prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2022
 TS 835 a 837: 814 a 810 SS Praha-Libeň (Nymburk)

oběh pro
10. 12.:
TS 835 (814)TS 837 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
--------
st 1. 6.            810.039 810.493 st 1. 6.
čt 2. 6.    814.184 814.183   810.493 ! 810.113 810.039 čt 2. 6.
3. 6.  814.182   814.184 ! 814.183 810.039 !   810.113 ! 3. 6.
so 4. 6.814.183 !   814.182 814.086 př + 814.080 [1] 814.184
814.080
[2]
    - so 4. 6.
ne 5. 6.    814.185 814.080 814.182 !   810.113   ne 5. 6.
po 6. 6.  814.184 814.183 814.080 814.185 810.039 810.493 810.113 po 6. 6.
út 7. 6.814.185 !   814.184 ! 814.183 814.080 ! 810.113 ! 810.039 ! 810.493 ! út 7. 6.
st 8. 6.      814.184 814.183 !       st 8. 6.
čt 9. 6.    814.186   814.184 !       čt 9. 6.
10. 6.  814.183 814.080 814.186 814.182 810.039     10. 6.
so 11. 6.814.182 !   814.183 814.080 ! 814.186 810.493 810.039 ! - so 11. 6.
ne 12. 6.814.186 !       814.183   810.493 !   ne 12. 6.
po 13. 6.814.183 !             810.493 po 13. 6.
út 14. 6.      814.185   810.493     út 14. 6.
st 15. 6.        814.185   810.493   st 15. 6.
čt 16. 6.814.185 !   814.182 814.115   810.039   810.493 ! čt 16. 6.
17. 6.  814.185 814.184 814.182 814.115 ! 810.493 810.039 ! 810.448 17. 6.
so 18. 6.  814.186 814.185 814.184 814.182 810.448 ! 810.493 - so 18. 6.
ne 19. 6.814.182 !     814.184 ! 814.186     810.493 ! ne 19. 6.
po 20. 6.814.186 ! [3] 814.046 [4] 814.184 [5]         po 20. 6.
út 21. 6.    814.046 814.184 ! 810.220 810.058 810.039 út 21. 6.
st 22. 6.  814.115 814.185 814.182 814.046 ! 810.039 810.220 810.058 st 22. 6.
čt 23. 6.    814.115 ! 814.185 814.182 ! 810.058 ! 810.039 ! 810.220 ! čt 23. 6.
24. 6.        814.185       24. 6.
so 25. 6.814.185 !             - so 25. 6.
ne 26. 6.      814.186 814.110       ne 26. 6.
po 27. 6.814.110 !     814.186 !   810.220 810.058 810.654 po 27. 6.
út 28. 6.    814.184   814.186 810.654 810.220 810.058 út 28. 6.
st 29. 6.814.186 !     814.184   810.058 810.654 810.220 st 29. 6.
čt 30. 6.  814.140 814.110 814.182 814.184 ! 810.220 810.058 ! 810.654 ! čt 30. 6.
oběh pro
10. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
TS 835 (814)TS 837 (810)

[1]vlak 2432: 814.086 př + 814.080
[2]vlak 2469: 814.184
vlak 2432: 814.080
[3]vlak 2473: Nejede
[4]vlak 2436: Pouze v úseku Zruč nad Sázavou až Kutná Hora město. +45 minut zpoždění.
[5]vlak 2431: Strom na trati +60