červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - srpen 2022
 743, 742, 753.7 PP Liberec

oběh pro
10. 12.:
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
po 1. 8.753.751 př + 753.617 [1] 753.751 př + 753.617
753.617 př + 753.751
[2]
[3] 743.002 [4] 743.007 742.285 - - [5] po 1. 8.
út 2. 8.753.751 př + 753.617
753.617 př + 753.751
[6]
753.751 př + 753.617 [7] - - [8] - 742.285 [9] [10] 742.285 [11] 743.002 + 743.008 pk út 2. 8.
st 3. 8.753.756 př + 753.616 [12] 743.008 742.073 př + 742.094 753.756 př + 753.616 [13] 742.357 - 742.285 - - [5] st 3. 8.
čt 4. 8.753.751 př + 753.617
750.330 př + 750.252
[14]
[15] - - [8] 743.002 [16] 742.434 př + 742.443   - 742.357 + 743.008 pk [17] čt 4. 8.
5. 8.750.252 př + 750.330 [18] [15] 742.179 př +   742.073 př + 742.094 - 742.434 př + 742.443 -   [5] 5. 8.
so 6. 8.  - -   - - - - - ! so 6. 8.
ne 7. 8.- - - - - - - - - [5] ne 7. 8.
po 8. 8.  753.762 př + 753.616
753.616 př + 753.762
[19]
[20]   742.357 743.002   - - [5] po 8. 8.
út 9. 8.    - -   -       743.008 + 742.357 pk út 9. 8.
st 10. 8.753.751
742.094 př + 742.073
[21]
753.751 [22] 742.073 př + 742.094 [23] 743.008 [24] 743.008 [25] - 742.285 - - [5] st 10. 8.
čt 11. 8.742.073 př + 742.094 [26]   - -   743.002 742.285   - 743.008 + 753.751 pk čt 11. 8.
12. 8.    742.443 př + 742.434 743.008   - 742.285 -   [5] 12. 8.
so 13. 8.  - - 743.002 - - - - - ! so 13. 8.
ne 14. 8.- - - - - - - - -   ne 14. 8.
po 15. 8.753.615 př + 753.762
753.751
[27]
742.179 př + [3] [28] 743.002 743.007 742.285 - - [5] po 15. 8.
út 16. 8.742.073 př + 742.094 [26] 750.252 [29] - - [8] - 742.285 742.073 př + 742.094 [30] 743.007 742.094 př + 742.073 + 743.002 pk [31] út 16. 8.
st 17. 8.742.073 př + 742.094
750.252 př + 750.326
[32]
750.326 př + 750.252
750.252 př + 750.326
[33]
742.434 př + 742.434 743.002 [34] 743.002 [35] - 742.094 př + 742.073 [36] - - [5] st 17. 8.
čt 18. 8.750.326 př + 750.252
750.252 př + 750.326
[37]
750.252 př + 750.326 [38] - - [8] 742.285 742.094 př + 742.073 [39] - 743.002 + 743.008 pk čt 18. 8.
19. 8.753.615 př + 753.762 [40] [15] 742.443 př + 742.434   [4] - 742.285 - 743.002 [5] 19. 8.
so 20. 8.753.772 př + 753.758 - - 743.008 - - - - - [5] so 20. 8.
ne 21. 8.- - - - - - - - - [5] ne 21. 8.
po 22. 8.753.758 př + 753.617 [41] 753.762 př + 753.615 [42] [3] 743.008 [24] 743.008 [43] 743.002 [44] 742.285 - - [5] po 22. 8.
út 23. 8.753.615 př + 753.762 [45] 753.615 př + 753.762 [46] - - [8] - 742.216
753.758 př + 753.617
[47]
[10] [48] 743.008 + 743.007 pk út 23. 8.
st 24. 8.753.615 př + 753.762
753.762 př + 753.615
[49]
753.615 př + 753.762 [46] 742.443 př + 742.434 743.008 [24] 743.008 [25] - 742.216 - - [5] st 24. 8.
čt 25. 8.753.617 př + 753.758 [50] [15] - - [8] 743.002 742.216 743.008 [51] - 743.008 + 743.007 pk [52] čt 25. 8.
26. 8.750.252 př + 750.330 [18] 742.073 př + 742.094 [53] [54] 743.007 [55] 743.007 [56] - 742.216 [57] - 742.216
[58]
753.775 + pk 26. 8.
so 27. 8.742.253 př + 742.380 [59] - - 743.007 ! - - - - - ! so 27. 8.
ne 28. 8.- - - - - - - - -   ne 28. 8.
po 29. 8.753.617 př + 753.615 [60] 753.616 př + 753.772 [61] [3] 743.007 [62] 743.007 [63] 743.002 742.285 - - [5] po 29. 8.
