prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červenec 2016
TS 304 a 305: 362 + 961 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 304TS 305datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
1.7.362.033
362.082
[1]
362.162 362.082 [2] 362.070 362.056 + 961.030 362.087 362.128 + 961.024 1.7.
so 2.7.362.162 ! 362.082 ! 242.209 362.128 362.070 ! 362.056 + 961.030 ! 362.087 ! so 2.7.
ne 3.7.362.082 ! 362.162 ! 362.087 ! 362.023 - 362.128 ! 362.056 + 961.030 ! ne 3.7.
po 4.7.362.162 ! 362.082 ! 362.056 + 961.030 ! 362.087 ! 362.023 ! 362.070 ! 362.128 ! po 4.7.
út 5.7.    362.128 !   - 362.023 !   út 5.7.
st 6.7.    362.128 [3] 362.087 - 362.170 [4] 362.128 [5] st 6.7.
čt 7.7.      362.128   362.087 362.163 čt 7.7.
8.7.    362.163 ! 362.164 362.128 ! 362.070 362.087 ! 8.7.
so 9.7.      362.087   362.128 ! 362.070 ! so 9.7.
ne 10.7.362.162 362.023 362.070
362.056
[6]
362.033 - 362.087 ! 362.128 ! ne 10.7.
po 11.7.362.023 ! 362.162 ! 362.128 362.056 362.082 362.033 362.087 ! po 11.7.
út 12.7.362.162 ! 362.023 ! 362.087 ! 362.128 ! 362.056 ! 362.082 ! 362.033 ! út 12.7.
st 13.7.362.023 362.162 ! 362.033 ! 362.087 362.128 362.056 362.082 st 13.7.
čt 14.7.  362.023 ! 362.082 ! 362.033 ! 362.087 ! 362.128 ! 362.056 ! čt 14.7.
15.7.362.023 !   362.056 ! 362.082 !   362.087 ! 362.128 ! 15.7.
so 16.7.  362.023 ! 362.128 ! 362.056 ! 362.082 !   362.087 ! so 16.7.
oběh pro
10.12.:
TS 304TS 305datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
ne 17.7.      362.128 -   362.033 ne 17.7.
po 18.7.    362.033 !   362.082 362.128 362.160 [7] po 18.7.
út 19.7.362.023 362.162 362.033 362.056 362.070 362.082
362.128
[8]
362.128 [9] út 19.7.
st 20.7.362.162 ! 362.023 !   362.033 ! 362.056 ! 362.070 ! 362.128 ! st 20.7.
čt 21.7.362.023 ! 362.162 ! 362.128 !   362.033 ! 362.056 ! 362.070 ! čt 21.7.
22.7.362.087 362.023 362.070 362.128 362.082 362.033 362.056 + 961.029 22.7.
so 23.7.362.023 ! 362.087 ! 362.056 + 961.029 ! 362.070 ! 362.128 ! 362.082 ! 362.033 ! so 23.7.
ne 24.7.362.087 ! 362.023 ! 362.033 ! 362.056 + 961.029 ! - 362.070 ! 362.082 ! ne 24.7.
po 25.7.362.023 362.087 + 961.025 362.082 ! 362.033 ! 362.056 + 961.029 ! 362.128 ! 362.070 ! po 25.7.
út 26.7.362.087 + 961.025 362.023 !   362.082 362.162 [10]   362.056 út 26.7.
st 27.7.362.023 + 961.022 362.087 362.056 ! 362.027 362.082 ! 362.162 ! 362.070 st 27.7.
čt 28.7.362.087 ! 362.023 + 961.022 ! 362.070 ! 362.056 ! 362.027 ! 362.082 ! 362.162 čt 28.7.
29.7.362.023 + 961.022 ! 362.087 ! 362.162 ! 362.070 ! 362.056 ! 362.027 ! 362.082 ! 29.7.
so 30.7.362.087 ! 362.023 + 961.022 !   362.162 ! 362.070 !   362.027 ! so 30.7.
ne 31.7.      362.082 - 362.162 !   ne 31.7.
oběh pro
10.12.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 304TS 305

[1]vlak 1971 postrk: 362.033
vlak 1972: 362.082
[2]vlak 4640: 362.082
[3]vlak 4706: 362.128
[4]vlak 4215: 362.170
bez sysla (4Bdmtee)
[5]vlak 4219: 362.128
[6]vlaky 4706, 4715 postrk: 362.070
vlak 4949 postrk: 362.056
[7]vlak 4216: 362.160
[8]vlak 4207: 362.082
vlak 4213: 362.128
[9]vlak 4211: 362.128
[10]bez sysla (3Bdmtee)
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich