prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2022
 TS 321 a 322: 193D SS Praha-Vršovice

oběh pro
10. 12.:
TS 321 (193 D)TS 322 (193 D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den
---------
po 1. 8.193.296 193.696 - 193.698 193.292 - - - 193.902 po 1. 8.
út 2. 8.193.292 193.296 193.297 193.698 193.295 193.298 193.696 193.294 193.902
193.289
[1]
út 2. 8.
st 3. 8.193.295 193.292 193.296 193.297 193.698 193.696 193.298 193.289 193.294 st 3. 8.
čt 4. 8.193.698 193.295 193.292 193.296 193.297 193.298 193.696 193.294 193.289 čt 4. 8.
5. 8.193.297 193.698 193.295 193.292 193.296 193.696 [2] 193.298 193.289 193.294 5. 8.
so 6. 8.193.296 193.297 193.292 193.295 193.698 193.298 162.013
193.963 + 162.013 pk
[3]
193.294 193.289
193.682
[4]
so 6. 8.
ne 7. 8.193.698 193.296 193.297 193.292 193.298 193.963 193.293 193.682 193.294 ne 7. 8.
po 8. 8.193.295 193.698
193.296
193.293
[5]
- 193.297 193.292 - - - 193.682 po 8. 8.
út 9. 8.193.292 193.295 193.963 193.297
193.289
[6]
193.296 193.298 [7] 193.698 193.294 193.682 út 9. 8.
st 10. 8.193.296 193.292 193.295
380.016
[8]
193.963 193.289 193.698 193.298 193.682 193.294 st 10. 8.
čt 11. 8.193.290 193.296 193.292 380.016
193.297
[9]
193.963 193.298 193.698 193.294
193.289
[10]
193.682 čt 11. 8.
12. 8.193.963 193.290 193.296 [11] 193.292 193.297 193.698 193.296
193.298
[12]
193.682 193.289 12. 8.
so 13. 8.193.297 193.963 193.292 193.296 193.290 193.298 193.698 193.289 193.682 so 13. 8.
ne 14. 8.193.290 193.297 193.963 193.292 193.296 193.698 193.298 193.682 193.289
193.294
[13]
ne 14. 8.
po 15. 8.193.296 193.290 - 380.002 193.292 - - - 193.682 po 15. 8.
út 16. 8.193.292 193.296 193.698 380.002 193.297 193.298 [14] 193.290 193.294 193.682 út 16. 8.
st 17. 8.193.297 193.292 193.296 362.170
193.289
[15]
193.698 193.290 193.298
[16]
193.682 193.294 st 17. 8.
čt 18. 8.193.698 193.297 193.292 193.296 193.289 193.298 193.290 193.294 193.682 čt 18. 8.
19. 8.193.698 193.289 193.297 193.292 193.296 193.290 193.298 193.682 193.294 19. 8.
so 20. 8.193.296 193.293 193.292
380.001
[17]
193.297 [18] 193.298 193.290
193.684
[19]
193.294 193.682 so 20. 8.
ne 21. 8.193.695 193.296 193.293
380.001
[20]
380.001
193.293
[21]
193.297 193.684 193.298 193.682 193.294 ne 21. 8.
po 22. 8.193.297 [22] 193.695 [23] - 380.001 193.293 - - - 193.682 po 22. 8.
út 23. 8.193.293
362.132
[24]
193.297 193.684
193.769
[25]
380.001
193.684
[26]
193.296 193.298
193.292
[27]
193.695 193.294 193.682 út 23. 8.
st 24. 8.193.296 193.289 193.297 193.769 193.684 193.695 193.292 193.682 193.294 st 24. 8.
čt 25. 8.193.684 193.298 193.289 193.297 193.769 193.292
193.293
[28]
193.695 193.294 193.682 čt 25. 8.
26. 8.193.296 193.684 193.298 193.289 193.297 193.695 193.293 193.682 193.294 26. 8.
so 27. 8.193.297 193.296 193.684
193.292
[29]
193.298 193.289 193.293 193.695 193.294 193.682 so 27. 8.
ne 28. 8.193.289 193.297 [30] 193.296
193.292
[31]
193.292
193.296
[32]
193.298 193.695 193.293 193.682 193.294 ne 28. 8.
po 29. 8.193.298 193.289 - 193.292 193.296 - - - 193.682 po 29. 8.
út 30. 8.193.296 193.298 193.695 193.292 [18] 193.293 193.289 193.294 193.682 út 30. 8.
st 31. 8.193.297 193.296 193.298 193.695 193.292 193.289 193.293 193.682 193.294 st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
---------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den
TS 321 (193 D)TS 322 (193 D)

[1]vlak 579: 193.902
vlak 174: 193.289
[2]vlak 170: Vlak odřeknut v úseku Děčín - Berlín z důvodu závady na vozidlech
[3]vlak 171: 162.013, pozn: Vlak odřeknut v úseku Berlín Hbf - Děčín, z Děčína náhradní souprava
vlak 378: 193.963 + 162.013 pk, pozn: 162.013 s 5 vozy pouze do Děčína
[4]vlak 579: 193.289
vlak 174: 193.682
[5]vlak 176: 193.698
vlak 171: 193.296
vlak 379: 193.293
[6]vlak 280: 193.297
vlak 172: 193.289
[7]vlak 170: 193.298
[8]vlak 173: 193.295
vlak 281: 380.016
[9]vlak 280: 380.016
vlak 172: 193.297
[10]vlak 175: 193.294
vlak 578: 193.289
[11]vlak 281: 193.296
[12]vlak 171: 193.296
vlak 378: 193.298
[13]vlak 579: 193.289
vlak 174: 193.294
[14]vlak 170: jen do Děčína
[15]vlak 280: 362.170
vlak 172: 193.289
[16]vlak 171: -, pozn: Odřeknut
vlak 378: 193.298
[17]vlak 173: 193.292
vlak 281: 380.001
[18]vlak 177: Odřeknut
[19]vlak 171: 193.290
vlak 378: 193.684
[20]vlak 173: 193.293
vlak 281: 380.001
[21]vlak 280: 380.001
vlak 172: 193.293
[22]vlak 178: ukončen v Drážďanech (DB odmítla převzít vlak)
vlak 179: Berlín - Drážďany odřeknut
[23]vlak 176: ÚL - Děčín odřeknut
vlak 171: Děčín - ÚL odřeknut
[24]vlak 178: 193.293
vlak 179: 362.132, pozn: Vlak rozdělen na dvě části, Berlín Hbf - Bad Schandau a Děčín - Praha 362.132
[25]vlak 173: 193.684
vlak 281: 193.769
[26]vlak 280: 380.001
vlak 172: 193.684
[27]vlak 379: 193.298
vlak 170: 193.292
[28]vlak 379: 193.292
vlak 170: 193.293
[29]vlak 173: 193.684
vlak 281: 193.292
[30]vlak 176: Ukončen v Děčíně hl.n., soupravu nepřevzal DB
[31]vlak 173: 193.296
vlak 281: 193.292
[32]vlak 280: 193.292
vlak 172: 193.296