prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2021
 RegioJet: 162, 193D Praha - Ostrava - Košice

oběh pro
11. 12.:
TS 1 (162)TS 2 (162)TS 3 (162)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
-------1025/1020
út 1. 6.388.204
162.114
[1]
162.120 162.113 162.117
162.112
[2]
162.118 162.116 162.115 162.119 út 1. 6.
st 2. 6.162.114 162.112 162.120 162.113
162.118
[3]
162.116 162.117 162.115 162.119 st 2. 6.
čt 3. 6.162.114 162.118 162.112 162.120
193.214
[4]
162.117 162.113 162.115 162.119 čt 3. 6.
4. 6.162.114 193.214
162.112
[5]
162.118 162.112
193.214
[6]
162.113 162.117 162.115 162.119 4. 6.
so 5. 6.162.114
162.119
[7]
193.214
162.116
[8]
162.112 162.118 162.117 162.113 162.115 162.120 [9] so 5. 6.
ne 6. 6.386.202
162.118
[10]
162.118
162.114
[11]
162.116 162.112
162.120
[12]
162.113 162.114 [13] 162.115 162.117 ne 6. 6.
po 7. 6.162.118
162.119
[14]
162.120 162.114 [15] 162.116
162.118
[16]
162.114
162.117
[17]
162.113
162.116
[18]
162.115 162.112 po 7. 6.
út 8. 6.162.119
162.117
[19]
162.118 162.120 162.114 162.113 162.116 162.115 162.112 út 8. 6.
st 9. 6.162.117 162.114 162.118 162.120
162.119
[20]
162.116 162.113 162.115 162.112 st 9. 6.
čt 10. 6.162.117 162.119 162.114 162.118 162.113 162.116 162.115
162.112
[21]
162.120 čt 10. 6.
11. 6.162.117 162.118 162.119 162.114 162.116 162.115 162.112 162.120 11. 6.
so 12. 6.162.117 162.114 162.118 162.119 162.115
162.113
[22]
162.116 162.112 162.120 so 12. 6.
ne 13. 6.162.120 162.119 162.117 162.118 162.114 162.116 162.112 162.113 ne 13. 6.
po 14. 6.162.120
162.115
[23]
162.118 162.119 162.117
162.120
[24]
162.116 162.114 162.112 162.113 po 14. 6.
út 15. 6.162.115 162.120 162.118
162.114
[25]
162.119 162.114
162.118
[26]
162.117 162.112 162.113 út 15. 6.
st 16. 6.162.115 162.119 162.120 162.114 162.117
162.116
[27]
162.118 162.112 162.113 st 16. 6.
čt 17. 6.162.115 162.114 162.119 162.120 162.118 162.117 162.112 162.113 čt 17. 6.
18. 6.162.115
388.204
[28]
162.120
162.115
[29]
162.114 162.119
162.120
[30]
162.117 162.118 162.112 162.113 18. 6.
so 19. 6.388.207
162.119
[31]
162.120 162.115 162.114
386.202
162.114
[32]
162.118
386.201
[33]
162.117 162.112 162.113 so 19. 6.
ne 20. 6.162.118 162.114 162.119 162.115 162.117 162.120 162.112 162.113 ne 20. 6.
po 21. 6.162.118
186.372
[34]
162.115 162.114
162.119
[35]
162.119
162.114
[36]
162.120 162.117
162.112
[37]
162.112
162.117
[38]
162.113 po 21. 6.
út 22. 6.186.372 162.114 162.115 [39] 162.119
162.115
162.118
[40]
162.112 162.120 162.117 162.113 út 22. 6.
st 23. 6.186.372
386.202 + 186.372 pk
162.116 př + 386.202
[41]
162.118 162.115 [42] 162.115 [43] 162.120 ! 162.112 162.117 162.113 st 23. 6.
čt 24. 6.162.116
388.202
[44]
162.112 162.118 [45] 162.120
386.203
[46]
162.119 162.115 [47] 162.117 162.113 čt 24. 6.
25. 6.162.114 162.116 162.112 162.118
386.203
[48]
162.115 162.119 162.117 162.113 25. 6.
so 26. 6.162.114 386.203 162.116 162.112
162.118
[49]
162.119 162.115 162.117 162.113 so 26. 6.
ne 27. 6.162.112 162.118 162.114 162.116
162.113
[50]
162.115 386.203 162.117 162.119 ne 27. 6.
po 28. 6.162.112 162.113 162.118 162.114 386.203 162.115 162.117
162.116
[51]
162.119 po 28. 6.
