prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 130: 162 OSD Žilina

oběh pro
10. 12.:
TS 130 (162)datum
1. den2. den3. den
3460/79569/342
343/344/347
346/345
/79572/3477
1. 7.162.004 [1] 162.008
362.003
[2]
162.007 1. 7.
so 2. 7.162.007 362.007 + 162.004 pk
362.007
[3]
362.003 so 2. 7.
ne 3. 7.362.003 162.007 350.020 ne 3. 7.
po 4. 7.350.020
362.013
[4]
362.003 162.007 po 4. 7.
út 5. 7.162.007 362.013
162.008
[5]
362.003 út 5. 7.
st 6. 7.362.003 162.007 362.013 st 6. 7.
čt 7. 7.362.013 362.003 162.007 čt 7. 7.
8. 7.162.007 362.013 362.003 8. 7.
so 9. 7.362.003 162.007 362.013 so 9. 7.
ne 10. 7.362.013
162.008
[6]
362.003 162.007 ne 10. 7.
po 11. 7.362.013
162.007
[7]
162.008 362.003 po 11. 7.
út 12. 7.362.003 162.007 362.007 út 12. 7.
st 13. 7.362.007 362.003 362.013 st 13. 7.
čt 14. 7.162.007 362.007 362.003 čt 14. 7.
15. 7.362.003 162.007 361.130 15. 7.
so 16. 7.361.130
362.013
[8]
362.003 162.007 so 16. 7.
ne 17. 7.162.007 362.013 362.003 [9] ne 17. 7.
po 18. 7.162.008 162.007 362.013 po 18. 7.
út 19. 7.362.013 162.008 162.007 út 19. 7.
st 20. 7.162.007 362.013 162.008 st 20. 7.
čt 21. 7.362.007 162.007 362.013 čt 21. 7.
22. 7.162.007 362.007 162.008 22. 7.
so 23. 7.162.008 162.007 362.007 so 23. 7.
ne 24. 7.362.007
362.003
[10]
162.008 162.007 ne 24. 7.
po 25. 7.162.007 362.003 162.008 po 25. 7.
út 26. 7.661.012
362.003
[11]
162.007 162.008 út 26. 7.
st 27. 7.162.007 362.003 162.008 st 27. 7.
čt 28. 7.162.008 162.007 362.003 čt 28. 7.
29. 7.362.013 162.008 162.007 29. 7.
so 30. 7.362.003 362.013 162.008 so 30. 7.
ne 31. 7.162.008 362.003 362.013 ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
3460/79569/342
343/344/347
346/345
/79572/3477
datum
1. den2. den3. den
TS 130 (162)

[1]vlak 342: Porucha v Dětmarovicích
[2]vlak 343: 162.008
vlak 344: 362.003
[3]vlak 343: 362.007 + 162.004 pk, pozn: Porucha 162.004
vlak 344: 362.007
[4]vlak 3960: 350.020
vlak 342: 362.013
[5]vlak 343: 362.013
vlaky 344, 347: 162.008
[6]vlak 3460: 362.013
vlak 342: 162.008
[7]vlak 3960: 362.013
vlak 342: 162.007
[8]vlak 3460: 361.130
vlak 342: 362.013
[9]vlak 346: 362.003
[10]vlak 3460: 362.007
vlak 342: 362.003
[11]vlak 3960: 661.012
vlak 342: 362.003