december 2023 január 2024 február 2024 marec 2024 apríl 2024
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuálne nasadenie
 TS 650 - 653: 660 PP Brno-Maloměřice

obeh pre
19. 4.:
TS 650 (660.1)TS 651 (660.0)TS 651a (660.0)TS 652 (660.1)TS 653 (660.0)TS 653a (660.0)dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň1. deň1. deň2. deň3. deň1. deň1. deň
809/806/827
830/801/814
/807/808/825
/820/815/800
821/824/805
/810/823/822
/813/802
828pk Bcv-Bo/803pk Bcv-Ol/812pk Bcv-Bo
/811pk Bcv-Ol/804pk Bcv-Bo/829
828pk Hdn-Bcv/803pk Bo-Bcv/812pk Ol-Bcv
/811pk Bo-Bcv/804pk Ol-Bcv
874pk Pce-Ph/867
/864pk/877
861/872
/869/860
863/868/873
5031/5034/5033
/874/873pk
864
ne 14. 4.660.109 660.102
660.110
[1]
660.102 [2] 660.108 [3] 660.106 362.171
660.101
[4]
660.104 660.001 660.002 ne 14. 4.
po 15. 4.660.103 660.109 660.110 660.002
660.101
[5]
[6] 660.104 660.106 660.101 [7] 660.001 - po 15. 4.
ut 16. 4.660.110 660.102 660.109 660.101 [6] 660.103 660.104 660.106 660.001 - ut 16. 4.
st 17. 4.660.109 660.110
660.102
[8]
660.110 [9] 660.101 [10] 660.106 660.103 660.104 660.001 - st 17. 4.
št 18. 4.660.101 660.109 660.102 660.104 [11] 660.105 660.106 660.103 660.001 - št 18. 4.
pi 19. 4.660.102 ! 660.101 ! 660.109 ! 660.104 ! 660.103 ! 660.105 ! 660.106 !     pi 19. 4.
so 20. 4.        -       - - so 20. 4.
ne 21. 4.                    ne 21. 4.
obeh pre
19. 4.:
809/806/827
830/801/814
/807/808/825
/820/815/800
821/824/805
/810/823/822
/813/802
828pk Bcv-Bo/803pk Bcv-Ol/812pk Bcv-Bo
/811pk Bcv-Ol/804pk Bcv-Bo/829
828pk Hdn-Bcv/803pk Bo-Bcv/812pk Ol-Bcv
/811pk Bo-Bcv/804pk Ol-Bcv
874pk Pce-Ph/867
/864pk/877
861/872
/869/860
863/868/873
5031/5034/5033
/874/873pk
864dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň1. deň1. deň2. deň3. deň1. deň1. deň
TS 650 (660.1)TS 651 (660.0)TS 651a (660.0)TS 652 (660.1)TS 653 (660.0)TS 653a (660.0)

[1]vlak 803: 660.102
vlak 812: 660.110
[2]vlak 807: 660.102
[3]vlak 829: Neobsazeno
[4]vlaky 872, 869: 362.171
vlak 860: 660.101
[5]vlak 828: -, pozn: Odřeknut, jednotka neschopná
vlak 803: 660.002
vlak 829: 660.101
[6]vlak 828: Neobsazeno
[7]vlaky 863, 868: 660.101
[8]vlak 830: 660.110
vlak 801: 660.102
[9]vlaky 821, 802: 660.110
[10]vlak 803: Neobsazeno
[11]vlak 812: Neobsazeno