út 29. 6.162.112
162.114
[52]
162.115 [53] 162.113
162.115
[54]
162.118 162.115
162.113
[55]
162.120
186.373
[56]
162.116 162.119
193.222 př + 162.119 + 753.768 pk
[57]
út 29. 6.
st 30. 6.162.114
162.117
[58]
162.115
[59]
162.114 [60] 162.115
162.113
[61]
186.373
162.113
[62]
162.118 162.116 162.119 st 30. 6.
oběh pro
11. 12.:
-------1025/1020datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 1TS 2TS 3

[1]vlak 1000: 388.204
vlak 1005: 162.114
[2]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.117
vlak 1021: 162.112
[3]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.113
vlak 1021: 162.118
[4]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.120
vlak 1021: 193.214
[5]vlak 1012: 193.214
vlak 1017: 162.112
[6]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.112
vlak 1021: 193.214
[7]vlak 1000: 162.114
vlaky 1005, 1014: 162.119
[8]vlak 1012: 193.214
vlak 1017: 162.116
[9]vlak 1025: vlak 1025: meškanie 320 minút zo žst Vrútky
[10]vlaky 1005, 1014: 386.202
vlak 1019: 162.118
[11]vlak 1012: 162.118
vlak 1017: 162.114
[12]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.112
vlak 1021: 162.120
[13]vlak 1015: Spojen s 1017
[14]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.118
vlak 1019: 162.119
[15]vlak 1004: vlak 1004: Spojen s 1006
[16]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.116
vlak 1021: 162.118
[17]vlak 1006: 162.114, pozn: spojen s 1004
vlaky 1009, 1018: 162.117
[18]vlaky 1001, 1010: 162.113
vlak 1015: 162.116
[19]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.119
vlak 1019: 162.117
[20]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.120
vlak 1021: 162.119
[21]vlak 1008: 162.115
vlak 1011: 162.112
[22]vlak 1006: 162.115
vlak 1009: 162.113
[23]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.120
vlak 1019: 162.115
[24]vlak 1002: 162.117
vlak 1021: 162.120
[25]vlak 1004: 162.118
vlak 1013: 162.114
[26]vlak 1006: 162.114
vlaky 1009, 1018: 162.118
[27]vlak 1006: 162.117
vlaky 1009, 1018: 162.116
[28]vlak 1000: 162.115
vlaky 1005, 1014, 1019: 388.204
[29]vlak 1012: 162.120
vlak 1017: 162.115
[30]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.119
vlak 1021: 162.120
[31]vlak 1000: 388.207
vlaky 1005, 1014, 1019: 162.119
[32]vlak 1002: 162.114
vlaky 1007, 1016: 386.202
vlak 1021: 162.114
[33]vlak 1006: 162.118
vlaky 1009, 1018: 386.201
[34]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.118
vlak 1019: 186.372
[35]vlak 1004: 162.114
vlak 1013: 162.119
[36]vlak 1002: 162.119
vlaky 1007, 1016, 1021: 162.114
[37]vlaky 1001, 1010: 162.117
vlak 1015: 162.112
[38]vlak 1008: 162.112
vlak 1011: 162.117
[39]vlak 1004: 162.115
[40]vlaky 1002, 1007: 162.119
vlak 1016: 162.115
vlak 1021: 162.118
[41]vlak 1000: 186.372
vlak 1005: 186.372, pozn: Zahoření před stanicí Drahotuše. Spojena s vlakem R 1115, odtažena do konečné stanice Ostrava-Svinov. Zpoždění 98 minut.
vlak 1014: 386.202 + 186.372 pk, pozn: 186.372 řazena ve středu soupravy, k IC soupravě je připojena souprava z R8
vlak 1019: 162.116 př + 386.202, pozn: Ve vlaku zapojena souprava z R8.
[42]vlak 1013: 162.115
[43]vlak 1016: Opožděn o 25 minut z důvdou zásahu policie v žst. Havířov
[44]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.116
vlak 1019: 388.202
[45]
[46]vlak 1016: 162.120, pozn: vlak 1016: Opožděn o 35 minut z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení v Brandýse nad Orlicí.
vlak 1021: 386.203
[47]vlak 1001: vlak 1001: Opožděn o 35 minut z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení v Brandýse nad Orlicí.
vlak 1010: Opožděn o 55 minut z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení v Brandýse nad Orlicí.
vlak 1015: Opožděn o 70 minut z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení v Brandýse nad Orlicí.
[48]vlak 1002: 162.118
vlak 1021: 386.203
[49]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.112
vlak 1021: 162.118
[50]vlak 1002: 162.116
vlak 1021: 162.113
[51]vlak 1008: 162.117
vlak 1011: 162.116
[52]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.112
vlak 1019: 162.114
[53]vlak 1012: vlak vypravený zo žst. Vrútky z dôvodu vysokého meškania obratovej súpravy vplyvom počasia
[54]vlak 1004: 162.113
vlak 1013: 162.115
[55]vlak 1006: 162.115
vlaky 1009, 1018: 162.113
[56]vlaky 1001, 1010: 162.120
vlak 1015: 186.373
[57]vlak 1025: 162.119
vlak 1020: 193.222 př + 162.119 + 753.768 pk, pozn: Odklonem přes Brno, Olomouc - Brno 753.768, Brno - Svitavy 193.222
[58]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.114
vlak 1019: 162.117
[59]vlak 1012: -, pozn: Vypravený zo žst. Vrutku z dôvodu vysokého meškania vplyvom počasia
vlak 1017: 162.115
[60]vlak 1013: 162.114
[61]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.115
vlak 1021: 162.113
[62]vlak 1006: 186.373
vlaky 1009, 1018: 162.113