prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2019
 TS 851: 854 + 954.2 OCÚ střed SÚ Trutnov

oběh pro
19. 10.:
TS 851 (854 + 954.2)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
--------
út 1. 1.854.020 854.210 854.015 854.215 + 954.211 854.022 854.225 854.034 854.204 út 1. 1.
st 2. 1.854.204 + 954.205 854.020 854.215 + 954.211 854.015 + 954.215 854.210 854.022 + 954.209 854.225 854.034 + 954.206 st 2. 1.
čt 3. 1.854.034 + 954.206 854.204 + 954.205 [1] 854.015 854.215 + 954.211 854.020 854.210 854.022 + 954.209 854.225
854.204 + 954.205
[2]
čt 3. 1.
4. 1.854.204 + 954.205 854.034 + 954.206 854.225 854.015 854.215 + 954.211 854.020 854.210 854.022 + 954.209 4. 1.
so 5. 1.854.022 + 954.209 854.015 854.215 + 954.211 854.034 854.204 + 954.205 854.020 854.225 854.210 so 5. 1.
ne 6. 1.854.022 + 954.210 854.034 854.204 + 954.205 854.215 + 954.211 854.016
854.210
[3]
854.020 + 954.213 854.015 854.225 ne 6. 1.
po 7. 1.854.204 854.022 854.215 854.225 854.034 854.210
810.181
854.210
[4]
854.020 854.015 po 7. 1.
út 8. 1.854.016 854.204 854.022 854.215 854.225 854.034 854.019 854.020 út 8. 1.
st 9. 1.854.020 854.016 ! 854.204 ! 854.022 ! 854.215 ! 854.225 854.034 ! 854.019 st 9. 1.
čt 10. 1.854.210 854.020 854.016
754.030 př + 854.016
[5]
854.019
854.204
[6]
854.022 854.215 854.225 854.034 čt 10. 1.
11. 1.854.034 854.210 [7] 854.020
854.204
854.210
[8]
854.016 854.204
854.020
[9]
854.022 854.215 854.225 11. 1.
so 12. 1.854.225 + 954.214 854.016 854.020 854.204 854.034 854.022 + 954.207 854.210 854.215 so 12. 1.
ne 13. 1.854.225 + 954.214 854.204 + 954.213 854.034 854.020 854.215 854.202 854.016 + 954.215 854.210 ne 13. 1.
po 14. 1.854.210 854.225 + 954.214 854.204 + 954.213 854.034 + 954.215 854.020 + 954.204 854.215 + 954.211 854.202 + 954.206 854.016 po 14. 1.
út 15. 1.854.016 854.210 854.225 + 954.214 854.204 + 954.213 ! 854.022 854.020 + 954.204 ! 854.215 854.202 + 954.206 ! út 15. 1.
st 16. 1.854.202 + 954.206 ! 854.016 ! 854.210 ! 854.225 + 954.214 854.204 + 954.213 ! 854.022 ! 854.020 + 954.204 ! 854.215 st 16. 1.
čt 17. 1.854.215 + 954.211 854.034
854.016
[10]
854.016 [11] 854.210 854.225 + 954.214 854.020 854.022 854.202 čt 17. 1.
18. 1.854.204 854.215 + 954.211 854.016 854.202 854.210 854.225 + 954.214 854.020 854.022 18. 1.
so 19. 1.854.022
854.202
854.202 + 954.207
[12]
854.202 [13] 854.210 854.215 + 954.211 854.204 854.225 + 954.214 854.016 + 954.215 854.020 so 19. 1.
ne 20. 1.854.202 + 954.207   854.204 854.034 + 954.209 854.020 854.225 + 954.214   854.016 + 954.215 ne 20. 1.
po 21. 1.854.016 + 954.215 854.202 + 954.207   854.204 854.215 + 954.211 854.020 ! 854.225 + 954.214   po 21. 1.
út 22. 1.  854.016 + 954.215 ! 854.202 + 954.207   854.204 ! 854.215 + 954.211 854.205 854.225 + 954.214 út 22. 1.
st 23. 1.854.225 + 954.214 [14] 854.022 + 954.213 [15] 854.016 + 954.215 854.202 + 954.207 854.034 + 954.209 854.204 + 954.210 854.210 + 954.211 854.205 + 954.204 st 23. 1.
čt 24. 1.854.205 + 954.204 854.225 + 954.212 854.014 + 954.205 854.016 + 954.215 854.202 + 954.207 854.034 + 954.209 854.204 + 954.210 854.210 + 954.211 čt 24. 1.
