prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 TS 835 a 837: 814 a 810 SS Praha-Libeň (Nymburk)

oběh pro
10. 12.:
TS 835 (814)TS 837 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
--------
út 1. 3.814.183 ! 814.079 ! 814.110 ! 814.184 814.186 ! 810.654 ! 810.240 ! 810.058 ! út 1. 3.
st 2. 3.        810.165 810.058 810.654 810.240 st 2. 3.
čt 3. 3.810.165         810.240 810.058 ! 810.654 ! čt 3. 3.
4. 3.- 810.049
814.086
[1]
814.186 814.079   810.654 810.240 810.058 4. 3.
so 5. 3.  814.184 814.086 814.186 814.079 810.058 ! 810.654 ! - so 5. 3.
ne 6. 3.-   814.184 ! 814.186 ! 814.086   810.058 810.654 ne 6. 3.
po 7. 3.- 814.086 814.079 814.186 814.184 810.654 810.240 810.058 po 7. 3.
út 8. 3.-   814.086 ! 814.079 ! 814.186 ! 810.058 ! 810.654 ! 810.240 út 8. 3.
st 9. 3.-     814.129   810.240 ! 810.058   st 9. 3.
čt 10. 3.-     814.183 814.129 ! 810.654 810.240 810.058 čt 10. 3.
11. 3.- 814.184   814.186
814.183 + 814.186 pk
[2]
810.493 810.058 810.654 810.240 11. 3.
so 12. 3.810.493 !   814.184 !   814.183 + 814.186 pk ! 810.240 810.058 - so 12. 3.
ne 13. 3.- 810.026 814.182   814.129   810.240 810.058 ! ne 13. 3.
po 14. 3.- 814.183 810.026 814.186 814.182 810.058 810.654 810.240
810.448
[3]
po 14. 3.
út 15. 3.- 814.184 814.183 814.182 814.186 810.448 810.058 810.654 út 15. 3.
st 16. 3.-   814.184 ! 814.183 ! 814.182 ! 810.654
810.165
[4]
810.448 810.058 st 16. 3.
čt 17. 3.- 810.216 814.186 814.183 814.128 810.058 810.165
810.448
810.165
810.493
[5]
810.448
810.616
[6]
čt 17. 3.
18. 3.- 814.182 810.216 814.186 814.183 810.616 810.058 810.493 18. 3.
so 19. 3.814.183 !   814.182 ! 810.216 814.186 810.493 ! 810.616 - so 19. 3.
ne 20. 3.-     810.216 814.182     810.616 ! ne 20. 3.
po 21. 3.-   814.183 810.216 !         po 21. 3.
út 22. 3.- 810.049 814.186 814.183 814.182     út 22. 3.
st 23. 3.- 814.106 810.049 814.186 814.183 810.058 810.493 810.616 st 23. 3.
čt 24. 3.- 814.182 814.106 810.049 814.186 ! 810.616 810.058 810.493 čt 24. 3.
25. 3.-   814.182 ! 814.186 810.327 [7] 810.493 ! 810.616 810.058 ! 25. 3.
so 26. 3.810.327 814.129 814.183 814.182 814.186   810.493 - so 26. 3.
ne 27. 3.- 810.327 ! 814.129 ! 814.182 ! 814.183   810.058 810.493 ! ne 27. 3.
po 28. 3.- 810.220 814.184 814.182 814.129 810.493 810.616 810.058 po 28. 3.
út 29. 3.-   810.220 814.184 ! 814.182 ! 810.058 ! 810.493 ! 810.616 ! út 29. 3.
st 30. 3.- 814.184 814.183 810.220         st 30. 3.
čt 31. 3.-   814.184 ! 814.183 ! 810.220 !       čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
TS 835 (814)TS 837 (810)

[1]vlak 22203: 810.049
vlak 2433: 814.086
[2]vlak 2423: 814.186
vlak 2432: 814.183 + 814.186 pk, pozn: Ze Zruče do Zbraslavic 814.186, ze Zbraslavic do Malešova Autobusy, z Malešova do Kutné Hory 814.183
[3]vlak 15907: 810.240
vlak 15906: -, pozn: vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu v Třemošnici
vlaky 15919, 15924: 810.448
[4]vlak 2466: 810.654
vlak 5965: 810.165, pozn: z Kolína zpoždění 90 minut (porucha 810.654, náhradní MV 810.165 přijel Lv z Nymburka)
[5]vlaky 15900, 15903, 15904, 15909, 15908: 810.165
vlaky 15913, 15910, 15915: 810.448, pozn: v dopravně Žleby porucha motorového vozu, vlak dále do Třemošnice odřeknut
vlaky 15912, 15917, 15914: 810.165
vlaky 15921, 15920, 15927, 15928: 810.493
[6]vlaky 15901, 15902, 15907, 15906: 810.448
vlaky 15919, 15918, 15925, 15924: 810.616
[7]vlaky 2411, 22208, 22211, 22222: 810.327