červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - listopad 2022
 743, 742, 753.7 PP Liberec

oběh pro
10. 12.:
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
út 1. 11.753.615 př + 753.618
753.618 př + 753.615
[1]
753.615 př + 753.618 [2] - - [3] - 742.239 [4] [5] 742.253 + 742.409 pk út 1. 11.
st 2. 11.753.615 př + 753.618 [6] [7] [8] 753.615 př + 753.618 [9] [10] - 742.239 - - [11] st 2. 11.
čt 3. 11.753.615 př + 753.758
742.073 př + 742.215
[12]
[7] - - [3] 743.002 742.239 [4] - 742.285 + 742.253 pk čt 3. 11.
4. 11.742.434 př + 742.443
753.758 př + 753.615
[13]
753.615 př + 753.758 [14] 742.434 př + 742.443 [15] [16] 742.253 - 743.002 - [5] [11] 4. 11.
so 5. 11.753.751 př + 753.616 [17] - - [18] - - - - -   so 5. 11.
ne 6. 11.- - - - - - - - -   ne 6. 11.
po 7. 11.753.616 př + 753.751 [19] 753.616 př + 753.751 [20] 742.285 [16] [21] 742.170 742.239 - - [11] po 7. 11.
út 8. 11.753.765 př + 753.772 [22] [7] - - [3] - 742.239 [4]   742.285 + 742.253 pk út 8. 11.
st 9. 11.753.759 př + 753.762 [23] [7] 753.759 př + 753.762 [24] 742.253 [25] [10] - [26] - - [11] st 9. 11.
čt 10. 11.742.422 [27] [7] - - [3] 742.170 742.239 [4] - 742.285 + 742.253 pk čt 10. 11.
11. 11.742.422
742.434 př + 742.443
[28]
742.422 [29] 742.434 př + 742.443 [15] 742.285 [30] 742.285 [31] - 742.239 - 742.170
[32]
[11] 11. 11.
so 12. 11. [33] - - [18] - - - - -   so 12. 11.
ne 13. 11.- - - - - - - - -   ne 13. 11.
po 14. 11.742.200 př + 742.333
742.422
[34]
[7] 742.200 př + 742.333 [35] [16] [10] 743.007 [36] 742.170 - - [11] po 14. 11.
út 15. 11.742.422
742.333 př + 742.200
[37]
742.200 př + 742.333
742.333 př + 742.200
[38]
- - [39] - 742.170 [4] 743.007
[40]
742.422 + 742.253 pk [41] út 15. 11.
st 16. 11.742.200 př + 742.333
742.422
[42]
[7] 742.422 [43] [16] [10] - 742.170 - - [11] st 16. 11.
čt 17. 11.- - - - [3]       - [44] čt 17. 11.
18. 11.753.615 př + 753.616
753.616 př + 753.615
[45]
[7] 742.434 př + 742.443 [16] [10] - 742.157
[46]
- 742.157
[47]
[11] 18. 11.
so 19. 11.742.073 př + 742.215 [48] - - [18] - - - - - [11] so 19. 11.
ne 20. 11.- - - - - - - - - [11] ne 20. 11.
po 21. 11.742.073 př + 742.215 [49] 742.073 př + 742.215
742.215 př + 742.073
[50]
742.179 [16] [51] 742.200 742.157 - - [11] po 21. 11.
út 22. 11.742.434 př + 742.443 [52] 742.434 př + 742.443
742.443 př + 742.434
[53]
- - [3] - 742.179 [4] [54] 742.200 + 742.253 pk út 22. 11.
st 23. 11.742.073 př + 742.215 [55] 742.073 př + 742.215 [56] 742.200 742.253 [57] - 742.179 - - [11] st 23. 11.
čt 24. 11.742.073 př + 742.215 [58] [7] - - [3] 743.007 742.179 [4] - 742.200 + 742.253 pk čt 24. 11.
