prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2019
 TS 852, 853 a 858: 854 + 954.2 OCÚ střed SÚ Trutnov

oběh pro
14. 12.:
TS 852 (854 + 954.2)TS 853 (854)TS 858 (854)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den
-------
út 1. 1.854.205 + 954.208 854.008 + 954.212 854.005 854.017 854.019 854.023 854.202 út 1. 1.
st 2. 1.854.205 + 954.208 854.008 + 954.212 854.202 854.005 854.017 854.019 - st 2. 1.
čt 3. 1.854.205 + 954.208 854.008 + 954.212 854.019 854.202 854.005 854.017 - čt 3. 1.
4. 1.854.017 + 954.212 854.205 + 954.208 854.016 854.019 854.202 854.005 - 4. 1.
so 5. 1.854.205 + 954.208 854.202 854.016 854.005 854.019 854.008 - so 5. 1.
ne 6. 1.854.202 854.205 + 954.208 854.008 854.017 854.019 854.005 854.016 [1] ne 6. 1.
po 7. 1.854.202 854.205 + 954.208 854.005 854.008 854.017 854.019 854.016 po 7. 1.
út 8. 1.854.202 + 954.212 854.205 + 954.208 854.015 854.005 854.008 854.017 - út 8. 1.
st 9. 1.854.210 854.205 854.017 ! 854.015 ! 854.005 ! 854.008 ! - st 9. 1.
čt 10. 1.854.202 854.205 854.019 [2] 854.017 854.015
854.008
[3]
854.005 - čt 10. 1.
11. 1.854.205 854.202 + 954.212 854.005 854.019 854.017 854.008 - 11. 1.
so 12. 1.854.202 854.205 854.005 854.008 854.019 854.017 - so 12. 1.
ne 13. 1.854.205 854.015 854.017 854.005 854.019 854.008 854.022 ne 13. 1.
po 14. 1.854.205 + 954.208 854.015 + 954.212 854.008 854.017 854.005 854.019 854.022 po 14. 1.
út 15. 1.854.205 + 954.208 ! 854.015 + 954.212 854.019 854.008 854.017 854.005 - út 15. 1.
st 16. 1.854.015 + 954.212 ! 854.205 + 954.208 854.000 [4] 854.019 ! 854.000 [5] 854.017 ! - st 16. 1.
čt 17. 1.854.005 + 954.212 854.205 + 954.208 854.017 854.008 854.015 854.019 - čt 17. 1.
18. 1.854.205 + 954.208 854.005 + 954.212 854.019 854.017 854.008 ! 854.015 ! - 18. 1.
so 19. 1.854.005 + 954.212 ! 854.205 + 954.208 ! 854.019 854.015 ! 854.017 ! 854.008 ! - so 19. 1.
ne 20. 1.854.015
754.060 + 854.014 pk
[6]
854.014
754.060 + 854.014 pk
854.015
[7]
854.008 854.019 854.017 810.665
854.210
[8]
854.005 ne 20. 1.
po 21. 1.854.205 + 954.212 854.015 + 954.208 854.005 854.008 854.019 854.017   po 21. 1.
út 22. 1.854.017 + 954.212
854.015 + 954.208
[9]
854.015 + 954.208
854.015 + 954.208 + 150.222 pk
162.039 př + 854.015 + 954.208
854.015 + 954.208
854.017 + 954.212
[10]
854.014 854.005 854.017 + 954.212
854.008
[11]
854.019 - út 22. 1.
st 23. 1.854.017 + 954.212 + 854.005 pk
854.005 př + 854.017 + 954.212 + 163.067 pk
854.017 + 954.212
[12]
854.015 + 954.208
854.005 + 954.208
854.015 + 954.208
111.010 př + 854.015 + 954.208
854.015 + 954.208
[13]
854.022 + 954.213
854.022
[14]
854.014
854.020
[15]
854.017 + 954.212
162.012 př + 854.017 + 954.212
854.005 + 954.214
854.017 + 954.212
854.017
[16]
854.008 - st 23. 1.
čt 24. 1.854.015 + 954.208 854.005 + 954.214 854.008 ! 854.022 854.020 854.017 - čt 24. 1.
