červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2022
 743, 742, 753.7 PP Liberec

oběh pro
10. 12.:
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
út 1. 11.753.615 př + 753.618
753.618 př + 753.615
[1]
753.615 př + 753.618 [2] - - [3] - 742.239 [4] [5] 742.253 + 742.409 pk út 1. 11.
st 2. 11.753.615 př + 753.618 [6] [7] [8] 753.615 př + 753.618 [9] [10] - 742.239 - - [11] st 2. 11.
čt 3. 11.753.615 př + 753.758
742.073 př + 742.215
[12]
[7] - - [3] 743.002 742.239 [4] - 742.285 + 742.253 pk čt 3. 11.
4. 11.742.434 př + 742.443
753.758 př + 753.615
[13]
753.615 př + 753.758 [14] 742.434 př + 742.443 [15] [16] 742.253 - 743.002 - [5] [11] 4. 11.
so 5. 11.753.751 př + 753.616 [17] - - [18] - - - - -   so 5. 11.
ne 6. 11.- - - - - - - - -   ne 6. 11.
po 7. 11.753.616 př + 753.751 [19] 753.616 př + 753.751 [20] 742.285 [16] [21] 742.170 742.239 - - [11] po 7. 11.
út 8. 11.753.765 př + 753.772 [22] [7] - - [3] - 742.239 [4]   742.285 + 742.253 pk út 8. 11.
st 9. 11.753.759 př + 753.762 [23] [7] 753.759 př + 753.762 [24] 742.253 [25] [10] - [26] - - [11] st 9. 11.
čt 10. 11.742.422 [27] [7] - - [3] 742.170 742.239 [4] - 742.285 + 742.253 pk čt 10. 11.
11. 11.742.422
742.434 př + 742.443
[28]
742.422 [29] 742.434 př + 742.443 [15] 742.285 [30] 742.285 [31] - 742.239 - 742.170
[32]
[11] 11. 11.
so 12. 11. [33] - - [18] - - - - -   so 12. 11.
ne 13. 11.- - - - - - - - -   ne 13. 11.
po 14. 11.742.200 př + 742.333
742.422
[34]
[7] 742.200 př + 742.333 [35] [16] [10] 743.007 [36] 742.170 - - [11] po 14. 11.
út 15. 11.742.422
742.333 př + 742.200
[37]
742.200 př + 742.333
742.333 př + 742.200
[38]
- - [39] - 742.170 [4] 743.007
[40]
742.422 + 742.253 pk [41] út 15. 11.
st 16. 11.742.200 př + 742.333
742.422
[42]
[7] 742.422 [43] [16] [10] - 742.170 - - [11] st 16. 11.
čt 17. 11.- - - - [3]       - [44] čt 17. 11.
18. 11.753.615 př + 753.616
753.616 př + 753.615
[45]
[7] 742.434 př + 742.443 [16] [10] - 742.157
[46]
- 742.157
[47]
[11] 18. 11.
so 19. 11.742.073 př + 742.215 [48] - - [18] - - - - - [11] so 19. 11.
ne 20. 11.- - - - - - - - - [11] ne 20. 11.
po 21. 11.742.073 př + 742.215 [49] 742.073 př + 742.215
742.215 př + 742.073
[50]
742.179 [16] [51] 742.200 742.157 - - [11] po 21. 11.
út 22. 11.742.434 př + 742.443 [52] 742.434 př + 742.443
742.443 př + 742.434
[53]
- - [3] - 742.179 [4] [54] 742.200 + 742.253 pk út 22. 11.
st 23. 11.742.073 př + 742.215 [55] 742.073 př + 742.215 [56] 742.200 742.253 [57] - 742.179 - - [11] st 23. 11.
čt 24. 11.742.073 př + 742.215 [58] [7] - - [3] 743.007 742.179 [4] - 742.200 + 742.253 pk čt 24. 11.
