prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2015
TS 304 a 305: 362 + 961 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 304TS 305datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
ne 13.12.362.159 362.128   362.027 - 362.165 362.056 ne 13.12.
po 14.12.362.082 362.159
362.128
[1]
362.023 362.017 362.070 362.027 362.165 po 14.12.
út 15.12.362.128 362.082 362.165 362.023 362.017 362.070 362.027 út 15.12.
st 16.12.362.082 362.128 362.027 362.165 362.023 362.017 362.070 st 16.12.
čt 17.12.362.128 362.082 362.070 362.027 362.165 362.023 362.017 čt 17.12.
18.12.362.082 362.128 362.017 362.070 362.027 362.165 362.023 18.12.
so 19.12.362.128 362.082 362.023 362.017 362.070 362.027 362.165 so 19.12.
ne 20.12.362.082 362.128 362.165 362.023 - 362.070 362.027 ne 20.12.
po 21.12.362.027 + 362.128 pk
362.056
[2]
362.082 362.027
362.165
[3]
362.162 362.023 362.017 362.070 po 21.12.
út 22.12.362.082 362.056 362.070 362.165 362.162 362.023 362.017 út 22.12.
st 23.12.362.056 362.082 362.017
362.087
[4]
362.070 362.165 362.162 362.023 st 23.12.
čt 24.12.362.082 362.056 362.027 362.087 - 362.165 362.162 čt 24.12.
25.12.362.056 ! 362.082 ! 362.165 362.027 - 362.070 362.162 25.12.
so 26.12.362.056 362.056 [5] 362.087 362.165 362.023 362.162 362.070 so 26.12.
ne 27.12.362.082 362.056 362.087 362.070 - 362.023 362.162 ne 27.12.
po 28.12.362.056 362.082 362.070 362.087 362.023 362.162 362.128 po 28.12.
út 29.12.362.082 + 961.029 362.056 362.128 362.023 362.087 362.070 362.162 út 29.12.
st 30.12.362.017 362.082 + 961.029   362.128 362.070 362.023 + 961.023 362.162 st 30.12.
čt 31.12.362.082 + 961.029 ! 362.017 ! 362.162 !   362.128 ! 362.070 ! 362.023 + 961.023 čt 31.12.
oběh pro
10.12.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 304TS 305

[1]vlak 4766: 362.159
vlak 1976: 362.128
[2]vlak 1971 postrk: 362.027 + 362.128 pk, pozn: v Březové n/S porucha, z Březové s 362.027
vlak 1972: 362.056
[3]vlak 4640: 362.027
vlak 4972: 362.165
[4]vlak 4640: 362.017
vlak 4635 postrk: 362.087
[5]vlak 4761: 362.056
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich