prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 Ex: 162 Praha - Ostrava - Košice

oběh pro
18. 1.:
TS 1 (162)TS 2 (162)TS 3 (162)TS 4 (162)další obraty Pha-Ovadatum
1. den1. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den2. den
1003/10201008/10111000/1005
/1014/1019
1004/10091010/10151006/10131002/1007
/1016/1021
1012/101712
čt 13. 1.162.118 162.115 [1] 162.112
186.367
[2]
162.114 162.115 [3]   388.201
186.367
[4]
186.357 [5]     čt 13. 1.
14. 1.

[6]
193.206
162.112
[7]
193.206 př + 162.112
[8]
388.212
388.210
[9]
193.214 [10] 388.201
388.210
[11]
186.367
[12]
186.367
193.205
[13]
186.367
388.201
[14]
    14. 1.

[6]
so 15. 1.162.112 162.114
[15]
388.204
162.120
388.210
[16]
388.201
186.367
[17]
162.115
162.114
[18]
186.357
[19]
186.367
388.204
193.205
[20]
193.205
162.115
[21]
    so 15. 1.
ne 16. 1.162.120 + 2016.902 pk
162.120
[22]
162.114
[15]
186.367 162.115 [23] 193.206
162.114
[24]
388.201
[25]
186.357
193.206
[26]
193.205 162.115 [27]   ne 16. 1.
po 17. 1.186.357 [28] 162.114
[15]
186.367
162.115
[29]
193.205
162.118
[30]
186.357
162.114
[31]
186.367
[32]
388.201
193.206
[33]
193.206
162.120
[34]
186.357 [35]   po 17. 1.
út 18. 1.186.357 162.114
[15]
162.115
388.211
[36]
162.120
186.367
[37]
162.118
162.114
[38]
162.120
[39]
186.367
162.115
[40]
193.206     út 18. 1.
st 19. 1.                    st 19. 1.
čt 20. 1.                    čt 20. 1.
oběh pro
18. 1.:
1003/10201008/10111000/1005
/1014/1019
1004/10091010/10151006/10131002/1007
/1016/1021
1012/101712datum
1. den1. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den2. den
TS 1TS 2TS 3TS 4další obraty Pha-Ova

[1]vlak 1008: 162.115
[2]vlak 1005: 162.112
vlak 1014: 186.367
[3]vlak 1015: 162.115
[4]vlak 1002: 388.201
vlak 1021: 186.367, pozn: +310min
[5]vlak 1012: +140 min.
[6]srážka vlaků v Přerově, zavedena NAD
[7]vlak 1003: 193.206, pozn: v úseku Drahotuše - Košice
vlak 1020: 162.112
[8]vlak 1008: 193.206 př + 162.112, pozn: V Úseku Návsí-Drahotuše 193.206 a v úseku Přerov-Praha 162.112
vlak 1011: -, pozn: NEJEDE
[9]vlak 1000: 388.212, pozn: Výchozí z Přerova
vlak 1005: 388.210, pozn: Končí ve stanici Ostrava-Svinov
[10]vlak 1009: 193.214
[11]vlak 1010: 388.201, pozn: Odklon přes VM, Hulín a Přerov
vlak 1015: 388.210
[12]vlak 1006: -, pozn: NEJEDE
vlak 1013: 186.367, pozn: V úseku Drahotuše - Opava
[13]vlak 1002: -, pozn: spojena s RJ 1004
vlak 1016: 186.367
vlak 1021: 193.205
[14]vlak 1012: 186.367, pozn: +250min pred odchodom z Košíc, končí ve stanici Havířov, dále pokračoval jako vlak RJ 1016
vlak 1017: 388.201, pozn: souprava od zpožděného 1010
[15]vlak 1008: 162.114
vlak 1011: -, pozn: NEJEDE
[16]vlak 1000: 388.204
vlaky 1005, 1014: 162.120
vlak 1019: 388.210
[17]vlak 1004: 388.201
vlak 1009: 186.367
[18]vlak 1010: 162.115
vlak 1015: 162.114
[19]vlak 1006: -, pozn: NEJEDE
vlak 1013: 186.357
[20]vlak 1002: 186.367
vlaky 1007, 1016: 388.204
vlak 1021: 193.205
[21]vlak 1012: 193.205
vlak 1017: 162.115
[22]vlak 1003: 162.120 + 2016.902 pk
vlak 1020: 162.120
[23]vlak 1009: 162.115
[24]vlak 1010: 193.206
vlak 1015: 162.114
[25]vlak 1006: -, pozn: NEJEDE
vlak 1013: 388.201
[26]vlak 1002: 186.357
vlak 1021: 193.206
[27]RJ 1018
[28]vlak 1003: 186.357
[29]vlak 1000: 186.367
vlaky 1005, 1014, 1019: 162.115
[30]vlak 1004: 193.205
vlak 1009: 162.118
[31]vlak 1010: 186.357
vlak 1015: 162.114
[32]vlak 1006: -, pozn: NEJEDE
vlak 1013: 186.367
[33]vlak 1002: 388.201
vlak 1021: 193.206
[34]vlak 1012: 193.206
vlak 1017: 162.120
[35]RJ 1001
[36]vlak 1000: 162.115
vlaky 1005, 1014: 388.211
[37]vlak 1004: 162.120
vlak 1009: 186.367
[38]vlak 1010: 162.118
vlak 1015: 162.114
[39]vlak 1006: -, pozn: NEJEDE
vlak 1013: 162.120
[40]vlak 1002: 186.367
vlaky 1007, 1016: 162.115