prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červen 2016
TS 304 a 305: 362 + 961 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 304TS 305datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
st 1.6.              st 1.6.
čt 2.6.              čt 2.6.
3.6.  362.027           3.6.
so 4.6.362.027 !             so 4.6.
ne 5.6.  362.027 !     - 362.082 362.162 ne 5.6.
po 6.6.362.027   362.162 ! 362.023
362.082 + 961.026
[1]
362.056 + 961.030   362.070 po 6.6.
út 7.6.  362.027 ! 362.070 ! 362.162 ! 362.023 362.056 + 961.030 !   út 7.6.
st 8.6.362.027 !     362.070 ! 362.087 362.023 + 961.027 362.056 + 961.030 ! st 8.6.
čt 9.6.  362.027 ! 362.082 362.056 362.070 ! 362.087 ! 362.023 + 961.027 ! čt 9.6.
10.6.    362.023 362.082 ! 362.056 ! 362.070 362.087 ! 10.6.
so 11.6.    362.087 ! 362.023 + 961.027 362.082 ! 362.056 ! 362.070 ! so 11.6.
ne 12.6.    362.070 ! 362.087 + 961.023 - 362.023 + 961.027 362.056 ! ne 12.6.
po 13.6.362.033 + 961.022   362.128 362.070 ! 362.087 + 961.023 !   362.023 + 961.027 ! po 13.6.
út 14.6.362.165 362.033 + 961.022 ! 362.023 + 961.027 ! 362.128 !   362.082   út 14.6.
st 15.6.362.033 + 961.022 ! 362.165 !   362.023 + 961.027 ! 362.128 !   362.082 ! st 15.6.
čt 16.6.362.165 ! 362.033 + 961.022 ! 362.082 !   362.027 362.128 !   čt 16.6.
oběh pro
10.12.:
TS 304TS 305datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
17.6.362.033 + 961.022 362.165 [2] 362.070 362.082 ! 362.023 [3] 362.027 ! 362.128
362.023
[4]
17.6.
so 18.6.362.165 ! 362.033 + 961.022 ! 362.023 ! 362.070 ! 362.082 362.128 362.027 ! so 18.6.
ne 19.6.362.033 + 961.022 ! 362.165 !   362.023 ! - 362.070 ! 362.128 ! ne 19.6.
po 20.6.  362.033 + 961.022 ! 362.128 362.162 362.023 ! 362.165 362.070 ! po 20.6.
út 21.6.362.033 [5]   362.087 362.128 ! 362.162 ! 362.082 362.165 ! út 21.6.
st 22.6.  362.033 [2] 362.023 362.087 ! 362.056 362.162 ! 362.082 ! st 22.6.
čt 23.6.362.033 ! 362.070 362.082 ! 362.023 ! 362.087 ! 362.056 ! 362.162 ! čt 23.6.
24.6.362.070 ! 362.033 ! 362.128 [6] 362.082 ! 362.023 ! 362.087 ! 362.162 24.6.
so 25.6.362.033 ! 362.070 ! 362.162 ! 362.128 !   362.023 !   so 25.6.
ne 26.6.362.070 !     362.162 ! - 362.128 !   ne 26.6.
po 27.6.            362.162 po 27.6.
út 28.6.    362.162 !         út 28.6.
st 29.6.  362.162         362.056 + 961.030 st 29.6.
čt 30.6.362.162 !     362.056   362.128   čt 30.6.
oběh pro
10.12.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 304TS 305

[1]vlak 4233: 362.023
vlak 4217: 362.082 + 961.026
[2]Bez řídícího vozu
[3]vlak 4200: 362.023
[4]vlak 4202 postrk: 362.128
vlak 4219: 362.023
[5]bez řídicího vozu
[6]bez sysla.