prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2023
 TS 882: 843 OŘOD střed SS Trutnov

vložené vozy pište do k tomu určenému poli

oběh pro
9. 12.:
TS 882 (843)TS 081 (Btn⁷⁵³)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den5. den
------------
1. 9.843.004 843.010 843.005 843.008 843.007   843.009           1. 9.
so 2. 9.843.007
843.007 + 854.034 pk
[1]
843.010 843.009 854.034 př + 843.005
854.034 + 843.005 pk
843.025
[2]
843.008 - 843.007 [3] 29-29 007   29-29 006
29-29 032
[4]
29-29 031 - so 2. 9.
ne 3. 9.843.007 843.010 843.008
843.030
[5]
843.009 843.019   -   29-29 031 !   29-29 032 ! - ne 3. 9.
po 4. 9.843.004 843.007 843.010 843.030 843.009
843.008
[6]
843.019 843.006           po 4. 9.
út 5. 9.843.006 843.009 843.007 843.010 843.030
843.004
[7]
843.008 843.019         29-29 004 út 5. 9.
st 6. 9.843.019 843.006 843.009 843.007 843.010
843.025
843.010
[8]
843.004 843.008 29-29 004 !         st 6. 9.
čt 7. 9.843.008 843.005 843.006 843.025
843.009
[9]
843.007 843.010 ! 843.004           čt 7. 9.
8. 9.843.004 ! 843.008 ! 843.005 ! 843.006 ! 843.009 ! 843.007 !             8. 9.
so 9. 9.843.009     843.005   -           - so 9. 9.
ne 10. 9.843.009 843.004 843.019 843.008 843.005   -     29-29 007 29-29 003 - ne 10. 9.
po 11. 9.843.010 843.009 843.004
843.019
[10]
843.006 843.008 843.005 843.007       29-29 007 ! 29-29 003 ! po 11. 9.
út 12. 9.843.007 843.010 843.009 843.004 843.006 843.008 843.005           út 12. 9.
st 13. 9.843.005 843.019 843.010
843.011
[11]
843.009 843.004 843.006 843.008           st 13. 9.
čt 14. 9.843.008 843.005 843.019 843.010 843.009 843.004 843.006           čt 14. 9.
15. 9.843.030 843.006 843.005 843.007 843.010
843.004
[12]
843.009 843.004 [13]           15. 9.
so 16. 9.843.004 843.006 843.008 843.005 843.007 - 843.030   29-29 006 29-29 004 29-29 007 - so 16. 9.
ne 17. 9.843.030 843.006 843.007 843.010 843.005
843.014
[14]
  - 29-29 031 29-29 007 ! 29-29 003 29-29 004 ! - ne 17. 9.
po 18. 9.843.008 843.004 843.006
843.009
[15]
843.007 843.010
843.013
843.010
[16]
843.005     29-29 006   29-29 003 !   po 18. 9.
út 19. 9.843.009 843.008 843.004 843.030 843.007
843.025
843.007
[17]
843.010 843.005     29-29 006 !     út 19. 9.
st 20. 9.843.005 843.025 843.008
843.010
[18]
843.013 843.030
843.004
[19]
843.007 843.010 [20]   29-29 004       st 20. 9.
čt 21. 9.843.008 843.005 843.025 843.010 843.013 843.004 843.007     29-29 004 !     čt 21. 9.
22. 9.843.007 843.008 843.005 843.009 843.010 843.013 843.004 29-29 006 29-29 031 29-29 003 29-29 032 29-29 005 22. 9.
so 23. 9.754.060 + 843.006 pk
843.025 + 814.038 pk
843.025
[21]
843.008 843.007 843.006
843.010
[22]
843.009 + 814.059 pk
843.009
[23]
- 843.005 29-29 004
29-29 024
29-29 031
[24]
29-29 005 29-29 007
29-29 004
[25]
29-29 003 - so 23. 9.
ne 24. 9.843.005
843.004
[26]
843.008 843.009
843.030
[27]
843.007 843.010 [28] - 29-29 006 29-29 003 29-29 007 29-29 004 - ne 24. 9.
po 25. 9.843.004 843.009 843.008 843.030 843.007 843.010 843.013 29-29 005 29-29 006 29-29 003 29-29 007 29-29 004 po 25. 9.
út 26. 9.843.004 843.013 843.009 843.008
843.030
[29]
843.030
843.005
[30]
843.007 843.010 29-29 004 29-29 005 29-29 006 29-29 003 29-29 007 út 26. 9.
st 27. 9.843.010 843.004 843.013 843.009 843.030
843.008
[31]
843.005 843.007 29-29 032 29-29 004 29-29 005 29-29 006 29-29 003 st 27. 9.
čt 28. 9.843.005
843.030
[32]
843.004 843.007
843.025
[33]
843.010 843.009 843.008 ! - 29-29 006 29-29 007 29-29 004 29-29 005 - čt 28. 9.
29. 9.843.030 843.007 843.004
843.014
[34]
843.025
843.008
[35]
843.010 843.009 843.008 [36] 29-29 003 29-29 006 29-29 007 29-29 004 29-29 005 29. 9.
so 30. 9.843.010 843.007 843.030 843.004 843.008 -   29-29 004 29-29 003 29-29 006 29-29 007 - so 30. 9.
oběh pro
9. 12.:
------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 882 (843)TS 081 (Btn⁷⁵³)

