prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2022
 TS 704, 725 - 727: 754, 757 OSD Bratislava a OSD Prievidza

oběh pro
11. 8.:
TS 725 (757)TS 726 (757)TS 727 (757)TS 704 (754)datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
1711/1716
/1719/1724
1712/1715
/1720/1723
1710/1713
/1718/1721
7502/7505/7518
/7521/5624/5631
1772/43514346/1773/4370
4354/1771
st 1. 6.757.012 př + 861.030
757.016
[1]
861.030 př + 757.012
757.012
[2]
757.017
754.005
[3]
813.008 754.014 754.005
754.070
[4]
754.003 st 1. 6.
čt 2. 6.757.016
757.012
[5]
757.018 754.005
757.017 př + 754.005
757.017
[6]
813.008 754.003 754.014 754.070 čt 2. 6.
3. 6.757.012
754.005
757.016
[7]
757.017 757.018 813.008 754.070
813.040 + 813.042 pk
[8]
754.003
754.014
[9]
754.014
754.070
[10]
3. 6.
so 4. 6.757.016 757.018 757.017
362.024 př + 757.012 + 757.017 pk
757.012
[11]
- - - - so 4. 6.
ne 5. 6.757.016
757.012
[12]
757.012
757.016
[13]
754.005
757.018
[14]
- - - - ne 5. 6.
po 6. 6.757.012 757.016 př + 750.183
754.005
[15]
757.018 861.114
813.025
[16]
754.071 př + 754.070
754.070
[17]
754.014
754.071
[18]
754.003 po 6. 6.
út 7. 6.757.012
750.183
757.012
[19]
757.018 754.005 861.039
813.025
[20]
754.003 754.070 754.071 út 7. 6.
st 8. 6.757.012 757.018
750.183
[21]
754.005
754.014
[22]
861.105
813.025
[23]
754.071 [24] 754.003
754.071
[25]
754.070
754.005
[26]
st 8. 6.
čt 9. 6.757.012 754.014
754.005
[27]
757.018 861.110
813.025
[28]
754.005
754.014
[29]
754.071 [30] 754.071
754.003
[31]
čt 9. 6.
10. 6.757.012
750.183
757.012
[19]
754.005 757.018 861.039
813.025
[20]
754.003
754.014
[32]
754.014
754.071
[33]
754.071
754.003
[34]
10. 6.
so 11. 6.757.012
750.183
754.005
[35]
757.018 754.005
757.012
[36]
- - - - so 11. 6.
ne 12. 6.754.005 757.012 757.018 - - - - ne 12. 6.
po 13. 6.754.005 757.012 757.018 861.110
813.025
[37]
754.003 754.014 754.070
813.040 př + 812.058
[38]
po 13. 6.
út 14. 6.754.005
750.183
754.005
[39]
757.018 757.012 861.114
813.025
[40]
813.040
754.070
[41]
754.014
813.040
[42]
754.014
[43]
út 14. 6.
st 15. 6.754.005
757.016
[44]
750.183
757.012
[45]
757.018 861.107
813.025
[46]
754.014
[47]
754.070
840.006
[48]
754.003 st 15. 6.
čt 16. 6.757.016
757.012 + 751.201 pk
[49]
754.005 757.012
757.018
754.014 př + 757.018
[50]
861.039
813.025
[51]
754.003 840.004 + 840.001 pk
754.071
[52]
840.006
754.070
[53]
čt 16. 6.
17. 6.757.012 754.014
757.016 př + 754.014
757.016
[54]
757.018 861.114
813.025
[40]
754.070
757.005
[55]
754.003
754.071
[56]
754.071
754.003
[34]
17. 6.
so 18. 6.757.012 757.016 [57] 754.005
757.018
[58]
- - - - so 18. 6.
ne 19. 6.757.012
861.011 př + 757.018
757.018
[59]
757.018 + 861.011 pk
757.012
757.016
[60]
757.016
757.012
[61]
- - - - ne 19. 6.
po 20. 6.757.018
754.005
[62]
754.005
757.016
[63]
757.012 861.114
813.025
813.025 + 813.017 pk
[64]
754.003
[65]
754.070
2016.007
[66]
754.071
754.071 př + 754.003
754.071
[67]
po 20. 6.
út 21. 6.754.005 757.012 757.016 861.037
813.025
[68]
754.070 + 754.071 pk
754.003
[69]
840.005 + 840.004 pk
754.070
[70]
754.014
[43]
út 21. 6.
st 22. 6.757.018 754.005
757.016
[63]
757.012 861.039
813.025
[51]
754.014 754.003 754.070 st 22. 6.
čt 23. 6.757.018 754.005 757.016 861.114
813.025
[40]
754.003
[71]
754.014 754.003
754.070
[72]
čt 23. 6.
