März 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Dezember 2019
 TS 711 - 722: 754 a 749 OCÚ střed SÚ P.-Vršovice a SÚ P.-Libeň

DatumTS 711 (754)TS 721 (754)TS 722 (749)mimořádný oběhDatum
1. Tag1. Tag1. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
9500/950519790/19731/19732
/19733/9055/9060
/9065/9068
9057/906612345
So 1. 12.- 749.121 754.045 754.008 [1] 754.049 [2]       So 1. 12.
Mo 2. 12.750.705 754.045 - 754.008 [3] 754.049 [4]       Mo 2. 12.
Di 3. 12.750.705 754.045 - 754.008 [4]         Di 3. 12.
Mi 4. 12.750.705 754.045 - 754.049 [5] 749.121 [6]       Mi 4. 12.
Do 5. 12.750.705 814.225 + 814.226 Sl - 754.008 [7] 754.049 [8]       Do 5. 12.
Fr 6. 12.750.705 [9] 814.225 + 814.226 Sl -           Fr 6. 12.
Sa 7. 12.- 754.008 749.121           Sa 7. 12.
So 8. 12.- 754.008 749.121           So 8. 12.
Mo 9. 12.750.705 754.008 -           Mo 9. 12.
Di 10. 12.750.705 754.008 - 754.049 [10]         Di 10. 12.
Mi 11. 12.750.705 [11] 754.008 -           Mi 11. 12.
Do 12. 12.750.705 754.008 -           Do 12. 12.
Fr 13. 12.750.705 749.121 -           Fr 13. 12.
Sa 14. 12.- 754.008 749.121 750.705 [12] 750.707 [5]       Sa 14. 12.
Datum9500/950519790/19731/19732
/19733/9055/9060
/9065/9068
9057/906612345Datum
1. Tag1. Tag1. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 711 (754)TS 721 (754)TS 722 (749)mimořádný oběh

[1]R 1241/R 1248/R 1247/R 1240
[2]R 1243/Sv 1243/Sv 1242/R 1242/R 1253/Sv 29253
[3]R 1241/Sv 1241/Sv 1242/R 1242/R 1253/R 29253
[4]Sv 29254/R 1254/R 1243/R 1246/R 1249/Sv 1249
[5]R 1142
[6]Zvláštní spěšný vlak
[7]Os 9502
[8]R 1143/1144/1151
[9]Zug 9505: 4x B
[10]Vlaky: 29254/1254/1243 /1246/1249/1249
[11]Züge 9500, 9505: 750.705
[12]Os 9506/9511