25. 11.742.434 př + 742.443 [59] [7] 742.434 př + 742.443 [15] 742.200 [10] - 742.179 - [5] [11] 25. 11.
so 26. 11.742.434 př + 742.443
753.615 př + 753.616
[60]
- - [18] - - - - - [11] so 26. 11.
ne 27. 11.- - - - - - - - -   ne 27. 11.
po 28. 11.753.615 př + 753.616
742.073 př + 742.215
[61]
742.434 př + 742.443
742.443 př + 742.434
[62]
742.073 př + 742.215 [63] [16] [64] 743.007 742.179 - - [11] po 28. 11.
út 29. 11.742.073 př + 742.215
742.215 př + 742.073
[65]
742.073 př + 742.215
742.215 př + 742.073
[66]
- - [3] - 742.179 [4] 743.007
[67]
742.434 př + 742.443 + 742.200 pk út 29. 11.
st 30. 11.742.073 př + 742.215
742.443 př + 742.434
[68]
[7] 742.434 př + 742.443 [15] [16] [69] - [26] - - [11] st 30. 11.
oběh pro
10. 12.:
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)

[1]vlak 64202: 753.615 př + 753.618, pozn: z Rynoltic do Liberce postrk 742.073+215
vlak 64203: 753.618 př + 753.615, pozn: + z Liberce do Nymburka 742.409; z Liberce do Křižan postrk 742.253
[2]vlak 44200: jen Lv
[3]vlak 84060: nejede
[4]vlak 84082: nejede
[5]vlak 84121: nejede
[6]vlak 64202: + 742.285 Nymburk - Liberec; z Rynoltic do Liberce postrk 742.253
[7]vlak 44200: nejede
[8]vlak 84000: nejede
[9]vlak 84040: Liberec - Chrastava a zpět
[10]vlak 84068: nejede
[11]nejede
[12]vlak 64202: 753.615 př + 753.758
vlak 64203: 742.073 př + 742.215, pozn: Pn 62403 nejel, místo toho Pn 54430 lož.cisterny z Rochlic do Itálie; z LBC do Křižan postrk 753.615+758
[13]vlak 64202: 742.434 př + 742.443
vlak 64203: 753.758 př + 753.615, pozn: z Liberce do Křižan postrk 742.253
[14]vlak 44200: 753.615 př + 753.758
[15]vlak 84000: 742.434 př + 742.443
[16]vlak 84040: nejede
[17]vlak 64202: z Rynoltic do Liberce postrk 742.253
[18]vlak 84042: nejede
[19]vlak 64202: 753.616 př + 753.751
[20]vlak 44200: 753.616 př + 753.751
[21]vlak 84068: nejede; místo toho mimořádně Mn do Jablonce v úterý 8.11. s 742.253
[22]vlak 64202: 753.765 př + 753.772
[23]vlak 64202: Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 753.759+762, ze Sychrova do Liberce postrk 742.253
[24]vlak 84000: 753.759 př + 753.762
[25]vlak 84040: Mn z Liberce do Chrastavy a zpět jel již dopoledne
[26]vlak 84161: nejede
[27]vlak 64202: z Turnova do Jeřmanic postrk 753.751+758
vlak 64203: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.285, z Turnova do Nymburka přípřež 742.170
[28]vlak 64202: 742.422, pozn: z Nymburka do Turnova přípřež 742.170
vlak 64203: 742.434 př + 742.443, pozn: + přeprava 743.008 Liberec - Nymburk
[29]vlak 44200: 742.422
[30]vlak 84040: 742.285
[31]vlak 84068: 742.285
[32]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlaky 84130, 84131: 742.170
[33]vlak 62405: nejede
[34]vlak 64202: 742.200 př + 742.333, pozn: Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 742.200+333
vlak 64203: 742.422, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[35]vlak 84000: 742.200 př + 742.333
[36]vlak 84107: Mn 84107 pouze do Semil
[37]vlak 64202: 742.422, pozn: Nymburk - Turnov 742.422, Turnov - Liberec 753.751+758
vlak 64203: 742.333 př + 742.200, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.422