[1]vlak 1797: 843.007
vlak 1804: 843.007 + 854.034 pk, pozn: 854.034 v úseku Trutnov hl.n. - Lázně Bělohrad pro Sp 1800
[2]vlak 1800: 854.034 př + 843.005, pozn: Porucha vozidla v ŽST Lázně Bělohrad. V úseku Lázně Bělohrad - Kolín nahrazen NAD; souprava jako Sv s +140'
vlak 1811: 854.034 + 843.005 pk, pozn: Neschopná 843 005-0
vlak 1816: 843.025
[3]vlak 1812: 843.007
[4]vlak 1811: 29-29 006
vlak 1816: 29-29 032
[5]vlak 1805: 843.008
vlak 2007: 843.030
[6]vlak 1799: 843.009
vlak 1820: 843.008
[7]vlak 1808: 843.030
vlak 1820: 843.004
[8]vlak 1799: 843.010
vlak 1808: 843.025
vlak 1820: 843.010
[9]vlak 15702: 843.025
vlak 1816: 843.009
[10]vlaky 5754, 1805: 843.004, pozn: porucha motorového vozu, zpoždění na příjezdu do Trutnova cca 45 minut
vlak 1810: 843.019
[11]vlak 1810: 843.010
vlaky 1399, 1396: 843.011
[12]vlak 1799: 843.010
vlak 1820: 843.004
[13]vlak 1801: 843.004
[14]vlak 1803: 843.005
vlak 1806: 843.014
[15]vlak 1805: 843.006
vlak 1810: 843.009
[16]vlak 1799: 843.010
vlak 1808: 843.013
vlak 1820: 843.010
[17]vlak 1799: 843.007
vlak 1808: 843.025
vlak 1820: 843.007
[18]vlak 5754: 843.008
vlak 1399: 843.010
[19]vlak 1799: 843.030
vlak 1820: 843.004
[20]vlak 1801: 843.010
[21]vlak 1797: 754.060 + 843.006 pk, pozn: 843.010 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Kunčice nad Labem, 754.060 + 843.006 v úseku Kunčice nad Labem - Trutnov hl.n.
vlak 1804: 843.025 + 814.038 pk, pozn: 814.038 v úseku Trutnov hl.n. - Stará Paka
vlak 1809: 843.025
[22]vlak 1800: 843.006, pozn: 843.006 v úseku Trutnov - Kunčice nad Labem, 843.010 v úseku Kunčice nad Labem - Kolín
vlak 1811: 843.010
[23]vlak 1803: 843.009 + 814.059 pk, pozn: 814.059 v úseku Stará Paka - Trutnov hl.n.
vlak 1806: 843.009
[24]vlak 1797: 29-29 004, pozn: 29-29 004 v úseku Chlumec n.Cidlinou-Kunčice n.Labem, 29-29 007 v úseku Kunčice nad Labem - Trutnov hl.n.
vlak 1809: 29-29 024
vlak 1812: 29-29 031
[25]vlak 1800: 29-29 007, pozn: 29-29 007 v úseku Trutnov - Kunčice nad Labem, 29-29 004 v úseku Kunčice nad Labem - Kolín
vlak 1811: 29-29 004
[26]vlak 1804: 843.005
vlak 1812: 843.004
[27]vlak 1798: 843.009
vlak 1810: 843.030
[28]vlak 5206: Nejede
[29]vlak 15707: 843.008
vlak 1816: 843.030
[30]vlak 1799: 843.030
vlak 1820: 843.005
[31]vlak 1799: 843.030
vlak 1813: 843.008
[32]vlak 1804: 843.005
vlak 1812: 843.030
[33]vlak 1798: 843.007
vlak 1399: 843.025
[34]vlak 5750: 843.004
vlak 1399: 843.014
[35]vlaky 15704, 1811: 843.025
vlak 1816: 843.008
[36]vlak 5248: 843.008