prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2023
 TS 301 - 304: 383.1 a 350 OSD Bratislava

oběh pro
1. 4.:
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
601/608/627
624/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
ne 1. 1.383.110
[1]
383.107
[2]
350.008
350.004
[3]
383.109 383.108
[4]
383.103
[5]
383.105 383.104 350.007 350.014
350.001
[6]
ne 1. 1.
po 2. 1.383.107
383.107 př + 350.003
[7]
383.110 [8] 383.105
350.006
[9]
350.004 383.109 383.108 383.103 383.104 350.014
350.017
[10]
350.007 po 2. 1.
út 3. 1.383.110
350.015
[11]
383.107 [8] 383.103
350.019
[12]
350.001
383.105
[13]
350.004 383.109 383.108 383.104 350.007 350.017 út 3. 1.
st 4. 1.383.106
383.106 př + 350.001
[14]
350.015 př + 361.108
361.123 př + 350.015
350.019
[15]
383.107
383.108
[16]
350.006
383.103
[17]
383.105 350.004 př + 163.114
350.004
[18]
383.109 383.104 350.017
350.014
[19]
350.007 st 4. 1.
čt 5. 1.350.006
350.006 př + 350.015
383.107
[20]
383.106 [8] 383.109 383.108 383.103 383.105 350.004 383.104 350.007 350.014 čt 5. 1.
6. 1.383.106 383.107 383.110 383.109 383.108 383.103 př + 362.009
383.103
[21]
383.105
383.105 př + 350.019
383.105
[22]
383.104 350.014 350.007 6. 1.
so 7. 1.350.008 383.106 350.006 383.110 383.109 [23] 383.108 383.103 383.104 350.007
350.017
[24]
350.014 so 7. 1.
ne 8. 1.383.106 350.008 383.103 350.006 383.110 383.109
350.004
[25]
383.108 383.104 350.014 350.017 ne 8. 1.
po 9. 1.350.008
383.109
[26]
383.106 383.108 383.103 350.006
350.020
[27]
383.110 350.004 383.104 350.017 350.014
350.006
[28]
po 9. 1.
út 10. 1.383.106 383.109 350.008
361.125
[29]
383.108 383.103 350.001
383.105
[30]
383.110 383.104 350.006
350.007
[31]
350.017 út 10. 1.
st 11. 1.383.109 383.106 383.110 361.125
350.004
[32]
383.108 383.103 383.105 383.104 350.017
350.014
[19]
350.007 st 11. 1.
čt 12. 1.383.106
383.106 př + 362.023
[33]
383.109 383.105 383.110 350.004 383.108 383.103
350.006
[34]
383.104 350.007 350.014 čt 12. 1.
13. 1.383.109
383.109 př + 350.003
[35]
383.106 383.103 383.105 383.110 350.004 383.108 383.104 350.014 350.019 13. 1.
so 14. 1.383.106 383.109 383.108 383.103 383.105 383.110 350.004
383.101
[36]
383.104 350.019 350.014 so 14. 1.
ne 15. 1.383.109 383.106 383.101 383.108 383.103
350.017
383.110
[37]
383.105 383.110
350.017
[38]
383.104
383.103
[39]
350.014 350.007 ne 15. 1.
po 16. 1.383.106 383.109 350.019 př + 361.002
350.019
383.103
[40]
383.101 383.108 383.110 383.105 383.103
383.104
[41]
350.007 350.014 po 16. 1.
út 17. 1.383.109 383.106 383.105 383.103 383.101 383.108 383.110 383.104 350.014 350.007 út 17. 1.
st 18. 1.383.106 383.109 383.110 383.105 383.103 383.101 383.108 383.104 350.007 350.014 st 18. 1.
čt 19. 1.362.027
361.124 př + 362.012
350.008 př + 361.109
[42]
383.106 383.108 383.110 383.105 383.103 383.101 383.104 350.014 350.007 čt 19. 1.
20. 1.383.106 350.008
362.018
[43]
383.101 383.108 383.110 383.105 383.103 383.104
163.107
[44]
350.007 350.015 20. 1.
so 21. 1.383.109
350.003
[45]
383.106 př + 350.003
383.106
[46]
383.103 362.027 + 383.104 pk
350.006 př + 350.008
[47]
383.108 383.110 383.105 383.101 350.015
350.014
[48]
350.007 so 21. 1.
ne 22. 1.383.106 350.003 383.105 383.103 350.006 383.108
383.109
[49]
383.110 383.101 350.007 350.014 ne 22. 1.
po 23. 1.350.003
383.101
[50]
383.106 383.110 383.105 383.103 350.006 383.109 383.101
383.104
[51]
350.014 350.007 po 23. 1.
