prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2022
 TS 130: 162 OSD Žilina

oběh pro
18. 5.:
TS 130 (162)datum
1. den2. den3. den4. den
----
so 1. 1.362.013 162.004 162.007 162.008 so 1. 1.
ne 2. 1.162.008 362.013 162.004 162.007 ne 2. 1.
po 3. 1.162.007 162.008 362.013 162.004 po 3. 1.
út 4. 1.162.008 162.007 162.004
362.013
[1]
362.013
162.002
[2]
út 4. 1.
st 5. 1.162.008 162.007 162.002
362.013
[3]
362.013
361.002
[4]
st 5. 1.
čt 6. 1.162.008 162.007
361.002
[5]
361.002
362.013
[6]
362.013 [7] čt 6. 1.
7. 1.162.008 162.007 361.002
362.013
[8]
362.013
361.002
[4]
7. 1.
so 8. 1.162.008 162.007
361.002
[5]
361.002
362.013
[6]
362.013 [7] so 8. 1.
ne 9. 1.162.008 162.007 361.002
162.004
[9]
362.013 ne 9. 1.
po 10. 1.162.008 162.007 [10] 162.007
162.004
[11]
162.004
162.002
[12]
po 10. 1.
út 11. 1.162.008 162.007 162.002
162.004
[13]
162.004
362.014
[14]
út 11. 1.
st 12. 1.162.008 162.007 362.014
162.004
[15]
162.004 [16] st 12. 1.
čt 13. 1.162.008 162.007 [10] 162.007
162.004
[11]
162.004
162.007
[17]
čt 13. 1.
14. 1.162.008 162.007 [10] 162.007 [18] 162.004 14. 1.
so 15. 1.162.008 162.004 361.110
162.007
[19]
162.007 [20] so 15. 1.
ne 16. 1.361.124 162.004 361.005
361.110
[21]
162.007 ne 16. 1.
po 17. 1.162.007 361.110 162.004 361.124 po 17. 1.
út 18. 1.

[22]
162.007
162.004
[23]
361.110 [24] 361.110
162.007
[25]
162.004 [26] út 18. 1.

[22]
st 19. 1.162.004 [27] 361.130 361.110
162.004
[28]
162.007 st 19. 1.
čt 20. 1.162.002 361.110 162.007 162.004 čt 20. 1.
21. 1.162.002 361.130 162.004 361.110 21. 1.
so 22. 1.162.007 [29] 162.002 361.130
162.007
[30]
361.110 so 22. 1.
ne 23. 1.162.008 162.007 162.002 361.110 ne 23. 1.
po 24. 1.162.004 162.008 162.007 162.002 po 24. 1.
út 25. 1.151.012 [31] 162.004 162.008
151.012
[32]
162.007 út 25. 1.
st 26. 1.162.007 162.008 162.004 162.002 st 26. 1.
čt 27. 1.162.002 [33] 162.004 162.007
162.002
[34]
162.008 čt 27. 1.
28. 1.361.126 162.008 162.004 162.002 28. 1.
so 29. 1.162.008 361.126 [35] 361.126
361.127
[36]
162.004 so 29. 1.
ne 30. 1.162.004 162.008 361.126 361.127 ne 30. 1.
po 31. 1.361.126
754.032
162.007
[37]
162.004 162.008 [38] 361.126
162.008
[39]
po 31. 1.
oběh pro
18. 5.:
----datum
1. den2. den3. den4. den
TS 130

[1]vlak 3960: 162.004
vlak 342: 362.013
[2]vlak 343: 362.013
vlak 3477: 162.002
[3]vlak 3960: 162.002
vlak 342: 362.013
[4]vlak 343: 362.013
vlak 3477: 361.002
[5]vlak 344: 162.007
vlak 3477: 361.002
[6]vlak 3460: 361.002
vlak 342: 362.013
[7]vlak 343: 362.013
[8]vlak 3960: 361.002
vlak 342: 362.013
[9]vlak 3460: 361.002
vlak 342: 162.004
[10]vlak 344: 162.007
[11]vlak 3960: 162.007
vlak 342: 162.004
[12]vlak 343: 162.004
vlak 3477: 162.002
[13]vlak 3905: 162.002
vlaky 79569, 342: 162.004
[14]vlak 343: 162.004
vlak 3477: 362.014
[15]vlak 3905: 362.014
vlak 342: 162.004
[16]vlak 343: 162.004
[17]vlak 343: 162.004
vlak 3477: 162.007
[18]vlak 3960: 162.007
[19]vlak 3460: 361.110
vlak 342: 162.007
[20]vlak 343: 162.007
[21]vlak 3460: 361.005
vlak 342: 361.110
[22]od 18. 1. změna oběhů - nově zařazen 442/443 Žilina - Bohumín
[23]vlak 442: 162.007
vlak 3477: 162.004
[24]vlak 344: 361.110
[25]vlak 3960: 361.110
vlak 342: 162.007
[26]vlak 346: 162.004
[27]vlak 442: 162.004
[28]vlak 3960: 361.110
vlak 342: 162.004
[29]vlak 442: 162.007
[30]vlak 3460: 361.130
vlak 342: 162.007
[31]vlak 343: 151.012
[32]vlak 3960: 162.008
vlak 342: 151.012
[33]vlak 343: 162.002
[34]vlak 3960: 162.007
vlak 342: 162.002
[35]vlak 344: 361.126
[36]vlak 3460: 361.126
vlak 342: 361.127
[37]vlaky 442, 343: 361.126
vlak 3492: 754.032
vlak 3477: 162.007
[38]vlak 3905: 162.008
[39]vlak 443: 361.126
vlak 346: 162.008