prosinec 2019 leden 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 300 a 309: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
17. 1.:
TS 300 (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
870/282/173
172/283/873
614vlož/3340/1734
/1735/3329
3960/3905/708
/128/521
522/127/120
123/124/443
220/221442/518
/125/122
121/126/523
520/129/79501
ne 12. 1.350.005 př + 362.001
350.012
[1]
350.020 + 380.012 pk
350.020
[2]
361.124 350.004 361.129 361.127 361.110 362.009 př + 362.014
362.014
[3]
362.002 350.018 ne 12. 1.
po 13. 1.350.020
350.002
[4]
350.012 350.018
362.008
[5]
361.124 350.004 361.129 361.127 361.110 362.014 362.002 po 13. 1.
út 14. 1.350.012 350.002 362.002
362.012
[6]
362.008 361.124 350.004 361.129 361.127 361.110 362.014 út 14. 1.
st 15. 1.350.002 350.012 361.129 362.014 362.008 361.124 350.004 362.012 361.127 361.110 st 15. 1.
čt 16. 1.350.016 350.002 350.004
350.005
[7]
361.129 362.014 362.008 361.124 361.110 362.012 361.127 čt 16. 1.
17. 1.350.002 350.016 361.124 350.005 361.129 362.014 362.008 361.127 361.110 362.012 17. 1.
so 18. 1.350.016 ! 350.002 ! 362.012 ! 361.124 ! 350.005 ! 361.129 ! 362.014 ! 362.008 ! 361.127 ! 361.110 ! so 18. 1.
ne 19. 1.                    ne 19. 1.
oběh pro
17. 1.:
870/282/173
172/283/873
614vlož/3340/1734
/1735/3329
3960/3905/708
/128/521
522/127/120
123/124/443
220/221442/518
/125/122
121/126/523
520/129/79501
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 300TS 309

[1]vlak 282: 350.005 př + 362.001, pozn: 362 001 jen po Břeclav
vlak 173: 350.012, pozn: Preprah v Bratislave
[2]vlak 172: 350.020 + 380.012 pk
vlak 283: 350.020
[3]vlak 442: 362.009 př + 362.014
vlak 122: 362.014
[4]vlak 282: 350.020
vlak 173: 350.002, pozn: Preprah v Bratislave
[5]vlak 1734: 350.018
vlak 1735: 362.008
[6]vlak 1734: 362.002
vlak 1735: 362.012
[7]vlak 1734: 350.004
vlak 1735: 350.005