.    193.298     193.698 193.292 193.681
193.902
[10]
193.294 ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
---------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den
TS 321 (193 D)TS 322 (193 D)

[1]vlaky 171, 378: 193.682
[2]vlak 579: 193.293
vlak 174: 193.681
[3]vlak 171: 193.289
[4]vlak 177: 193.289
[5]vlak 173: 193.293
vlak 281: 380.005
[6]vlak 280: 380.012
vlak 172: 193.293
[7]vlak 280: 380.005, pozn: Při příjezdu ze zahraniční zpoždění +340
vlak 281: 193.289
[8]vlak 171: -, pozn: ? - Děčín odreknut; Děčín - Praha souprava od EC 176
vlak 378: 193.298
[9]vlak 579: 193.683
[10]vlak 175: 193.681
vlak 578: 193.902