prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2017
 TS 305: 362 WTB + 961 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
9. 12.:
TS 305 (362 WTB + 961)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
-----
ne 1. 1.362.162 !   - 362.027 ! 362.056 + 961.027 ! ne 1. 1.
po 2. 1.362.162 + 961.029         po 2. 1.
út 3. 1.  362.162 + 961.029 !     362.165 út 3. 1.
st 4. 1.362.165 + 961.025   362.162 + 961.029 !   961.024 + 362.027 pk st 4. 1.
čt 5. 1.362.027 + 961.024 362.165 + 961.025 362.023 362.162 362.056 čt 5. 1.
6. 1.362.056 ! 362.027 + 961.024 ! 362.165 + 961.025 ! 362.023 + 961.023 362.162 ! 6. 1.
so 7. 1.362.162 ! 362.128 362.027 + 961.024 !   362.165 [1] so 7. 1.
ne 8. 1.362.165 ! 362.023 - 362.128 !   ne 8. 1.
po 9. 1.362.019
362.165
[2]
362.162 362.027 362.023 362.128 ! po 9. 1.
út 10. 1.  362.165 ! 362.162 ! 362.027 362.023 ! út 10. 1.
st 11. 1.263.002 + 961.025
263.002
[3]
362.023 362.165 ! 362.162 ! 362.027 ! st 11. 1.
čt 12. 1.263.002
362.124
[4]
362.027 362.023 ! 362.056 961.030 + 362.162 pk čt 12. 1.
13. 1.362.162 + 961.030 362.124 ! 362.027 ! 362.023 ! 362.056 ! 13. 1.
so 14. 1.362.056 ! 362.162 + 961.030 ! 362.124 ! 362.027 !   so 14. 1.
ne 15. 1.362.023 362.056 + 961.027
362.124
[5]
- 362.162 + 961.030 ! 362.027 ne 15. 1.
po 16. 1.362.027 ! 362.023 !   362.124 !   po 16. 1.
út 17. 1.362.162 + 961.030
362.162
[6]
362.027 ! 362.023 !   362.124 ! út 17. 1.
st 18. 1.362.056 + 961.022 362.162 ! 362.027     st 18. 1.
čt 19. 1.362.128 362.056 + 961.022 ! 362.162 ! 362.027 !   čt 19. 1.
20. 1.362.023 362.128 + 961.027 362.056 + 961.022 ! 362.165 961.024 + 362.027 pk 20. 1.
so 21. 1.362.027 + 961.024 ! 362.023 ! 362.128 + 961.027 ! 362.056 362.165 ! so 21. 1.
ne 22. 1.362.165 ! 362.027 + 961.024 ! - 362.023 ! 362.056 ! ne 22. 1.
po 23. 1.362.056 362.162 362.128 362.027 362.023 po 23. 1.
út 24. 1.362.023 + 961.023
362.023
[7]
362.056 362.162 362.128 961.029 + 362.027 pk út 24. 1.
st 25. 1.362.027 362.023 362.056 362.162 362.128 st 25. 1.
čt 26. 1.362.128 ! 362.027 ! 362.023 ! 362.056 ! 362.162 ! čt 26. 1.
27. 1.362.162
362.162 + 961.030
[8]
362.128 362.027 362.023 362.056 27. 1.
so 28. 1.362.056 362.162 + 961.030 362.165 362.027 362.023 so 28. 1.
ne 29. 1.362.023 362.056 - 362.162 + 961.030 362.027 ne 29. 1.
po 30. 1.362.027 362.023 362.165 362.056 362.162 + 961.030 po 30. 1.
út 31. 1.362.162 + 961.030 362.027 362.023 362.165 961.022 + 362.056 pk út 31. 1.
oběh pro
9. 12.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 305 (362 WTB + 961)

[1]vlak 4658: Na Os 4658 porucha HV v zastávce Žabčice. Př. 362.163-8
[2]vlak 4640: 362.019
vlak 4972: 362.165
[3]vlak 4979 postrk: 263.002 + 961.025
vlak 4980: 263.002
[4]vlak 4640: 263.002
vlaky 4972, 4979 postrk, 4635 postrk: 362.124
[5]vlaky 4208 postrk, 4211: 362.056 + 961.027, pozn: porucha 4211 ve stanici Hulín
vlak 4218 postrk: 362.124, pozn: 3Bdmtee
[6]vlak 4972: 362.162 + 961.030
vlak 4635 postrk: 362.162
[7]vlaky 4640, 4972: 362.023 + 961.023
vlak 4635 postrk: 362.023
[8]vlak 4640: 362.162
vlak 4979 postrk: 362.162 + 961.030