út 24. 1.383.106 383.101 383.109
350.008
[52]
383.110 383.105 383.103 350.006 383.104 350.007 350.019 út 24. 1.
st 25. 1.383.101
383.101 př + 350.003
[53]
383.106
362.009
362.003
[54]
350.006
383.106
[55]
350.008 383.110
383.107
[56]
383.105 383.103
350.018
361.122
[57]
383.104 350.019 350.007 st 25. 1.
čt 26. 1.362.003 383.101 361.122
361.122 př + 350.018
383.109 př + 361.122
[58]
383.106 350.008 383.107 383.105 383.104 350.007 350.014 čt 26. 1.
27. 1.383.101 362.003
383.110
383.110 př + 383.109
[59]
383.105
383.105 př + 383.102
[60]
361.122 383.106 350.008 př + 163.104
350.008
[61]
383.107 383.104 350.014 350.007 27. 1.
so 28. 1.383.110
383.110 př + 362.007
[62]
383.101
383.103
[63]
383.107 383.105 350.002
383.102
[64]
383.106 350.008 361.002
383.101
[65]
350.007 350.004 so 28. 1.
ne 29. 1.383.103
350.008
[66]
383.110 350.014
350.013
[67]
383.107 383.105
350.019
[68]
383.102 383.106 383.101 350.004 350.007 ne 29. 1.
po 30. 1.383.110 350.008 383.106
383.105
[69]
350.013
361.110 př + 350.015
[70]
383.107 350.019 383.102 383.101 350.007 350.014 po 30. 1.
út 31. 1.361.125
361.125 př + 350.016
[71]
383.110 350.020 383.105 361.110 383.107 350.019 př + 350.015
350.019
[72]
383.101 350.014 350.007 út 31. 1.
oběh pro
1. 4.:
601/608/627
624/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)

[1]vlak 601: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 608: 383.110
vlak 17625: 383.110, pozn: Ide ako 627
[2]vlak 624: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 605, 612: 383.107
[3]vlaky 603, 610: 350.008
vlak 615: 350.004
[4]vlak 600: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 607, 442: 383.108
[5]vlak 443: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 606, 613: 383.103
[6]vlak 521: 350.014
vlaky 522, 525: 350.001
[7]vlaky 601, 608: 383.107
vlak 627: 383.107 př + 350.003, pozn: Preprava
[8]vlak 622: vlak 622: Ide ako 624
[9]vlaky 603, 610: 383.105
vlak 615: 350.006
[10]vlak 520: 350.014
vlaky 523, 524: 350.017
[11]vlaky 601, 608: 383.110
vlak 627: 350.015
[12]vlaky 603, 610: 383.103
vlak 615: 350.019
[13]vlak 604: 350.001
vlak 611: 383.105
[14]vlaky 601, 608: 383.106
vlak 627: 383.106 př + 350.001, pozn: Preprava 350.001 na EN 442 do ČR
[15]vlak 622: 350.015 př + 361.108, pozn: Ide ako 624 + Preprava po EH, 361.108 nový korporátny náter ZSSK
vlak 605: 361.123 př + 350.015, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Spišskej Novej Vsi
vlak 612: 350.019
[16]vlaky 603, 610: 383.107
vlak 615: 383.108
[17]vlak 604: 350.006
vlak 611: 383.103
[18]vlak 443: 350.004 př + 163.114, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 350.004
[19]vlak 520: 350.017
vlaky 523, 524: 350.014
[20]vlak 601: 350.006
vlak 608: 350.006 př + 350.015, pozn: Preprava
vlak 627: 383.107
[21]vlak 443: 383.103 př + 362.009, pozn: Preprava
vlaky 606, 613: 383.103
[22]vlak 602: 383.105
vlak 609: 383.105 př + 350.019, pozn: Preprava na Ex 17628
vlak 614: 383.105
[23]vlak 442: Stret vlaku s osobou v koľajisku v ŽST Margecany
[24]vlak 520: 350.007
vlaky 523, 524: 350.017
[25]vlaky 443, 606: 383.109
vlak 613: 350.004
[26]vlaky 601, 608: 350.008
vlak 627: 383.109
[27]vlak 600: 350.006
vlak 607: 350.020
vlak 442: 350.020, pozn: 350.020 až do Bohumína!
