prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 Ex: 162 Praha - Ostrava - Košice

oběh pro
10. 12.:
TS 1 (162)TS 3 (162)TS 4 (162)humanitární vlaky RJdatum
1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
1003/1020--------
út 1. 3.186.357     162.113
162.118
[1]
186.367     386.202 [2]   út 1. 3.
st 2. 3.186.357 162.120 193.214 162.115 162.118 [3] 186.367 186.373 386.203 [4]   st 2. 3.
čt 3. 3.186.373 388.205 162.118 162.114 162.115 162.120 186.367     čt 3. 3.
4. 3.186.373 388.205 162.118 186.367 162.114 162.115 162.120
162.112
[5]
386.202 [6]   4. 3.
so 5. 3.186.373 162.118 388.205
162.120
[7]
186.357 186.367 162.114 162.115     so 5. 3.
ne 6. 3.186.373 162.114 162.120 162.118 186.357 186.367
388.204
[8]
  386.201 [9]   ne 6. 3.
po 7. 3.162.114 162.120
388.211
[10]
162.118 388.204
162.115
[11]
162.115 + 2016.909 pk
388.213
[12]
186.357 388.204
162.120
[13]
    po 7. 3.
út 8. 3.162.114 388.213 388.211
162.118
[14]
162.120 162.115 162.118
388.211
[15]
186.357 386.201 [16]   út 8. 3.
st 9. 3.186.357 162.118 388.204 162.114 162.120 162.112       st 9. 3.
čt 10. 3.186.357 388.204
186.367
[17]
162.118 162.115 162.114 162.120
388.204
[18]
162.112     čt 10. 3.
11. 3.162.120 186.367 162.118
162.114
[19]
186.357
162.115
[20]
162.115
388.204
[21]
162.114
162.118
[22]
388.204 [23] 386.203 [24] 186.373 [25] 11. 3.
so 12. 3.162.120 162.114 186.367 388.211
162.112
[26]
162.115 388.204 386.203
388.213
[27]
162.118 [28]   so 12. 3.
ne 13. 3.162.120 388.211
162.118
[29]
186.367
162.115
[30]
386.203
186.373
[31]
162.112 162.115
388.211
[32]
186.357 388.204 [28] 186.367 [24] ne 13. 3.
po 14. 3.186.357 162.112 162.114 186.367
162.118
[33]
186.373 162.115 186.367
388.211
[34]
388.211 [28]   po 14. 3.
út 15. 3.186.357
193.226
[35]
  186.373 2016.909 př + 162.118       út 15. 3.
st 16. 3.162.120 162.112 162.115 388.204
162.118
[36]
186.373 [37] 162.118 [38] 388.204
162.114
[39]
186.373 [25]   st 16. 3.
čt 17. 3.162.115   162.112 388.209
162.114
[40]
162.118   388.209
162.120
[41]
162.120 [28]   čt 17. 3.
18. 3.162.115   388.209 162.114 [42] 162.114 [43] 162.118 388.204 186.357 [28]   18. 3.
so 19. 3.162.115 162.118 162.112 162.114 [42] 162.114 [43] 162.113   388.209 [44]   so 19. 3.
ne 20. 3.162.115 388.213 162.112
162.113
[45]
162.118
162.114
[46]
162.114
162.112
[47]
162.113
388.204
[48]
186.367 [49] 388.204 [28]   ne 20. 3.
po 21. 3.162.115 162.112 186.367 186.357 162.114 162.113 388.205 388.204 [28]   po 21. 3.
út 22. 3.162.115 388.204
162.112
[50]
162.113 162.114 [51] 186.357
162.120
[52]
193.214
388.204
[53]
162.114
386.204
[54]
162.112 [28] 162.114 [24] út 22. 3.
st 23. 3.162.115 162.112 162.120 186.357 386.201 162.113 162.114 [55] 388.204 [28] 162.114 [24] st 23. 3.
čt 24. 3.162.115 162.112 386.201 [56] 386.201 [57] 186.357 162.120 162.114
162.113
[58]
    čt 24. 3.
25. 3.162.115   162.112 388.204
186.357
[59]
386.201 186.357 [60] 388.213     25. 3.
so 26. 3.162.115 162.120 162.114
388.203
[61]
388.213
186.357
[62]
186.357
162.114
[63]
193.226
388.209
[64]
388.204 386.202 [65] 388.203 [28] so 26. 3.
ne 27. 3.162.118 162.112 [66] 388.203
162.112
[67]
388.204
186.357
[68]
186.357 [69] 162.114 386.203     ne 27. 3.
po 28. 3.162.115 162.112 162.120 388.213
386.204
[70]
186.357 162.114 [71] 388.204 162.114 [72]   po 28. 3.
út 29. 3.388.204 162.112
162.114
[73]
186.373 388.213
386.204
[74]
386.204
162.120
[75]
162.120
162.112
[76]
388.213
162.118
[77]
    út 29. 3.
st 30. 3.388.204 186.373 162.114 388.203
388.206
[78]
386.204
162.120
[75]
162.120
162.115
[79]
388.211
162.118
[80]
    st 30. 3.
