prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - listopad 2019
 TS 851: 854 + 954.2 OCÚ střed SÚ Trutnov

oběh pro
14. 12.:
TS 851 (854 + 954.2)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
Sp 1800pk/R 1110/Os 6009
/Os 6022/R 1107pk/Sp 1819
/Os 5107/Os 10269/Os 10268pk
/Os 5108pk
Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk
/Sp 1815/Sp 1820pk
Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809
/Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk
Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803
/Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk
/Sp 1821
Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk
Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992
/R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk
/R 1100/Os 6071/Os 6070
R 1101pk/Sp 1807/Os 15761
/Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk
1. 11.    854.034 + 954.204 854.204 + 954.214 854.202 + 954.215     1. 11.
so 2. 11.854.016
854.016 + 954.214
[1]
854.210   854.017 + 954.206 854.225 854.202 + 954.215 !   so 2. 11.
ne 3. 11.854.210 ! 854.202   854.225       ne 3. 11.
po 4. 11.854.225 ! 854.210 !   854.005 + 954.207 854.202 !     po 4. 11.
út 5. 11.854.005 + 954.207 854.225 + 954.208 854.202 + 954.212         út 5. 11.
st 6. 11.  854.005 + 954.207   854.202 + 954.212   854.225 + 954.208   st 6. 11.
čt 7. 11.    854.202 + 954.212     854.005 + 954.207 854.034 čt 7. 11.
8. 11.  750.703 př + 854.210 + 954.211   854.202 + 954.212 ! 854.023 + 954.206 + 854.021 pk
854.023 + 954.206
[2]
  854.005 + 954.207 ! 8. 11.
so 9. 11.854.205 854.005 + 954.207
854.202
[3]
  854.034 + 954.204 854.023 [4] 854.023 + 954.206
814.080
854.210
[5]
854.016 so 9. 11.
ne 10. 11.854.202 ! 754.021 př + 854.016 + 854.005 pk
854.016 př + 754.021 + 854.034 pk
[6]
  854.023 !     854.005 [7] ne 10. 11.
po 11. 11.854.023 + 954.206 854.202 + 954.212 854.210 + 954.211 854.020 + 954.204 854.205 + 954.207 854.225 + 954.213 854.016 + 954.214 po 11. 11.
út 12. 11.854.020 + 954.204 ! 854.023 + 954.206 ! 854.205 + 954.207 ! 854.210 + 954.211 ! 854.016 + 954.214 ! 854.202 + 954.212 ! 854.225 + 954.213 ! út 12. 11.
st 13. 11.854.210 + 954.211 854.020 + 954.204 854.016 + 954.214 854.205 + 954.207 854.225 + 954.213 854.023 + 954.206 854.202 + 954.212 st 13. 11.
čt 14. 11.854.205 + 954.207 ! 854.210 + 954.211 ! 854.225 + 954.213 ! 854.016 + 954.214 ! 854.202 + 954.212 ! 854.020 + 954.204 ! 854.023 + 954.206 ! čt 14. 11.
15. 11.854.016 + 954.214 854.205 + 954.206 854.202 + 954.212 854.225 + 954.213     854.020 + 954.204 15. 11.
so 16. 11.854.205 + 954.206 854.020 + 954.204 !           so 16. 11.
ne 17. 11.854.020 + 954.204 ! 854.205 + 954.206 !           ne 17. 11.
po 18. 11.      854.022 + 954.208 854.205 + 954.206 ! 854.016 + 954.212   po 18. 11.
út 19. 11.854.022 + 954.208     854.016 + 954.212 [8]   854.005 + 954.214 854.016 + 954.212 [9] út 19. 11.
st 20. 11.854.016 + 954.212 854.022 + 954.208 854.034 + 954.204     854.225 + 954.214   st 20. 11.
čt 21. 11.854.023
854.031
[10]
854.008 + 954.206   854.034 + 954.204
854.022 + 954.208
[11]
854.034 + 954.204 [12] 854.022 + 954.208
854.204 + 954.210
[13]
854.225 + 954.214 čt 21. 11.