25. 1.854.210 + 954.211 !   854.225 + 954.212 854.014 + 954.205 ! 854.016 + 954.215 ! 854.202 + 954.207 ! 854.034 + 954.209 ! 854.204 + 954.210 ! 25. 1.
so 26. 1.854.204 854.034 854.016 + 954.215 854.020 + 954.210 854.210 + 954.211 854.215 854.225 + 954.205 854.022 so 26. 1.
ne 27. 1.854.022 ! 854.204 ! 854.210 + 954.211 854.016 + 954.215 ! 854.020 + 954.210 !   854.215 ! 854.225 + 954.205 ! ne 27. 1.
po 28. 1.854.225
854.202
[16]
854.204 854.016 + 954.215 854.210 854.020 854.022 854.215 854.034
843.006
854.034
[17]
po 28. 1.
út 29. 1.854.034 !   854.204 ! 854.016 + 954.215 854.210 ! 854.020 ! 854.022 ! 854.215 ! út 29. 1.
st 30. 1.854.215 854.034 !   854.204 ! 854.016 + 954.215 854.210 + 954.211 854.020 ! 854.022 ! st 30. 1.
čt 31. 1.  854.215 !     854.204 + 954.206 854.016 + 954.215 854.210 + 954.211 !   čt 31. 1.
oběh pro
19. 10.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 851

[1]vlak 1818: 854.204 + 954.205
vlak 1818: 854.204 + 954.205
Sp 1818: z Velkého Oseku do Kolína náhradní souprava 471.045
[2]vlaky 1929, 1992, 6009, 6022: 854.225
vlak 1109: 854.225, pozn: v Bakově n.Jizerou porucha MV 854.225, z Bakova do Kolína vlak pro cestující odřeknut (pokračoval soupravově se zpožděním 61 minut)
vlak 1821: 854.204 + 954.205, pozn: z Kolína do Velkého Oseka náhradní souprava 471.045; z Velkého Oseka do Trutnova 854.204+954.205 (od Sp 1818)
[3]vlak 1809: 854.016
vlak 1814: 854.210
[4]vlak 1101: 854.210
vlak 1108: 854.210, pozn: vlak R 1108 najel mezí Novým Borem a Svorem do stromu. Příjezd do Svoru se zpožděním 106 minut. Ze Svoru do Rumburku náhradní souprava 810.181.
vlak 1107: 810.181, pozn: z Rumburku do Svoru 810.181, ze Svoru do Kolína 854.210
vlak 1819: 854.210
[5]vlak 1801: 854.016
vlak 1813: 754.030 př + 854.016, pozn: přípřež z Chlumce n.C. do Trutnova
[6]vlaky 5730, 25701, 25702, 5737, 1787, 1784: 854.019
vlaky 1808, 1106, 1111: 854.204
[7]vlak 1803: 854.210
[8]vlaky 1801, 1806: 854.020
vlak 1813: 854.204
vlaky 1818, 1100: 854.210
[9]vlaky 6091, 6000: 854.204
vlak 1103: 854.204, pozn: vlak najel do spadlého stromu mezi Rumburkem a Krásnou Lípou. Krásná Lípa příjezd + 118 minut.
vlaky 1809, 1814, 1102: 854.020
[10]vlak 1803: 854.034
vlak 1818: 854.016
[11]vlak 1813: 854.016
[12]vlak 1800: 854.022, pozn: z Trutnova do Dobšic nad Cidlinou 854.022, z Dobšic nad Cidlinou do Kolína 854.202
vlak 1110: 854.202
vlak 1105: 854.202 + 954.207
[13]vlak 1803: 854.202
z Kolína do Dobšic nad Cidlinou 854.202, z Dobšic nad Cidlinou do Trutnova 854.022
[14]vlak 1105: 854.225 + 954.214
[15]vlak 1803: 854.022 + 954.213
vlak 1803: 854.022 + 954.213
[16]vlaky 1800, 1110, 1105, 1815: 854.225
vlaky 1820, 5239: 854.202
[17]vlak 1929: 854.034
vlak 1992: 843.006, pozn: z Nymburka do Mladé Boleslavi 854.034 (z důvodu poruchy traťového zabezpečovacího zařízení mezi Čachovicemi a Luštěnicemi přijel do Mladé Boleslavi se zpožděním 42 mimut). Z Mladé Boleslavi do Rumburku vypravena náhradní souprava s 843.006
vlak 6009: 843.006
vlaky 6022, 1109, 1821: 854.034