út 30. 8.753.616 př + 753.772 [64] 742.179 př + [65] - - [8] - 742.285
753.615 př + 753.617
[66]
    743.008 + 743.007 pk [67] út 30. 8.
st 31. 8.753.616 př + 753.772 [68] 753.616 př + 753.772 [61] 742.179 př + 743.008 [24] 743.008 [25] - 742.285 - - [5] st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
NymburkZawidówNové MěstoHrádek nad NisouJosefův DůlStará PakaLibuňBrništěMnichovo HradištěOstašov

[1]vlak 64202: 753.751 př + 753.617
[2]vlak 44200: 753.751 př + 753.617, pozn: 35 prázdných Eas (PKPC) z Hněvic
vlak 44201: 753.617 př + 753.751, pozn: Lv
[3]vlak 84000: nejede
[4]vlak 84068: nejede
[5]nejede
[6]vlak 64202: 753.751 př + 753.617
vlak 64203: 753.617 př + 753.751, pozn: z Liberce do Turnova navíc 743.002
[7]vlak 44200: 753.751 př + 753.617
[8]vlak 84060: nejede
[9]vlak 84161: 742.285
[10]vlak 84082: nejede
[11]vlak 84130: Turnov - Hodkovice a zpět
[12]vlak 64202: 753.756 př + 753.616
[13]vlak 84041: Pouze z Chrastavy
[14]vlak 64202: 753.751 př + 753.617
vlak 64203: 750.330 př + 750.252
[15]vlak 44200: nejede
[16]vlak 84107: Jede mimořádně v Pátek!
[17]vlak 84080: 742.357+743.008 pk
[18]vlak 64202: 750.252 př + 750.330
[19]vlak 44200: 753.762 př + 753.616, pozn: 15 vozu
vlak 44201: 753.616 př + 753.762, pozn: Lv
[20]vlak 84000: Nejede
[21]vlak 64202: 753.751
vlak 64203: 742.094 př + 742.073
[22]vlak 44201: Lv
[23]vlak 84000: 742.073 př + 742.094
[24]vlak 84040: 743.008
[25]vlak 84068: 743.008
[26]vlak 64202: 742.073 př + 742.094
[27]vlak 64202: 753.615 př + 753.762
vlak 64203: 753.751, pozn: + nečinné 742.179+192
[28]vlak 84040: nejede
[29]vlak 44200: 750.252 Lv
[30]vlak 84082: Liberec - Rynoltice a zpět
[31]vlak 84080: 742.094 př + 742.073 + 743.002 pk
[32]vlak 64202: 742.073 př + 742.094, pozn: jede jen v úseku Nymburk - Turnov; mimo to jede ucelenka cisteren s mazutem z Bratislavy do Liberce s 750.252+326, z Turnova postrk 742.434+443
vlak 64203: 750.252 př + 750.326, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 743.002
[33]vlak 44200: 750.326 př + 750.252, pozn: z Liberce do Mníšku na postrku 742.434+443 -> Tams Kladno-Dubi -> Szczecin Port Centalny
vlak 44201: 750.252 př + 750.326, pozn: Lv
[34]vlak 84040: 743.002
[35]vlak 84068: 743.002
[36]vlak 84161: 742.094 př + 742.073
[37]vlak 64202: 750.326 př + 750.252
vlak 64203: 750.252 př + 750.326, pozn: z Liberce do Turnova navíc 743.002
[38]vlak 44201: 750.252 př + 750.326
[39]vlak 84083: nejede
[40]vlak 64202: z Turnova do Liberce navíc 743.007
[41]vlak 64202: 753.758 př + 753.617
[42]vlak 44200: +742.434+443pk do Raspenavy.
[43]vlak 84069: 743.008
[44]vlak 84107: Ze Staré Paky nejprve do Lomnice n P, dále do L. Bělohrad, poté veze Horku u ST Paky.
[45]vlak 64202: 753.615 př + 753.762
[46]vlak 44200: 753.615 př + 753.762
[47]vlak 84161: 742.216
vlak 84151: 753.758 př + 753.617
[48]vlak 84121: nejede
[49]vlak 64202: 753.615 př + 753.762
vlak 64203: 753.762 př + 753.615, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 743.008; z Liberce do Nymburka nečinné 742.434+443
[50]vlak 64202: Nymburk - Turnov 753.615+762, Turnov - Liberec 753.617+758; z Nymburka do Liberce navíc 742.253+380
[51]vlak 84082: 743.008
[52]743.008 + 743.007 pk
[53]vlak 44201: 34 vozů dřeva do Hněvic; ze Zawidowa do Jeřmanic postrk 742.253+380
[54]vlak 84000: nejel z důvodu nálezu usmrcené osoby v kolejišti mezi Libercem a Mníškem; místo toho jel Mn do Frýdlantského výběžku v sobotu 27.8. s 743.007 a pk 742.216 (LBC odjezd 8 h)
[55]vlak 84040: 743.007
[56]vlak 84069: 743.007
[57]vlak 84161: 742.216
[58]vlaky 84121, 84122: -, pozn: nejede
vlaky 84130, 84131: 742.216
[59]vlak 64202: odklon přes Bezděz a Mimoň; z Jestřebí do Křižan postrk 742.285
[60]vlak 64202: V MH řazení 753.617+753.615+743.002
[61]vlak 44200: 753.616 př + 753.772
[62]vlak 84040: Mn 84040, Lv
[63]vlak 84068: 743.007
[64]vlak 64202: 753.616 př + 753.772
[65]vlak 44200: 34x prázdné Eaos (PKPC) z Hněvic
[66]vlak 84161: 742.285
vlak 84151: 753.615 př + 753.617
[67]vlak 84080: 743.008 + 743.007 pk
[68]vlak 64203: z Turnova do Nymburka navíc 742.285