prosinec 2022 leden 2023 únor 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 301 - 304: 383.1 a 350 OSD Bratislava

oběh pro
1. 2.:
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
601/608/627
622/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
27. 1.383.101 362.003
383.110
383.110 př + 383.109
[1]
383.105
383.105 př + 383.102
[2]
361.122 383.106 350.008 př + 163.104
350.008
[3]
383.107 383.104 350.014 350.007 27. 1.
so 28. 1.383.110
383.110 př + 362.007
[4]
383.101
383.103
[5]
383.107 383.105 350.002
383.102
[6]
383.106 350.008 361.002
383.101
[7]
350.007 350.004 so 28. 1.
ne 29. 1.383.103
350.008
[8]
383.110 350.014
350.013
[9]
383.107 383.105
350.019
[10]
383.102 383.106 383.101 350.004 350.007 ne 29. 1.
po 30. 1.383.110 350.008 383.106
383.105
[11]
350.013
361.110 př + 350.015
[12]
383.107 350.019 383.102 383.101 350.007 350.014 po 30. 1.
út 31. 1.361.125
361.125 př + 350.016
[13]
383.110 350.020 383.105 361.110 383.107 350.019 př + 350.015
350.019
[14]
383.101 350.014 350.007 út 31. 1.
st 1. 2.383.110 361.125 350.019 350.020
350.006
[15]
383.105 361.110 př + 362.004
361.110
[16]
383.107 383.101
383.106
[17]
350.007 350.017
350.015
[18]
st 1. 2.
čt 2. 2.361.125 ! 383.110 ! 383.107 ! 350.019 ! 350.006 ! 383.105 ! 361.110 ! 383.106 ! 350.015 ! 350.007 ! čt 2. 2.
pá 3. 2.                    pá 3. 2.
oběh pro
1. 2.:
601/608/627
622/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
TS 301TS 302TS 303TS 304

[1]vlak 622: 362.003
vlak 605: 383.110
vlak 612: 383.110 př + 383.109, pozn: Preprava
[2]vlaky 603, 610: 383.105
vlak 615: 383.105 př + 383.102, pozn: Preprava
[3]vlak 443: 350.008 př + 163.104
vlaky 606, 613: 350.008
[4]vlaky 601, 608: 383.110
vlak 627: 383.110 př + 362.007, pozn: Preprava
[5]vlak 624: 383.101
vlaky 605, 612: 383.103
[6]vlaky 600, 607: 350.002
vlak 442: 383.102
[7]vlak 44: 361.002, pozn: Porucha 383.104 v ŽST Poprad-Tatry a následné vyraďovanie Vectrona v ŽST Liptovský Mikuláš
vlak 45: 383.101
[8]vlaky 601, 608: 383.103
vlak 17625: 350.008
[9]vlaky 603, 610: 350.014
vlak 615: 350.013
[10]vlak 600: 383.105
vlaky 607, 442: 350.019
[11]vlaky 603, 610: 383.106
vlak 615: 383.105
[12]vlak 604: 350.013
vlak 611: 361.110 př + 350.015, pozn: Preprah 361.110 z vlaku 711 z dôvodu poruchy HKV v žst Piešťany
[13]vlaky 601, 608: 361.125
vlak 627: 361.125 př + 350.016
[14]vlak 602: 350.019 př + 350.015
vlaky 609, 614: 350.019
[15]vlak 604: 350.020
vlak 611: 350.006
[16]vlak 443: 361.110 př + 362.004, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 361.110
[17]vlak 44: 383.101
vlak 45: 383.106
[18]vlaky 521, 522: 350.017
vlak 525: 350.015