prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 841: 854 OŘOD střed PP Rakovník

datumTS 841 (854)datum
1. den2. den3. den4. den
Os 11077Sv 90024vložSv 90025vložSp 1578Sv 19887Os 19700Sp 1565pk Kl-PhSp 1565pk Kl-PhOs 19860Os 19861Sp 1565Sp 1562Sp 1569pkSp 1564Os 11085pkSp 1568Sp 1575pkSp 1570Sp 1577pkSp 1574Sp 1579pkSp 1580Sp 1581pkSp 1584Os 19875pkOs 19700Sp 1565vlož Kl-PhOs 19806pkOs 19861Sp 1565Sp 1562pkSp 1569Sp 1564pkOs 11085Sp 1568pkSp 1575Sp 1570pkSp 1577Sp 1574pkSp 1579Sp 1580pkSp 1581Sp 1584pkOs 19875Sv 19894Os 9857Sv 19896Sp 1563Sp 1560Sv 90024Sv 90025Sp 1576
st 22. 3.854.212         - - -   854.032               854.223     854.223         854.223   - - -             854.032   854.032           - -   854.217 -       st 22. 3.
čt 23. 3.      854.029   - - -                                 854.223     - - -                           854.212 - -     -     854.032 čt 23. 3.
24. 3.      854.032   - - -                           854.029           - - -                     854.223       - -     -     854.212 24. 3.
so 25. 3.- - - - -     - - - -             854.029               - -                   854.223               - - - - - - - - so 25. 3.
ne 26. 3.- - - - - - -   - - -                             - -                                       - -   - - - ne 26. 3.
po 27. 3.          - - -                                       - - -                             - -     -       po 27. 3.
út 28. 3.          - - -                                       - - -                             - -     -       út 28. 3.
st 29. 3.          - - -                                       - - -                             - -     -       st 29. 3.
datumOs 11077Sv 90024vložSv 90025vložSp 1578Sv 19887Os 19700Sp 1565pk Kl-PhSp 1565pk Kl-PhOs 19860Os 19861Sp 1565Sp 1562Sp 1569pkSp 1564Os 11085pkSp 1568Sp 1575pkSp 1570Sp 1577pkSp 1574Sp 1579pkSp 1580Sp 1581pkSp 1584Os 19875pkOs 19700Sp 1565vlož Kl-PhOs 19806pkOs 19861Sp 1565Sp 1562pkSp 1569Sp 1564pkOs 11085Sp 1568pkSp 1575Sp 1570pkSp 1577Sp 1574pkSp 1579Sp 1580pkSp 1581Sp 1584pkOs 19875Sv 19894Os 9857Sv 19896Sp 1563Sp 1560Sv 90024Sv 90025Sp 1576datum
1. den2. den3. den4. den
TS 841 (854)