december 2021 january 2022 february 2022 march 2022 april 2022 may 2022 june 2022 july 2022 august 2022 september 2022 october 2022 november 2022 december 2022
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - september 2022
 TS 321 a 322: 193D SS Praha-Vršovice

plan for
10. 12.:
TS 321 (193 D)TS 322 (193 D)day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day1. day2. day
178/179176173172177379/170171/378175/578579/174
thu 1. 9.193.292 193.297 193.296 193.298 př + 383.106 [1] 193.695 193.293 193.289 193.294 193.682 thu 1. 9.
fri 2. 9.193.290 193.292 193.297 193.296 193.298 193.289 193.293 193.682
193.291
[2]
193.294 fri 2. 9.
sat 3. 9.193.298 193.290 193.292 193.297 193.296 193.293 193.289 193.294 193.291 sat 3. 9.
sun 4. 9.193.296 193.298 163.063 [3] 193.292 193.297 193.289 193.293 193.291 193.294 sun 4. 9.
mon 5. 9.193.297 193.296 - 362.011 193.292 - - - 193.291 mon 5. 9.
tue 6. 9.193.292 193.297 193.289 193.684 př + 383.103 [4] 193.298 193.293 193.296 př + 193.290
193.296
[5]
193.294 193.291 tue 6. 9.
wed 7. 9.193.298 193.290 193.297 193.289 193.684 193.296 193.293 193.291 193.294 wed 7. 9.
thu 8. 9.193.292 193.298 193.290 193.297 193.289 193.293 193.296 193.294 193.291 thu 8. 9.
fri 9. 9.193.289 193.292 193.298 193.290 193.297 193.296 193.293 193.291 193.294 fri 9. 9.
sat 10. 9.193.297 193.289 193.292 193.298 193.290 193.293 193.296 193.294 193.291 sat 10. 9.
sun 11. 9.193.290 193.297 193.289 193.292 193.298 193.296 193.293 193.291 193.294 sun 11. 9.
mon 12. 9.193.298 193.290 - 193.289 193.292 - - - 193.291 mon 12. 9.
tue 13. 9.193.292 193.298 193.296 193.289 193.297 193.293 193.290 193.294 193.291 tue 13. 9.
wed 14. 9.193.297 193.292 193.298 193.296 193.289 193.290 193.293 193.291 193.294 wed 14. 9.
thu 15. 9.193.289 193.297 193.292 193.298 193.296 193.293 193.290 193.294 193.291 thu 15. 9.
fri 16. 9.193.296 193.289 193.297 193.292 193.298 193.295 193.293 193.291 193.294 fri 16. 9.
sat 17. 9.193.298 193.296 193.292 193.297 193.289 193.293 193.295 193.294 193.291 sat 17. 9.
sun 18. 9.193.289 193.290 193.296 193.292 193.297 193.295 193.293 193.291 193.294 sun 18. 9.
mon 19. 9.193.297 193.289
193.291
[6]
- 193.296 162.013 [7] - - - 193.291
362.172
[8]
mon 19. 9.
tue 20. 9.193.297 193.298 193.295 193.296 193.290 193.293 193.291 193.294 162.013
193.686
[9]
tue 20. 9.
wed 21. 9.193.687 193.297 193.298 193.295 193.296 193.291 193.293 193.686 193.294 wed 21. 9.
thu 22. 9.193.296 193.289 193.297 193.298 193.295 193.293 193.291 193.294 193.686 thu 22. 9.
fri 23. 9.193.295 193.296 193.289 193.297 193.298 193.291 193.293 193.686 193.294
193.292
[10]
fri 23. 9.
sat 24. 9.193.298 193.294 193.296 193.289 193.297 193.293 193.291 193.292 193.686 sat 24. 9.
sun 25. 9.193.290     193.296       193.686   sun 25. 9.
mon 26. 9.  193.290 - 193.294   - - -   mon 26. 9.
tue 27. 9.    193.291 193.294     193.290   193.686 tue 27. 9.
wed 28. 9.    193.289 350.012 [11]   193.290 193.292 193.686 193.295 wed 28. 9.
thu 29. 9.    193.296 193.289 193.297 193.292   193.295 193.686 thu 29. 9.
fri 30. 9.    193.298 193.296       193.686 193.295 fri 30. 9.
plan for
10. 12.:
178/179176173172177379/170171/378175/578579/174day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day1. day2. day
TS 321 (193 D)TS 322 (193 D)

[1]train 172: Do Prahy-Holešovic 383 106, zde přepřah na 193 298
[2]train 175: 193.682
train 578: 193.291
[3]train 173: Hamburg - Berlín 193.290, Berlín - Děčín vlak odřeknut z důvodu poruchy, Děčín - Praha 163.063, Praha - Budapest 362.011 SK
[4]train 172: Budapest - Praha 383.103, Praha - Hamburg 193.684
[5]train 171: 193.296 př + 193.290
train 378: 193.296
[6]train 379: 193.289
train 170: 193.291
[7]train 177: Pouze Děčín - Praha se 4 vozy
[8]train 174: 193.291
trains 173, 172: -, pozn: Pouze Budapest - Praha
trains 175, 578: 362.172
[9]train 579: 162.013
train 174: 193.686
[10]train 579: 193.294
train 174: 193.292
[11]train 172: Od Bratislavy