prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2017
 TS 305: 362 WTB + 961 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
9. 12.:
TS 305 (362 WTB + 961)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
-----
so 1. 7.  362.027 + 961.027   362.162 362.033 ! so 1. 7.
ne 2. 7.362.033 !   - 362.027 + 961.027 362.162 ne 2. 7.
po 3. 7.362.162 362.165 362.023 362.128 362.027 + 961.027 po 3. 7.
út 4. 7.362.027 + 961.027 362.162 ! 362.165 362.023 362.128 út 4. 7.
st 5. 7.362.128 362.027 + 961.027 - 362.165 362.023 st 5. 7.
čt 6. 7.362.023 362.128 - 362.027 + 961.027 362.165 čt 6. 7.
7. 7.362.165 ! 362.023 362.128 !   961.027 + 362.027 pk 7. 7.
so 8. 7.362.027 + 961.027 362.165 + 961.023 362.023 ! 362.160
362.162
[1]
362.128 so 8. 7.
ne 9. 7.362.128 362.027 + 961.027 - 362.165 + 961.023 362.162 ne 9. 7.
po 10. 7.362.162 362.128 362.023 362.027 + 961.027 961.023 + 362.165 pk po 10. 7.
út 11. 7.362.165 + 961.023 362.162 362.128 362.023 ! 362.027 + 961.027 ! út 11. 7.
st 12. 7.362.027 + 961.027 ! 362.165 + 961.023 362.162 362.128 362.161 st 12. 7.
čt 13. 7.362.161 ! 362.056 362.165 + 961.023 362.162 362.128 čt 13. 7.
14. 7.362.128 ! 362.161 ! 362.056 ! 362.165 + 961.023 362.118 + 961.029
362.174 + 961.029
[2]
14. 7.
so 15. 7.362.174 + 961.029 ! 362.128 !   362.056 ! 961.023 + 362.165 pk so 15. 7.
ne 16. 7.362.033 + 961.028 362.027 + 961.029 - 362.056 + 961.027 362.165 + 961.023 ne 16. 7.
po 17. 7.362.165 362.033 + 961.028 362.128 362.027 + 961.029 362.056 + 961.027
362.039 + 961.027
[3]
po 17. 7.
út 18. 7.362.039 + 961.027 ! 362.165 + 961.030 362.033 + 961.028 362.128 362.027 + 961.029 út 18. 7.
st 19. 7.362.027 + 961.029 362.112 + 961.027 362.165 + 961.030 362.033 + 961.028 362.128 st 19. 7.
čt 20. 7.362.128 362.027 + 961.029 362.112 + 961.027 362.165 + 961.030 362.033 + 961.028 čt 20. 7.
21. 7.362.033 + 961.028 362.128 362.027 + 961.029 362.112 + 961.027 ! 362.165 + 961.030 ! 21. 7.
so 22. 7.362.165 + 961.030 ! 362.033 + 961.028 362.128 362.027 + 961.029 362.112 + 961.027 ! so 22. 7.
ne 23. 7.  362.056 - 362.033 + 961.028 362.027 + 961.029 ne 23. 7.
po 24. 7.362.027 + 961.029 362.162 362.128 362.056 ! 362.033 + 961.028 ! po 24. 7.
út 25. 7.362.056 362.027 + 961.029 362.162 362.128 362.033 út 25. 7.
st 26. 7.362.165 [4] 362.056 ! 362.027 + 961.029 ! 362.162 ! 362.128 ! st 26. 7.
čt 27. 7.362.128 ! 362.165 ! 362.056 ! 362.027 + 961.029 ! 362.162 ! čt 27. 7.
28. 7.    362.165 !     28. 7.
so 29. 7.          so 29. 7.
ne 30. 7.    -     ne 30. 7.
po 31. 7.  809.239   362.123   po 31. 7.
oběh pro
9. 12.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 305 (362 WTB + 961)

[1]vlak 4207: 362.160
vlak 4215: 362.162
[2]vlak 4202 postrk: 362.118 + 961.029, pozn: loko bez WTB
vlak 4219: 362.174 + 961.029
[3]vlak 4216 postrk: 362.056 + 961.027, pozn: technické potíže
vlak 4219: 362.039 + 961.027
[4]vlak 4960: 362.165