25. 11.742.434 př + 742.443 [59] [7] 742.434 př + 742.443 [15] 742.200 [10] - 742.179 - [5] [11] 25. 11.
so 26. 11.742.434 př + 742.443
753.615 př + 753.616
[60]
- - [18] - - - - - [11] so 26. 11.
ne 27. 11.- - - - - - - - -   ne 27. 11.
po 28. 11.753.615 př + 753.616
742.073 př + 742.215
[61]
742.434 př + 742.443
742.443 př + 742.434
[62]
742.073 př + 742.215 [63] [16] [64] 743.007 742.179 - - [11] po 28. 11.
út 29. 11.742.073 př + 742.215
742.215 př + 742.073
[65]
742.073 př + 742.215
742.215 př + 742.073
[66]
- - [3] - 742.179 [4] 743.007
[67]
742.434 př + 742.443 + 742.200 pk út 29. 11.
st 30. 11.742.073 př + 742.215
742.443 př + 742.434
[68]
[7] 742.434 př + 742.443 [15] [16] [69] - [26] - - [11] st 30. 11.
oběh pro
10. 12.:
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
NymburkZawidówNové MěstoHrádek nad NisouJosefův DůlStará PakaLibuňBrništěMnichovo HradištěOstašov

[1]vlak 64202: 753.615 př + 753.618, pozn: z Rynoltic do Liberce postrk 742.073+215
vlak 64203: 753.618 př + 753.615, pozn: + z Liberce do Nymburka 742.409; z Liberce do Křižan postrk 742.253
[2]vlak 44200: jen Lv
[3]vlak 84060: nejede
[4]vlak 84082: nejede
[5]vlak 84121: nejede
[6]vlak 64202: + 742.285 Nymburk - Liberec; z Rynoltic do Liberce postrk 742.253
[7]vlak 44200: nejede
[8]vlak 84000: nejede
[9]vlak 84040: Liberec - Chrastava a zpět
[10]vlak 84068: nejede
[11]nejede
[12]vlak 64202: 753.615 př + 753.758
vlak 64203: 742.073 př + 742.215, pozn: Pn 62403 nejel, místo toho Pn 54430 lož.cisterny z Rochlic do Itálie; z LBC do Křižan postrk 753.615+758
[13]vlak 64202: 742.434 př + 742.443
vlak 64203: 753.758 př + 753.615, pozn: z Liberce do Křižan postrk 742.253
[14]vlak 44200: 753.615 př + 753.758
[15]vlak 84000: 742.434 př + 742.443
[16]vlak 84040: nejede
[17]vlak 64202: z Rynoltic do Liberce postrk 742.253
[18]vlak 84042: nejede
[19]vlak 64202: 753.616 př + 753.751
[20]vlak 44200: 753.616 př + 753.751
[21]vlak 84068: nejede; místo toho mimořádně Mn do Jablonce v úterý 8.11. s 742.253
[22]vlak 64202: 753.765 př + 753.772
[23]vlak 64202: Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 753.759+762, ze Sychrova do Liberce postrk 742.253
[24]vlak 84000: 753.759 př + 753.762
[25]vlak 84040: Mn z Liberce do Chrastavy a zpět jel již dopoledne
[26]vlak 84161: nejede
[27]vlak 64202: vlak 64202: z Turnova do Jeřmanic postrk 753.751+758
vlak 64203: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.285, z Turnova do Nymburka přípřež 742.170
[28]vlak 64202: 742.422, pozn: z Nymburka do Turnova přípřež 742.170
vlak 64203: 742.434 př + 742.443, pozn: + přeprava 743.008 Liberec - Nymburk
[29]vlak 44200: 742.422
[30]vlak 84040: 742.285
[31]vlak 84068: 742.285
[32]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlaky 84130, 84131: 742.170
[33]vlak 62405: nejede
[34]vlak 64202: 742.200 př + 742.333, pozn: Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 742.200+333
vlak 64203: 742.422, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[35]vlak 84000: 742.200 př + 742.333
[36]vlak 84107: Mn 84107 pouze do Semil
[37]vlak 64202: 742.422, pozn: Nymburk - Turnov 742.422, Turnov - Liberec 753.751+758
vlak 64203: 742.333 př + 742.200, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.422
[38]vlak 44200: 742.200 př + 742.333, pozn: z Liberce do Mníšku postrk 742.422
