prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2023
 TS 841: 854 OŘOD střed PP Rakovník

datumTS 841 (854)datum
1. den2. den3. den4. den
Os 11077Sv 90024vložSv 90025vložSp 1578Os 19700Sp 1565pk Kl-PhSp 1565pk Kl-PhSp 1565Sp 1562Sp 1569pkSp 1564Sp 11085pkSp 1568Sp 1575pkSp 1570Sp 1577pkSp 1574Sp 1579pkSp 1580Sp 1581pkSp 1584Os 19700Sp 1565vlož Kl-PhSp 1565Sp 1562pkSp 1569Sp 1564pkSp 11085Sp 1568pkSp 1575Sp 1570pkSp 1577Sp 1574pkSp 1579Sp 1580pkSp 1581Sp 1584pkOs 9857Sp 1560Sp 1563Sv 90024Sv 90025Sp 1576
1. 12.854.217       - - - 854.223                           854.212   -                           - -         1. 12.
so 2. 12.- - - -     - -     854.223                     - -     854.223                       - - - - - - so 2. 12.
ne 3. 12.- - - - - -   -   854.029                     854.029 - -                           854.212   854.217 - - - - ne 3. 12.
po 4. 12.      854.217 - - -               854.223                 -             854.029             - -       854.212 po 4. 12.
út 5. 12.    854.212   - - -                 854.217               -               854.223           - -     854.029   út 5. 12.
st 6. 12.814.170
814.125 pk
      - - - 854.212                           854.217   -                           - -         st 6. 12.
čt 7. 12.  854.029     - - -           854.217                     -         854.212                 - -   854.223     čt 7. 12.
8. 12.        - - -                                 -                           - -         8. 12.
so 9. 12.- - - -     - -               854.029           - -                             - - - - - - so 9. 12.
datumOs 11077Sv 90024vložSv 90025vložSp 1578Os 19700Sp 1565pk Kl-PhSp 1565pk Kl-PhSp 1565Sp 1562Sp 1569pkSp 1564Sp 11085pkSp 1568Sp 1575pkSp 1570Sp 1577pkSp 1574Sp 1579pkSp 1580Sp 1581pkSp 1584Os 19700Sp 1565vlož Kl-PhSp 1565Sp 1562pkSp 1569Sp 1564pkSp 11085Sp 1568pkSp 1575Sp 1570pkSp 1577Sp 1574pkSp 1579Sp 1580pkSp 1581Sp 1584pkOs 9857Sp 1560Sp 1563Sv 90024Sv 90025Sp 1576datum
1. den2. den3. den4. den
TS 841 (854)