prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2023
 TS 301 - 304: 383.1 a 350 OSD Bratislava

oběh pro
9. 12.:
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
601/608/627
624/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
1. 12.383.106 350.002
362.028
[1]
383.105 362.003 383.104 383.102 350.011 383.101 350.014 350.017 1. 12.
so 2. 12.362.010 383.106 př + 350.015
383.106
[2]
383.103 př + 361.128
383.103
362.028
[3]
383.105 362.003
163.113
[4]
383.104 383.102 383.101 350.017
163.110
350.017
[5]
350.007 so 2. 12.
ne 3. 12.383.106 361.103 + 362.010
362.006
[6]
383.102 362.028
383.103
[7]
383.105 163.113
362.003
[8]
383.104
671.019
383.104
[9]
383.101 350.007
350.014
[10]
350.017 ne 3. 12.
po 4. 12.362.012
361.103 př + 350.008
[11]
383.106 383.104 383.103 383.101 383.105 362.003 383.102 350.017
350.019
[12]
350.014 po 4. 12.
út 5. 12.383.106 361.103
350.011
[13]
362.003 383.104 383.102 př + 383.109
383.102
[14]
383.101
383.103
[15]
383.105 383.103
383.107
[16]
350.014
350.019
[17]
350.007 út 5. 12.
st 6. 12.362.012
362.011
362.011 př + 350.006
[18]
383.106 383.105 362.003 383.104 383.102 383.103 383.107 350.007 350.019
350.004
[19]
st 6. 12.
čt 7. 12.383.106 362.011 383.103 383.105
383.110
[20]
362.003
350.017
[21]
383.104 383.102 383.107 350.004 350.007 čt 7. 12.
8. 12.362.011
350.003
[22]
383.106 383.102
383.105
[23]
383.103 383.110 350.017
350.004
[24]
383.104 383.107 350.007 350.004
350.017
[25]
8. 12.
so 9. 12.383.106 350.003 383.104 383.105 383.103 383.110 350.004 383.107 350.017 350.007 so 9. 12.
oběh pro
9. 12.:
601/608/627
624/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)

[1]vlak 622: 350.002
vlaky 605, 612: 362.028
[2]vlak 624: 383.106 př + 350.015
vlaky 605, 612: 383.106, pozn: + 742.297 príprah Važec - LM
[3]vlak 603: 383.103 př + 361.128
vlak 610: 383.103, pozn: Vlak mimoriadne ukončený v žst. Štrba, ďalej už ako Sv 1. nsl. 600
vlak 615: 362.028
[4]vlaky 600, 607: 362.003
vlak 442: 163.113
[5]vlak 520: 350.017
vlak 523: 163.110, pozn: V úseke Poprad-Tatry - Košice náhradná súprava s 163.110 z dôvodu zamrznutia výhybiek a námraze na troleji v úseku Východná - Štrba
vlak 524: 350.017, pozn: V úseke Košice - Poprad-Tatry náhradná súprava s 163.110 z dôvodu zamrznutia výhybiek a námraze na troleji v úseku Štrba - Východná
[6]vlak 624: 361.103 + 362.010 nč
vlaky 605, 612: 362.006
[7]vlak 604: 362.028
vlak 611: 383.103
[8]vlak 443: 163.113
vlaky 606, 613: 362.003
[9]vlak 602: 383.104, pozn: V úseku Trnava - Bratislava náhradná súprava s 671.019 z dôvodu vysokého meškania
vlak 609: 671.019, pozn: V úseku Bratislava - Trnava náhradná súprava s 671.019 z dôvodu vysokého meškania
vlak 614: 383.104
[10]vlak 520: 350.007
vlaky 523, 524: 350.014
[11]vlaky 601, 608: 362.012
vlak 627: 361.103 př + 350.008
[12]vlak 520: 350.017
vlaky 523, 524: 350.019
[13]vlak 622: 361.103
vlaky 605, 612: 350.011
[14]vlak 600: 383.102 př + 383.109
vlaky 607, 442: 383.102
[15]vlaky 443, 606: 383.101
vlak 613: 383.103
[16]vlak 44: 383.103
vlak 45: 383.107
[17]vlak 520: 350.014, pozn: Odtrhnutý zberáč + strhnuté trolejové vedenie za Veľkými Kostoľanmi, jazdu ukončil v Leopoldove
vlaky 523, 524: 350.019
[18]vlak 601: 362.012
vlak 608: 362.011
vlak 627: 362.011 př + 350.006
[19]vlaky 521, 522: 350.019
vlak 525: 350.004
[20]vlak 604: 383.105
vlak 611: 383.110
[21]vlak 600: 362.003
vlaky 607, 442: 350.017
[22]vlaky 601, 608: 362.011
vlak 627: 350.003
[23]vlaky 603, 610: 383.102
vlak 615: 383.105
[24]vlaky 443, 606: 350.017
vlak 613: 350.004
[25]vlaky 521, 522: 350.004
vlak 525: 350.017