24. 6.757.018 757.016 757.012 861.037
813.025
[68]
754.070 754.003 754.014
754.014 př + 754.071
754.014
[73]
24. 6.
so 25. 6.757.018
757.017
[74]
757.012 757.016 - - - - so 25. 6.
ne 26. 6.757.017 757.016 757.012 - - - - ne 26. 6.
po 27. 6.757.017 757.018 757.012 ! 861.037
813.025
[75]
754.014 754.084 754.003 po 27. 6.
út 28. 6.757.017
754.005
757.012
[76]
757.016 757.018 861.110
813.025
[37]
754.003 754.014 754.084 út 28. 6.
st 29. 6.757.012 754.005
757.018
[77]
757.016 861.114
813.025
[40]
754.084 754.003 754.014
754.071
[78]
st 29. 6.
čt 30. 6.757.012 757.016 757.018
754.005
[79]
861.037
813.025
813.025 + 813.032 pk
[80]
754.071 754.084
754.070
[81]
754.003 čt 30. 6.
oběh pro
11. 8.:
1711/1716
/1719/1724
1712/1715
/1720/1723
1710/1713
/1718/1721
7502/7505/7518
/7521/5624/5631
1772/43514346/1773/4370
4354/1771datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 725TS 726TS 727TS 704

[1]vlak 1711: 757.012 př + 861.030, pozn: 757.012 po Zbehy, ďalej 861.030
vlaky 1716, 1719, 1724: 757.016
[2]vlak 1712: 861.030 př + 757.012, pozn: 861.030 po Zbehy, ďalej 757.012 od Rex 1711
vlaky 1715, 1720, 1723: 757.012
[3]vlaky 1710, 1713, 1718: 757.017
vlak 1721: 754.005
[4]vlak 4346: 754.005
vlak 1773: 754.070
[5]vlaky 1711, 1716, 1719: 757.016
vlak 1724: 757.012
[6]vlak 1710: 754.005
vlak 1713: 757.017 př + 754.005
vlaky 1718, 1721: 757.017
[7]vlak 1711: 757.012
vlaky 1716, 1719: 754.005
vlak 1724: 757.016
[8]vlak 1772: 754.070
vlaky 4351, 4392: 813.040 + 813.042 pk
[9]vlak 4346: 754.003
vlaky 1773, 4394: 754.014
[10]vlak 4354: 754.014
vlaky 1771, 4890: 754.070
[11]vlak 1712: 757.017, pozn: Porucha 757.017 (zahorenie v žst Leopoldov), vlak ďalej odrieknutý.
vlak 1715: 362.024 př + 757.012 + 757.017 pk, pozn: 362.024 na Os 3013 bol v úseku Bratislava Hlavná - Leopoldov odrieknutý a išiel ako náhrada za REx 1715 s klasou ktorý zastavoval v každej stanici. V Leopoldove prestup do súpravy ťahanou 757.012 + 757.017.
vlak 1720: 757.012
[12]vlaky 1711, 1716, 1719: 757.016
vlak 1724: 757.012, pozn: 757.016 po Veľké Uherce, ďalej 757.012
[13]vlaky 1713, 1718: 757.012
vlak 1721: 757.016, pozn: 757.012 po Veľké Uherce, ďalej 757.016 po Prievidzu
[14]vlaky 1712, 1715: 754.005
vlaky 17722, 17725: 757.018
[15]vlak 1712: 757.016 př + 750.183, pozn: na obrate Rex 1712/1715 loko 750.183 pre el.napájanie súpravy.
vlak 1715: 757.016 př + 750.183, pozn: 750.183 pre el.napájanie súpravy.
vlaky 1720, 1723: 754.005
[16]vlak 7502: 861.114
vlaky 7505, 7518, 7521, 5624, 5631: 813.025
[17]vlak 1772: 754.071 př + 754.070
vlak 4351: 754.070
[18]vlaky 4393, 4346: 754.014
vlaky 1773, 4370: 754.071
[19]vlak 1711: 757.012
vlaky 1716, 1719: 750.183
vlak 1724: 757.012
[20]vlak 7502: 861.039
vlak 5631: 813.025
[21]vlaky 1712, 1715: 757.018
vlaky 1720, 1723: 750.183
[22]vlak 1710: 754.005
vlaky 1713, 1718, 1721: 754.014
[23]vlak 7502: 861.105
vlak 5631: 813.025
[24]vlak 1772: 754.071
[25]vlak 4346: 754.003
vlaky 1773, 4370: 754.071
[26]vlak 4354: 754.070
vlak 1771: 754.005
[27]vlak 1712: 754.014
vlaky 1715, 1720, 1723: 754.005
[28]vlak 7502: 861.110
vlak 5631: 813.025
[29]vlak 1772: 754.005
vlak 4351: 754.014
[30]vlak 4370: 754.071
[31]vlak 4354: 754.071
vlak 1771: 754.003
[32]vlak 1772: 754.003
vlaky 4351, 4392: 754.014
[33]vlak 4346: 754.014
vlaky 1773, 4370, 4394: 754.071
[34]vlak 4354: 754.071
vlaky 1771, 4890: 754.003
[35]vlak 1711: 757.012
vlaky 1716, 1719: 750.183