22. 11.854.022 + 954.208 ! 854.031 ! 854.034 + 954.204 !     854.008 + 954.206 ! 854.204 + 954.210 ! 22. 11.
so 23. 11.  854.005 + 954.213 854.225 + 954.214 854.034 + 954.204 !     854.210 + 954.212 so 23. 11.
ne 24. 11.854.005 + 954.213     854.210 + 954.212 !   854.225 + 954.214 !   ne 24. 11.
po 25. 11.854.204     854.016   854.225 + 954.214 ! 854.034 + 954.204 po 25. 11.
út 26. 11.854.016 + 954.208 854.031 + 954.205 854.022 + 954.212 854.210 + 954.206
854.225 + 954.214
[14]
854.034 + 954.204 854.202 + 954.213
854.204
[15]
854.210 + 954.206 [16] út 26. 11.
st 27. 11.854.225 + 954.214
854.010 + 954.214
[17]
854.016 + 954.208 854.034 + 954.204 ! 854.015 854.210 + 954.206 854.031 + 954.205 854.204 ! st 27. 11.
čt 28. 11.854.034 + 954.204
854.006 + 954.204
[18]
854.019 + 954.214 854.210 + 954.206 ! 854.034 + 954.204 [19]   854.016 + 954.208 854.031 + 954.205 čt 28. 11.
29. 11.854.031 + 954.205 854.017 854.022 854.016 + 954.208 854.202 854.019 + 954.207 854.010 [20] 29. 11.
so 30. 11.854.016 + 954.208 854.010 !   854.017 + 954.214   854.202 ! 854.022 + 954.212 so 30. 11.
oběh pro
14. 12.:
Sp 1800pk/R 1110/Os 6009
/Os 6022/R 1107pk/Sp 1819
/Os 5107/Os 10269/Os 10268pk
/Os 5108pk
Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk
/Sp 1815/Sp 1820pk
Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809
/Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk
Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803
/Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk
/Sp 1821
Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk
Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992
/R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk
/R 1100/Os 6071/Os 6070
R 1101pk/Sp 1807/Os 15761
/Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 851

[1]vlak 1110: 854.016
vlak 6022: 854.016 + 954.214
[2]vlak 1814: 854.023 + 954.206 + 854.021 pk
vlak 1102: 854.023 + 954.206
[3]vlak 1802: 854.005 + 954.207
vlak 1108: 854.202
[4]vlak 1810: 854.023
[5]vlak 6098: 854.023 + 954.206
vlak 1103: 814.080, pozn: z Rumburku do Nového Boru 810.181, z Nového Boru do České Lípy náhradní autobusová doprava, z České Lípy na Bezděz 854.034, z Bezdězu do Mladé Boleslavi vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu, z Mladé Boleslavi do Kolína 814.080 (zpoždění 90 min.)
vlak 1813: 854.210, pozn: z Kolína do Velkého Oseku 471.020, z Velkého Oseku do Trutnova 854.210 (od Sp 1808).
[6]vlak 1802: 754.021 př + 854.016 + 854.005 pk
vlak 1815: 854.016 př + 754.021 + 854.034 pk, pozn: sestava 854+954+754+854+954
[7]vlak 1807: 854.005
[8]vlak 1808: 854.016 + 954.212
[9]vlak 1803: 854.016 + 954.212
[10]vlak 6009: 854.023
vlak 1819: 854.031
[11]vlak 25701: 854.034 + 954.204
vlak 1106: 854.022 + 954.208
[12]vlak 1809: 854.034 + 954.204
[13]vlak 1101: 854.022 + 954.208
vlak 1105: 854.204 + 954.210
[14]vlak 5737: 854.210 + 954.206
vlak 1106: 854.225 + 954.214
[15]vlak 1815: 854.202 + 954.213
vlak 1820: 854.204
[16]vlak 1814: 854.210 + 954.206
[17]vlak 6009: 854.225 + 954.214
vlak 6022: 854.010 + 954.214
[18]vlak 6009: 854.034 + 954.204
vlak 6022: 854.006 + 954.204
[19]vlak 25701: 854.034 + 954.204
[20]vlak 1875: 854.010