[38]vlak 44200: 742.200 př + 742.333, pozn: z Liberce do Mníšku postrk 742.422
vlak 44201: 742.333 př + 742.200, pozn: jen Lv
[39]vlak 84060: nejde
[40]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlaky 84130, 84131: 743.007, pozn: Hodkovice - Turnov
[41]vlak 84080: 742.422 + 742.253 pk
[42]vlak 64202: 742.200 př + 742.333
vlak 64203: 742.422, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[43]vlak 84000: 742.422
[44]vlak 84080: nejede
[45]vlak 64202: 753.615 př + 753.616, pozn: z Nymburka do Turnova navíc 742.157
vlak 64203: 753.616 př + 753.615, pozn: Liberec - Turnov 753.616+615, do Jeřmanic postrk 742.253; Turnov - Nymburk 743.434+443
[46]vlak 84161: -, pozn: nejede
vlak 84151: 742.157, pozn: jen Turnov - Hrubá Skála
vlak 84152: -, pozn: nejede
[47]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlaky 84130, 84131: 742.157, pozn: Hodkovice - Turnov
[48]vlak 64202: z Hodkovic nad Mohelkou do Liberce přípřež 742.253
vlak 62405: z Turnova do Nymburka navíc 743.007
[49]vlak 64202: + 742.179 Nymburk - Liberec, + 742.200 Nymburk - Turnov
[50]vlak 44200: 742.073 př + 742.215, pozn: Lv Liberec - Frýdlant
vlak 44201: 742.215 př + 742.073, pozn: Lv Frýdlant - Liberec
[51]vlak 84068: nejel; Mn do Jablonce a Smržovky jel až v úterý 22.11. dopoledne s lokomotivou 742.253
[52]vlak 64202: z Nymburka do Turnova navíc 743.007, z Turnova do Liberce navíc 742.200
[53]vlak 44200: 742.434 př + 742.443, pozn: jen Lv
vlak 44201: 742.443 př + 742.434, pozn: 19 vozů Tams
[54]vlak 84130: nejede
[55]vlak 64203: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[56]vlak 44200: jen Lv
vlak 44201: 44201: 10 Za Polkpwice Male -> Kolin
[57]vlak 84068: nejel; Mn do Jablonce a Smržovky jel ve čtvrtek 24.11. dopoledne s lokomotivou 742.253
[58]vlak 64202: + přeprava 743.002 z Nymburka do Liberce
vlak 64203: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.253
[59]vlak 64202: + přeprava 742.453 z Nymburka do Liberce
vlak 64203: + přeprava 743.002 z Liberce do Nymburka
[60]vlak 64202: 742.434 př + 742.443
vlak 62405: 753.615 př + 753.616, pozn: Liberec - Turnov 742.434+443, Turnov - Nymburk 753.615+616
[61]vlak 64202: 753.615 př + 753.616, pozn: + přeprava 742.157 z Nymburka do Liberce
vlak 64203: 742.073 př + 742.215, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.200; Liberec - Nymburk přeprava 742.453
[62]vlak 44200: 742.434 př + 742.443, pozn: vápenec Beroun - Turoszow; do Mníšku postrk 742.073+215
vlak 44201: 742.443 př + 742.434, pozn: Lv
[63]vlak 84000: 742.073 př + 742.215
[64]vlak 84068: nejede; Mn do Jablonce v úterý 29.11. dopoledne s 742.200
[65]vlak 64202: 742.073 př + 742.215
vlak 64203: 742.215 př + 742.073, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.200; Liberec - Nymburk přeprava 750.326
[66]vlak 44200: 742.073 př + 742.215, pozn: Lv
vlak 44201: 742.215 př + 742.073, pozn: prázdné vozy od vápence Turoszow - Beroun
[67]vlak 84121: 743.007, pozn: obsluha ráno
vlaky 84122, 84130: -, pozn: nejede
[68]vlak 64202: 742.073 př + 742.215
vlak 64203: 742.443 př + 742.434, pozn: + přeprava 742.200 z Liberce do Nymburka
[69]vlak 84068: nejede; Mn do Jablonce a Nové Vsi jel až ve čtvrtek 1.12. dopoledne s 742.157