prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 704, 725 - 727: 754, 757 OSD Bratislava a OSD Prievidza

oběh pro
21. 1.:
TS 725 (757)TS 726 (757)TS 727 (757)TS 704 (754)datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
1711/1716
/1719/1724
1712/1715
/1720/1723
1710/1713
/1718/1721
7502/7505/7518
/7521/5624/5631
1772/4351/4392
4346/1773/4394
4354/1771/4890
ne 16. 1.757.012 757.020 757.017
757.018
[1]
- - - - ne 16. 1.
po 17. 1.757.012
757.020
[2]
757.015 757.018 754.005 754.014
754.070
[3]
754.071 754.070
[4]
po 17. 1.
út 18. 1.757.020
757.015
[5]
757.018 757.015
757.012
[6]
754.005
757.020
[7]
754.014
[8]
754.070 754.071 út 18. 1.
st 19. 1.757.015 757.012 757.018 757.020
754.005
[9]
754.084
[10]
754.014 754.070 st 19. 1.
čt 20. 1.757.015
757.018
[11]
757.020 757.012 754.005 754.070 754.084 754.014 čt 20. 1.
21. 1.757.018 757.012 757.020 754.005 754.014 754.070 754.084 21. 1.
so 22. 1.757.018 ! 757.020 ! 757.012 ! - - - - so 22. 1.
ne 23. 1.      - - - - ne 23. 1.
oběh pro
21. 1.:
1711/1716
/1719/1724
1712/1715
/1720/1723
1710/1713
/1718/1721
7502/7505/7518
/7521/5624/5631
1772/4351/4392
4346/1773/4394
4354/1771/4890
datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 725TS 726TS 727TS 704

[1]vlaky 1712, 1715: 757.017
vlaky 17722, 17725: 757.018
[2]vlak 1711: 757.012
vlaky 1716, 1719, 1724: 757.020
[3]vlaky 4891, 1772: 754.014
vlak 4351: 754.070
[4]vlaky 4393, 4354: 754.070
vlak 1771: -, pozn: 2016.004
[5]vlaky 1711, 1716, 1719: 757.020
vlak 1724: 757.015
[6]vlaky 1710, 1713: 757.015
vlaky 1718, 1721: 757.012
[7]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521, 5624: 754.005
vlak 5631: 757.020
[8]vlak 1772: -, pozn: Vlak odrieknutý !
vlak 4351: 754.014
[9]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521, 5624: 757.020
vlak 5631: 754.005
[10]vlak 1772: -, pozn: Vlak odrieknutý !
vlak 4351: 754.084
[11]vlaky 1711, 1716, 1719: 757.015
vlak 1724: 757.018