vlak 1724: 754.005
[36]vlaky 1712, 1715: 754.005
vlak 1720: 757.012
[37]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.110
vlaky 5624, 5631: 813.025
[38]vlak 4354: 754.070
vlak 1771: 813.040 př + 812.058, pozn: Medzi nimi ešte vozeň 011.xxx
[39]vlak 1711: 754.005
vlaky 1716, 1719: 750.183
vlak 1724: 754.005
[40]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.114
vlaky 5624, 5631: 813.025
[41]vlak 1772: 813.040
vlak 4351: 754.070
[42]vlak 4346: 754.014
vlaky 1773, 4370: 813.040
[43]vlak 4354: -, pozn: odrieknutý
vlak 1771: 754.014
[44]vlak 1711: 754.005
vlaky 1716, 1719, 1724: 757.016
[45]vlaky 1712, 1715: 750.183
vlaky 1720, 1723: 757.012
[46]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.107
vlaky 5624, 5631: 813.025
[47]vlak 1772: 754.014
vlak 4351: -, pozn: odrieknutý
[48]vlak 4346: 754.070
vlaky 1773, 4370: 840.006
[49]vlaky 1711, 1716, 1719: 757.016
vlak 1724: 757.012 + 751.201 pk
[50]vlaky 1710, 1713: 757.012
vlak 1718: 757.018
vlak 1721: 754.014 př + 757.018, pozn: porucha 757.018 pred odchodom z BAhl.st., príprah 754.014,
[51]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.039
vlaky 5624, 5631: 813.025
[52]vlak 4346: 840.004 + 840.001 pk
vlaky 1773, 4370: 754.071
[53]vlak 4354: 840.006
vlak 1771: 754.070
[54]vlaky 1712, 1715: 754.014
vlak 1720: 757.016 př + 754.014, pozn: 754 014 neschopná k prevádzke
vlak 1723: 757.016
[55]vlak 1772: 754.070
vlaky 4351, 4392: 757.005
[56]vlak 4346: 754.003
vlaky 1773, 4370, 4394: 754.071
[57]vlak 1718: vlak 1718: Meškanie +60min
[58]vlak 1712: 754.005
vlak 1715: 754.005, pozn: Neschopný na zastávke Partizánske...
vlak 1720: 757.018
[59]vlak 1711: 757.012
vlak 1716: 861.011 př + 757.018, pozn: 861.011 po Veľ.Uherce, ďalej prestup na súpravu 757.018 od REX 1713.
vlaky 1719, 1724: 757.018
[60]vlak 1713: 757.018 + 861.011 pk, pozn: 757.018 po Veľ.Uherce, ďalej prestup do 861.011 od REX 1716.
vlak 1718: 757.012
vlak 1721: 757.016
[61]vlaky 1712, 1715, 17722: 757.016
vlak 17725: 757.012
[62]vlaky 1711, 1716, 1719: 757.018
vlak 1724: 754.005
[63]vlaky 1712, 1715: 754.005
vlaky 1720, 1723: 757.016
[64]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.114
vlak 5624: 813.025
vlak 5631: 813.025 + 813.017 pk
[65]vlak 4891: 754.003
vlak 1772: 754.003, pozn: po Dunajskú Stredu, vlak ďalej odrieknutý.
vlak 4351: -, pozn: Odrieknuty
[66]vlaky 4393, 4346: 754.070
vlaky 1773, 4370: 2016.007
[67]vlak 4393: 754.071
vlak 4354: 754.071 př + 754.003, pozn: 754.003 preprava
vlak 1771: 754.071
[68]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.037
vlaky 5624, 5631: 813.025
[69]vlak 1772: 754.070 + 754.071 pk, pozn: spojené dve súpravy, 754.070 vlakové HV + 754.071 vložené HV.
vlak 4351: 754.003
[70]vlak 4346: 840.005 + 840.004 pk
vlaky 1773, 4370: 754.070
[71]vlak 1772: -, pozn: Vlak odrieknutý !
vlak 4351: 754.003
[72]vlak 4354: 754.003
vlak 1771: 754.070
[73]vlak 4354: 754.014
vlak 1771: 754.014 př + 754.071
vlak 4890: 754.014
[74]vlak 1711: 757.018
vlaky 1716, 1719: 757.017
[75]vlaky 7518, 7521: 861.037
vlak 5631: 813.025
[76]vlak 1711: 757.017
vlaky 1716, 1719: 754.005
vlak 1724: 757.012
[77]vlaky 1712, 1715: 754.005
vlaky 1720, 1723: 757.018
[78]vlak 4354: 754.014
vlak 1771: 754.071
[79]vlaky 1710, 1713: 757.018
vlaky 1718, 1721: 754.005
[80]vlaky 7502, 7505, 7518, 7521: 861.037
vlak 5624: 813.025
vlak 5631: 813.025 + 813.032 pk
[81]vlak 4346: 754.084
vlaky 1773, 4370: 754.070