prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 413: 460 PP Bohumín

oběh pro
11. 8.:
TS 413 (460)datum
1. den2. den
28904/2861/2833
/1608/28916/2869
/2868/2873/2872
/2877/1631
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2832
/28917
1. 7.460.063 + 460.064 [1] 163.245 [2] 1. 7.
so 2. 7.- - so 2. 7.
ne 3. 7.- - ne 3. 7.
po 4. 7.460.063 + 460.064 163.048 [3] po 4. 7.
út 5. 7.- - út 5. 7.
st 6. 7.- - st 6. 7.
čt 7. 7.163.048 471.025 čt 7. 7.
8. 7.460.063 + 460.064 163.048 8. 7.
so 9. 7.- - so 9. 7.
ne 10. 7.- - ne 10. 7.
po 11. 7.460.063 + 460.064 [4] 163.064 [5] po 11. 7.
út 12. 7.163.064
650.008
471.081
163.064
[6]
460.063 + 460.064 út 12. 7.
st 13. 7.460.063 + 460.064
471.058
[7]
163.064 st 13. 7.
čt 14. 7.471.025 163.064 čt 14. 7.
15. 7.460.063 + 460.064 163.064 15. 7.
so 16. 7.- - so 16. 7.
ne 17. 7.- - ne 17. 7.
po 18. 7.460.063 + 460.064
811.476
471.035
[8]
163.260
471.025
[9]
po 18. 7.
út 19. 7.460.063 + 460.064
163.071
[10]
163.260 út 19. 7.
st 20. 7.460.063 + 460.064
811.052
[11]
163.071 st 20. 7.
čt 21. 7.460.063 + 460.064 163.071 čt 21. 7.
22. 7.754.081
811.222
[12]
163.071 22. 7.
so 23. 7.- - so 23. 7.
ne 24. 7.- - ne 24. 7.
po 25. 7.471.024 163.064 + 163.071 pk
163.071
[13]
po 25. 7.
út 26. 7.460.063 + 460.064 163.071 [14] út 26. 7.
st 27. 7.460.063 + 460.064 163.071 st 27. 7.
čt 28. 7.460.063 + 460.064 163.071 čt 28. 7.
29. 7.460.063 + 460.064 163.071 29. 7.
so 30. 7.- - so 30. 7.
ne 31. 7.- - ne 31. 7.
oběh pro
11. 8.:
28904/2861/2833
/1608/28916/2869
/2868/2873/2872
/2877/1631
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2832
/28917
datum
1. den2. den
TS 413

[1]vlak 2869: 460.063 + 460.064
[2]vlak 2832: Vlak o cca 55 minut opožděn z důvodu výpadku ZZ v ŽST Ostrava-Svinov vlivem bouřky
[3]vlak 3402: +40 min zpoždění
[4]vlak 28904: 460.063 + 460.064
[5]vlak 2997: + Bdtee287 325 + Bdtee287 370 + Bdt280 282 + Bdtee286 187
[6]vlaky 28904, 2868: 163.064
vlak 2873: 650.008, pozn: a jako Sv 94982 (Ostrava-Kunčice |16:13| - Ostrava-Svinov |16:22|) zpět
vlak 2872: 471.081, pozn: kam jako Sv 94983 (Ostrava-Svinov |16:39| - Ostrava-Kunčice |16:50|)
vlaky 2877, 2877: 163.064, pozn: + Bdtee287 325 + Bdtee287 370 + Bdt280 282 + Bdtee286 187
[7]vlaky 2833, 1608: 460.063 + 460.064
vlaky 28916, 2869: 471.058
[8]vlaky 2833, 1608: 460.063 + 460.064
vlak 28916: 811.476
vlak 2872: 811.476, pozn: a následně Lv do Bohumína
vlaky 2877, 2877: 471.035
[9]vlaky 2997, 3429: 163.260
vlak 2832: 471.025
[10]vlak 28904: 460.063 + 460.064
vlak 2869: 163.071
[11]vlaky 28904, 1608: 460.063 + 460.064
vlak 28916: 811.052
[12]vlaky 28904, 1608: 754.081
vlak 28916: 811.222
[13]vlak 2997: 163.064 + 163.071 pk
vlak 3402: 163.064 + 163.071 pk, pozn: technická závada na 163.064, lokomotiva po vlaku Os 3402 odstavena v Opavě východ.
vlaky 3405, 3412, 3413, 3420, 3421, 3428, 3429: 163.071
[14]vlak 3429: + Bdtee287 206 + Bdt280 319 + Bdt280 290