[28]vlaky 521, 522: 350.014
vlak 525: 350.006
[29]vlak 603: 350.008, pozn: 350.004 neschopná pred odchodom z Bratislavy, +60 min
vlak 610: 350.008
vlak 615: 361.125
[30]vlak 443: 350.001, pozn: Bez preprahu v Žiline
vlak 606: 350.001
vlak 613: 383.105
[31]vlak 520: 350.006
vlaky 523, 524: 350.007
[32]vlak 604: 361.125
vlak 611: 350.004
[33]vlaky 601, 608: 383.106
vlak 627: 383.106 př + 362.023, pozn: Preprava
[34]vlak 602: 383.103
vlaky 609, 614: 350.006
[35]vlaky 601, 608: 383.109
vlak 627: 383.109 př + 350.003, pozn: Preprava
[36]vlak 602: 350.004
vlaky 609, 614: 383.101
[37]vlak 600: 383.103
vlak 607: 350.017
vlak 442: 383.110
[38]vlaky 602, 609: 383.110
vlak 614: 350.017
[39]vlak 44: 383.104
vlak 45: 383.103
[40]vlak 603: 350.019 př + 361.002
vlak 610: 350.019
vlak 615: 383.103
[41]vlak 44: 383.103
vlak 45: 383.104
[42]vlak 601: 362.027
vlak 608: 361.124 př + 362.012, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Púchove
vlak 627: 350.008 př + 361.109, pozn: Preprava
[43]vlak 622: 350.008
vlaky 605, 612: 362.018
[44]vlak 44: 383.104
vlak 45: 163.107, pozn: Porucha 383.104 v Liptovskom Hrádku, príprah 163.107 po Poprad, od Popradu len 163.107
[45]vlaky 601, 608: 383.109
vlak 627: 350.003
[46]vlak 624: 383.106 př + 350.003, pozn: Preprava
vlaky 605, 612: 383.106
[47]vlak 604: 362.027 + 383.104 pk, pozn: Z Popradu ako záves 383.104
vlak 611: 350.006 př + 350.008, pozn: Preprava 350.008 na Ex 17628
[48]vlak 520: 350.015
vlak 523: 350.014, pozn: 350.015 neschopná, pred odchodom z Bratislavy
vlak 524: 350.014
[49]vlaky 443, 606: 383.108
vlak 613: 383.109
[50]vlaky 601, 608: 350.003
vlak 627: 383.101
[51]vlak 44: 383.101
vlak 45: 383.104
[52]vlaky 603, 610: 383.109
vlak 615: 350.008
[53]vlaky 601, 608: 383.101
vlak 627: 383.101 př + 350.003
[54]vlak 622: 383.106
vlak 605: 362.009
vlak 612: 362.003
[55]vlaky 603, 610: 350.006
vlak 615: 383.106
[56]vlak 600: 383.110
vlaky 607, 442: 383.107
[57]vlak 602: 383.103
vlak 609: 350.018
vlak 614: 361.122
[58]vlak 603: 361.122
vlak 610: 361.122 př + 350.018, pozn: Preprava
vlak 615: 383.109 př + 361.122, pozn: Preprava naspäť do Košíc
[59]vlak 622: 362.003
vlak 605: 383.110
vlak 612: 383.110 př + 383.109, pozn: Preprava
[60]vlaky 603, 610: 383.105
vlak 615: 383.105 př + 383.102, pozn: Preprava
[61]vlak 443: 350.008 př + 163.104
vlaky 606, 613: 350.008
[62]vlaky 601, 608: 383.110
vlak 627: 383.110 př + 362.007, pozn: Preprava
[63]vlak 624: 383.101
vlaky 605, 612: 383.103
[64]vlaky 600, 607: 350.002
vlak 442: 383.102
[65]vlak 44: 361.002, pozn: Porucha 383.104 v ŽST Poprad-Tatry a následné vyraďovanie Vectrona v ŽST Liptovský Mikuláš
vlak 45: 383.101
[66]vlaky 601, 608: 383.103
vlak 17625: 350.008
[67]vlaky 603, 610: 350.014
vlak 615: 350.013
[68]vlak 600: 383.105
vlaky 607, 442: 350.019
[69]vlaky 603, 610: 383.106
vlak 615: 383.105
[70]vlak 604: 350.013
vlak 611: 361.110 př + 350.015, pozn: Preprah 361.110 z vlaku 711 z dôvodu poruchy HKV v žst Piešťany
[71]vlaky 601, 608: 361.125
vlak 627: 361.125 př + 350.016
[72]vlak 602: 350.019 př + 350.015
vlaky 609, 614: 350.019