prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2019
 TS 300 a 309: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
15. 7.:
TS 300 (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
----------
ne 15. 12.350.005 350.020 362.008 350.011 362.001
361.127
[1]
361.130 361.124 361.127
362.001
[2]
362.016
362.013
[3]
361.129 ne 15. 12.
po 16. 12.350.020 350.005
350.005 př + 362.001
350.016
[4]
361.129 362.008 350.011 362.160 [5] 361.130 361.124 361.127 362.013 po 16. 12.
út 17. 12.350.016 350.020 362.013
362.012
[6]
361.129 362.008 350.011
361.130
[7]
362.005 361.130
350.011
[8]
361.124 361.127 út 17. 12.
st 18. 12.350.005 350.016 361.127
361.110
[9]
362.012 361.129 362.008 361.130 362.005 350.011
350.019
[10]
361.124 st 18. 12.
čt 19. 12.350.016 350.005 361.130 361.110 362.012 361.129 362.008 361.124 362.005 350.019 čt 19. 12.
20. 12.350.005 350.016 350.019
362.014
[11]
361.130 361.110 362.012 361.129 362.008 361.124 362.005 20. 12.
so 21. 12.350.012 350.005 362.005
361.127
[12]
362.014 361.130 361.110 362.012 361.129 362.160
362.002
[13]
361.124 so 21. 12.
ne 22. 12.350.005 350.012 361.124 361.127 362.014 361.130 361.110 362.012 361.129 362.002 ne 22. 12.
po 23. 12.350.001 350.005 362.002
362.010
[14]
361.124 361.127 362.014 361.130 361.110 362.012 361.129 po 23. 12.
út 24. 12.350.005 350.001   362.010 361.124           út 24. 12.
st 25. 12.350.001
350.003
[15]
350.005 362.012 361.129 163.085 př + 362.010
362.014
[16]
  361.127 362.014
163.085
[17]
361.130   st 25. 12.
čt 26. 12.362.160 př + 350.016
350.016
[18]
350.003 361.110 362.012 361.129 362.014 350.018 př + 361.124
361.124
[19]
361.127 163.085
350.018
[20]
361.130 čt 26. 12.
27. 12.350.002 350.016   361.110 362.012
362.010
[21]
  362.014   361.127 350.018 27. 12.
so 28. 12.350.016 350.002 350.018
362.002
[22]
361.130 361.110 362.010 361.129 350.008 361.124 361.127 so 28. 12.
ne 29. 12.350.012 350.016 361.127
350.005
[23]
362.002 361.130 361.110 362.012
362.160
[24]
361.129 350.008 361.124 ne 29. 12.
po 30. 12.350.018 350.012 361.130
361.127
[25]
350.005 362.002 361.124 361.110 362.160 361.129 350.008 po 30. 12.
út 31. 12.350.012
362.118 př + 350.012
[26]
350.018 350.008
362.004
[27]
361.127 350.005
361.129
[28]
362.002 361.124 361.110 362.012
350.013
[29]
361.129
350.005
[30]
út 31. 12.
oběh pro
15. 7.:
----------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 300TS 309

[1]vlak 522: 362.001
vlak 120: 361.127
[2]vlaky 442, 125: 361.127
vlak 122: 362.001
[3]vlak 121: 362.016
vlaky 126, 523: 362.013
[4]vlak 172: 350.005
vlak 283: 350.005 př + 362.001, pozn: Preprava
vlak 873: 350.016
[5]Vlak 123: 362.160
[6]vlak 3340: 362.013
vlak 1735: 362.012
[7]vlak 123: 350.011
vlak 124: 361.130
[8]vlak 442: 361.130
vlak 122: 350.011
[9]vlak 3340: 361.127
vlak 1735: 361.110
[10]vlak 121: 350.011
vlak 126: 350.019
[11]vlak 3340: 350.019
vlak 1735: 362.014
[12]vlak 704: 362.005
vlak 717: 361.127
[13]vlaky 121, 126: 362.160
vlak 523: 362.002
[14]vlak 3340: 362.002
vlak 1735: 362.010
[15]vlak 282: 350.001
vlak 173: 350.003, pozn: Požár 350.001 v žst. Úvaly, Úvaly - Bratislava 362.160, Bratislava - Budapešť 350.003
[16]vlak 127: 163.085 př + 362.010, pozn: Porucha za stanicí Prosenice, 65 minut zpoždění, následné odtažení 127 loko. 383.054, přestup cestujicích do vlaku 129, loko. 163.085 s 362.010 na 127 do Hranic jako Sv 30127
vlak 120: 362.014
[17]vlak 125: 362.014
vlak 122: 163.085
[18]vlak 282: 362.160 př + 350.016, pozn: Príprah
vlak 173: 350.016
[19]vlak 220: 350.018 př + 361.124, pozn: 350 018 jen po Valašské Meziříčí pro vlak 121
vlak 221: 361.124
[20]vlak 121: 163.085, pozn: 163085 z Prahy do Valašského Meziříčí dále 350 018
vlak 126: 350.018
[21]vlak 127: 362.012
vlak 120: 362.010
[22]vlak 704: 350.018
vlak 717: 362.002
[23]vlak 704: 361.127
vlak 713: 350.005
[24]vlak 220: 362.012
vlak 221: 362.160
[25]vlak 3340: 361.130
vlak 1735: 361.127
[26]vlak 282: 350.012
vlak 173: 362.118 př + 350.012
[27]vlak 3340: 350.008
vlak 1735: 362.004
[28]vlak 522: 350.005
vlak 127: 361.129
[29]vlak 121: 362.012
vlak 126: 350.013
[30]vlak 520: 361.129
vlak 129: 350.005