vlak 44201: 742.333 př + 742.200, pozn: jen Lv
[39]vlak 84060: nejde
[40]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlak 84130: 743.007, pozn: Turnov - Hodkovice
vlak 84131: 743.007, pozn: Hodkovice - Turnov
[41]vlak 84080: 742.422 + 742.253 pk
[42]vlak 64202: 742.200 př + 742.333
vlak 64203: 742.422, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[43]vlak 84000: 742.422
[44]vlak 84080: nejede
[45]vlak 64202: 753.615 př + 753.616, pozn: z Nymburka do Turnova navíc 742.157
vlak 64203: 753.616 př + 753.615, pozn: Liberec - Turnov 753.616+615, do Jeřmanic postrk 742.253; Turnov - Nymburk 743.434+443
[46]vlak 84161: -, pozn: nejede
vlak 84151: 742.157, pozn: jen Turnov - Hrubá Skála
vlak 84152: -, pozn: nejede
[47]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlak 84130: 742.157, pozn: Turnov - Hodkovice
vlak 84131: 742.157, pozn: Hodkovice - Turnov
[48]vlak 64202: vlak 64202: z Hodkovic nad Mohelkou do Liberce přípřež 742.253
vlak 62405: z Turnova do Nymburka navíc 743.007
[49]vlak 64202: + 742.179 Nymburk - Liberec, + 742.200 Nymburk - Turnov
[50]vlak 44200: 742.073 př + 742.215, pozn: Lv Liberec - Frýdlant
vlak 44201: 742.215 př + 742.073, pozn: Lv Frýdlant - Liberec
[51]vlak 84068: nejel; Mn do Jablonce a Smržovky jel až v úterý 22.11. dopoledne s lokomotivou 742.253
[52]vlak 64202: z Nymburka do Turnova navíc 743.007, z Turnova do Liberce navíc 742.200
[53]vlak 44200: 742.434 př + 742.443, pozn: jen Lv
vlak 44201: 742.443 př + 742.434, pozn: 19 vozů Tams
[54]vlak 84130: nejede
[55]vlak 64203: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[56]vlak 44200: vlak 44200: jen Lv
vlak 44201: 44201: 10 Za Polkpwice Male -> Kolin
[57]vlak 84068: nejel; Mn do Jablonce a Smržovky jel ve čtvrtek 24.11. dopoledne s lokomotivou 742.253
[58]vlak 64202: vlak 64202: + přeprava 743.002 z Nymburka do Liberce
vlak 64203: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[59]vlak 64202: vlak 64202: + přeprava 742.453 z Nymburka do Liberce
vlak 64203: + přeprava 743.002 z Liberce do Nymburka
[60]vlak 64202: 742.434 př + 742.443
vlak 62405: 753.615 př + 753.616, pozn: Liberec - Turnov 742.434+443, Turnov - Nymburk 753.615+616
[61]vlak 64202: 753.615 př + 753.616, pozn: + přeprava 742.157 z Nymburka do Liberce
vlak 64203: 742.073 př + 742.215, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.200; Liberec - Nymburk přeprava 742.453
[62]vlak 44200: 742.434 př + 742.443, pozn: vápenec Beroun - Turoszow; do Mníšku postrk 742.073+215
vlak 44201: 742.443 př + 742.434, pozn: Lv
[63]vlak 84000: 742.073 př + 742.215
[64]vlak 84068: nejede; Mn do Jablonce v úterý 29.11. dopoledne s 742.200
[65]vlak 64202: 742.073 př + 742.215
vlak 64203: 742.215 př + 742.073, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.200; Liberec - Nymburk přeprava 750.326
[66]vlak 44200: 742.073 př + 742.215, pozn: Lv
vlak 44201: 742.215 př + 742.073, pozn: prázdné vozy od vápence Turoszow - Beroun
[67]vlak 84121: 743.007, pozn: obsluha ráno
vlak 84122: -, pozn: obsluha ráno
vlak 84130: -, pozn: nejede
[68]vlak 64202: 742.073 př + 742.215
vlak 64203: 742.443 př + 742.434, pozn: + přeprava 742.200 z Liberce do Nymburka
[69]vlak 84068: nejede; Mn do Jablonce a Nové Vsi jel až ve čtvrtek 1.12. dopoledne s 742.157