čt 31. 3.186.373 162.114
162.115
[81]
388.204 162.118 388.206
162.120
[82]
162.120
162.114
[83]
388.207
162.112
[84]
    čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
1003/1020--------datum
1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 1 (162)TS 3 (162)TS 4 (162)humanitární vlaky RJ

[1]vlak 1014: 162.113
vlak 1021: 162.118, pozn: Zpoždění 210 minut
[2]Zvl Ex 11755 - humanitární vlak do Lvova
[3]vlak 1012: Zpoždění 130 minut (obrat lokomotivy od zpožděného vlaku RJ1021)
vlak 1017: Zpoždění 80 minut na odjezdu z Prahy z důvodu zpožděného vlaku RJ 1012 (+140)
[4]Ex 10051 - humanitární vlak do Lvova.
[5]vlak 1000: 162.120
vlak 1007: 162.112
[6]Humanitární vlak
[7]vlak 1010: 388.205
vlak 1015: 162.120
[8]vlak 1008: 186.367
vlak 1013: 388.204
[9]Humanitární vlak Ex 10050
[10]vlak 1004: 162.120
vlak 1009: 388.211
[11]vlaky 1005, 1014: 388.204
vlak 1021: 162.115
[12]vlak 1012: 162.115 + 2016.909 pk, pozn: LTE Herkules len po Ostravu
vlak 1017: 388.213
[13]vlak 1000: 388.204
vlak 1007: 162.120
[14]vlak 1010: 388.211
vlak 1015: 162.118
[15]vlak 1008: 162.118
vlak 1013: 388.211
[16]Ex 10050
[17]vlak 1004: 388.204
vlak 1009: 186.367
[18]vlak 1008: 162.120
vlak 1013: 388.204
[19]vlak 1010: 162.118
vlak 1015: 162.114
[20]vlak 1005: 186.357
vlak 1021: 162.115
[21]vlak 1012: 162.115
vlak 1017: 388.204
[22]vlak 1008: 162.114
vlak 1013: 162.118
[23]vlak 1000: 388.204
[24]RJ 1019
[25]Ex 10050 - Humanitární vlak
[26]vlak 1005: 388.211
vlak 1021: 162.112
[27]vlak 1000: 386.203
vlak 1007: 388.213
[28]RJ 1002
[29]vlaky 1024, 1004: 388.211
vlak 1009: 162.118
[30]vlak 1010: 186.367, pozn: Střet s osobou mezi ŽST. Albrechtice u Č.T-Havířov
vlak 1015: 162.115
[31]vlaky 1005, 1014: 386.203
vlak 1021: 186.373
[32]vlak 1008: 162.115
vlak 1013: 388.211
[33]vlaky 1005, 1014: 186.367
vlak 1021: 162.118
[34]vlak 1000: 186.367
vlaky 1007, 1016: 388.211
[35]vlak 1003: 186.357
vlak 1020: 193.226
[36]vlak 1005: 388.204
vlak 1021: 162.118
[37]vlak 1012: 186.373
[38]vlak 1008: 162.118
[39]vlak 1000: 388.204
vlak 1007: 162.114
[40]vlak 1005: 388.209
vlak 1021: 162.114
[41]vlak 1000: 388.209
vlaky 1007, 1016: 162.120
[42]vlak 1021: 162.114
[43]vlak 1012: 162.114
[44]Náborový den RJ v Brně
[45]vlak 1010: 162.112
vlak 1015: 162.113
[46]vlaky 1005, 1014: 162.118
vlak 1021: 162.114
[47]vlak 1012: 162.114
vlak 1017: 162.112
[48]vlak 1008: 162.113
vlak 1013: 388.204
[49]vlaky 1007, 1016: 186.367
[50]vlak 1004: 388.204
vlak 1009: 162.112
[51]vlaky 1005, 1014: 162.114
[52]vlak 1012: 186.357
vlak 1017: 162.120
[53]vlak 1008: 193.214
vlak 1013: 388.204
[54]vlak 1000: 162.114
vlak 1007: 386.204
[55]vlak 1000: 162.114
[56]vlak 1010: 386.201
[57]vlak 1021: 386.201
[58]vlak 1000: 162.114, pozn: RJ 1000
vlak 1007: 162.113
[59]vlak 1014: 388.204
vlak 1021: 186.357
[60]vlak 1008: 186.357
[61]vlak 1010: 162.114
vlak 1015: 388.203
[62]vlak 1005: 388.213
vlak 1021: 186.357
[63]vlak 1012: 186.357
vlak 1017: 162.114
[64]vlak 1008: 193.226
vlak 1013: 388.209
[65]vlak : 386.202
[66]vlak 1004: 162.112
[67]vlak 1010: 388.203
vlak 1015: 162.112
[68]vlaky 1005, 1014: 388.204
vlak 1021: 186.357
[69]vlak 1012: 186.357
[70]vlak 1014: 388.213
vlak 1021: 386.204
[71]vlak 1013: 162.114
[72]RJ1002
[73]vlak 1004: 162.112
vlak 1009: 162.114
[74]vlak 1005: 388.213
vlak 1021: 386.204
[75]vlak 1012: 386.204
vlak 1017: 162.120
[76]vlak 1008: 162.120
vlak 1013: 162.112
[77]vlak 1000: 388.213
vlak 1007: 162.118
[78]vlak 1005: 388.203
vlak 1021: 388.206
[79]vlak 1008: 162.120
vlak 1013: 162.115
[80]vlak 1000: 388.211
vlak 1007: 162.118
[81]vlak 1004: 162.114
vlak 1009: 162.115
[82]vlak 1012: 388.206
vlak 1017: 162.120
[83]vlak 1008: 162.120
vlak 1013: 162.114
[84]vlak 1000: 388.207
vlak 1007: 162.112