25. 1.854.005 + 954.214 854.015 + 954.208 854.205   854.008 854.020 ! - 25. 1.
so 26. 1.854.015 + 954.208 854.014 754.030
854.017
[17]
854.202 + 754.030 pk
854.202
[18]
854.017
854.005
[19]
854.008 - so 26. 1.
ne 27. 1.854.014 ! 854.015 + 954.208 ! 854.008 ! 854.017 ! 854.005 ! 854.202 !   ne 27. 1.
po 28. 1.854.014 854.015 854.205 [20] 854.008 854.019 854.005 854.205 [21] po 28. 1.
út 29. 1.854.014 + 954.212 854.015 + 954.208 854.202   854.005 854.019 ! - út 29. 1.
st 30. 1.854.015 + 954.208 ! 854.202 [22] 854.017   854.008 854.005 ! - st 30. 1.
čt 31. 1.854.015 + 954.208 ! 854.202 ! 854.005 ! 854.017 !   854.008 ! - čt 31. 1.
oběh pro
14. 12.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 852TS 853TS 858

[1]vlak 15763: 854.016
[2]vlak 1797: 854.019
[3]vlaky 1947, 1948, 1786, 1793, 1792: 854.015
vlak 15767: 854.008
[4]vlak 1790: HK-Smiřice EJ440, Smiřice-Jaroměř NAD, Jaroměř-Trutnov 854 >> srážka R1268 s automobilem mezi Smiřicemi a Jaroměří
[5]vlak 1793: Trutnov-Jaroměř 854, Jaroměř-Smiřice NAD, Smiřice-HK EJ440 >> srážka R1268 s automobilem mezi Smiřicemi a Jaroměří
[6]vlaky 7150, 7149, 1948, 1949, 1952, 1953, 1956: 854.015
vlak 1796: 754.060 + 854.014 pk
[7]vlaky 1785, 1947, 1950, 1951, 1954: 854.014
vlaky 1957, 1958: 754.060 + 854.014 pk
vlaky 1959, 7186: 854.015
[8]vlaky 5117, 1870: 810.665
vlaky 1873, 1872, 1875, 1874: 854.210
[9]vlaky 1785, 1949, 1952, 1953, 1956: 854.017 + 954.212
vlaky 1959, 7186, 7183: 854.015 + 954.208
[10]vlaky 7141, 7146, 7149, 1950: 854.015 + 954.208
vlak 1951: 854.015 + 954.208 + 150.222 pk, pozn: Postrk 150 222-8 z Hradce Králové do Třebechovic p. Orebem
vlak 1954: 162.039 př + 854.015 + 954.208, pozn: příjezd do HK ve složení 162.039 + 2x B + Bds + 163.076 + 854.015 + Bdtn + 954.208
vlak 1957: 854.015 + 954.208
vlak 1796: 854.017 + 954.212
[11]vlaky 1947, 1948: 854.017 + 954.212
vlaky 1786, 1793, 1792, 15767: 854.008
[12]vlak 1785: 854.017 + 954.212 + 854.005 pk
vlak 1949: 854.005 př + 854.017 + 954.212 + 163.067 pk
vlak 1952: 854.017 + 954.212
[13]vlaky 7141, 7146, 7149: 854.015 + 954.208
vlak 1950: 854.005 + 954.208
vlak 1951: 854.015 + 954.208
vlak 1954: 111.010 př + 854.015 + 954.208, pozn: příjezd do HK ve složení 111.010 + 2x B + Bds + 163.244 + 854.015 + Bdtn + 954.208
vlak 1957: 854.015 + 954.208
[14]vlak 1791: 854.022 + 954.213
vlak 1790: 854.022, pozn: bez 954
[15]vlak 5102: 854.014
vlak 1789: 854.020
[16]vlak 1947: 854.017 + 954.212
vlak 1948: 162.012 př + 854.017 + 954.212
vlaky 1786, 1793: 854.005 + 954.214
vlak 1792: 854.017 + 954.212
vlak 15767: 854.017
[17]vlak 6273: -, pozn: vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu
vlak 1784: 754.030, pozn: z Hradce Králové do Jaroměře odřeknut, z Jaroměře do Trutnova 754.030, z Trutnova do Svobody nad Úpou 854.017
vlaky 1791, 1790, 1797, 6276: 854.017
[18]vlak 1787: 854.202 + 754.030 pk, pozn: postrk z Trutnova do Jaroměře
vlaky 1788, 1795, 1794: 854.202
[19]vlak 1782: 854.017
vlaky 1793, 1792: 854.005
[20]vlak 1797: 854.205
[21]vlak 15752: 854.205
[22]