červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2022
 743, 742, 753.7 PP Liberec

oběh pro
10. 12.:
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
1. 7.750.326 př + 750.252 [1] 750.252 př + 750.326
750.326 př + 750.252
[2]
742.380 př + 742.253 [3] 743.010 - 742.239 - 743.007   1. 7.
so 2. 7.753.616 př + 753.617 [4] - - 753.616 př + 753.617
753.617 př + 753.616
[5]
- - - - -   so 2. 7.
ne 3. 7.- - - - - - - - - [6] ne 3. 7.
po 4. 7.753.616 př + 753.617 [7] 753.616 př + 753.617 [8] 743.007   [9] 743.002 [10] 742.285 - - po 4. 7.
út 5. 7.- - - - -   [11]     út 5. 7.
st 6. 7.- -       -   - -   st 6. 7.
čt 7. 7.750.252 př + 750.326 [12] 750.252 př + 750.326 [13] - - 743.010 [14] 743.002 [15] 742.285 743.010 [16] - 743.007 + 743.010 pk [17] čt 7. 7.
8. 7.750.252 př + 750.326 [18] 750.252 + 750.326 pk [19] 742.179 př +   743.010
[20]
- 742.285
753.756 př + 753.765
[21]
-     8. 7.
so 9. 7.750.326 př + 750.252 [1] - -   - - - - -   so 9. 7.
ne 10. 7.- - - - - - - - -   ne 10. 7.
po 11. 7.753.751 př + 753.758 [22] [23] 753.758 př + 753.751 [24] [25] [26] 743.002 [27] 742.285 - -   po 11. 7.
út 12. 7.753.756 př + 753.765 [28] 742.179 př + [29] - - 743.010 [14] - 742.285     743.010 + 743.007 pk [30] út 12. 7.
st 13. 7.742.179 př +
750.252 př + 750.326
[31]
[23] 750.252 př + 750.326 [32] 742.179 př + [33] 743.010 - 742.285 - -   st 13. 7.
čt 14. 7.753.617
753.617 př + 742.190
[34]
[23] - - 743.010 [14] 743.002 742.285 [35] - 743.010 + 742.190 pk [36] čt 14. 7.
15. 7.742.179 př + [37] [38] 742.179 př + [39] [40] [41] - 742.190 - [42] [43] 15. 7.
so 16. 7.742.179 př + [44] - - 743.010 - - - - - so 16. 7.
ne 17. 7.- - - - - - - - -   ne 17. 7.
po 18. 7.742.179 př + [37] 742.179 př + [45] [46]   743.007 743.002 [47] 742.190 - -   po 18. 7.
út 19. 7.753.756 př + 753.765 [48] 753.765 př + 753.756 [49] - - 743.007 [50] - 742.190 743.007 [51] 743.002 př + 742.179 + 743.007 pk [52] út 19. 7.
st 20. 7.753.756 př + 753.772 753.774 + 753.775 pk 742.179 př +   [9] - 742.190 - -   st 20. 7.
čt 21. 7.753.751 př + 753.758 [53] - - 743.007 [50] 743.002 742.190   - 743.007 + 743.008 pk [54] čt 21. 7.
22. 7.753.617 [53] 742.179 př +   743.007 - 742.190 -     22. 7.
so 23. 7.753.751 př + 753.758 [55] - - 743.008 - - - - -   so 23. 7.
ne 24. 7.- - - - - - - - -   ne 24. 7.
po 25. 7.753.756 př + 753.772 [56] 753.756 př + 753.772 [57] [46] 743.002 742.357 743.007 742.190 - - [43] po 25. 7.
út 26. 7.742.179 př +
753.756 př + 753.772
[58]
742.179 př + [59] - - [60] - 742.190
753.751 př + 753.758
[61]
[35]   742.357 + 743.002 pk út 26. 7.
st 27. 7.742.073 př + 742.094
750.330 př + 750.252
[62]
750.252 př + 750.330
750.330 př + 750.252
[63]
742.357 742.094 př + 742.073 [64] [9] - 742.190 - - [43] st 27. 7.
čt 28. 7.750.252 př + 750.330 [65] 750.326 př + 750.252 [66] - - [60] 743.007 742.190 [35] - 742.357 + 743.002 pk čt 28. 7.
29. 7.750.252 př + 750.330 [65] 750.326 př + 750.252 [67] 742.073 př + 742.094   743.002 - 742.190
753.756 př + 753.616
[68]
-   [43] 29. 7.
so 30. 7.753.751 př + 753.617 - - 743.002 - - - - - [43] so 30. 7.
ne 31. 7.- - - - - - - - - [43] ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)

[1]vlak 64202: 750.326 př + 750.252
[2]vlak 44200: 750.252 př + 750.326
vlak 44201: 750.326 př + 750.252, pozn: Lv
[3]vlak 84040: Vlak nejede
[4]vlak 62405: 753.616 př + 753.617
[5]vlak 84042: 753.616 př + 753.617
vlak 84043: 753.617 př + 753.616
[6]Nejel
[7]vlak 64202: 753.616 př + 753.617
[8]vlak 44200: 753.616 př + 753.617
[9]vlak 84068: nejede
[10]vlak 84107: Z Nové Paky prodloužen až do Lázně Bělohrad . + Obsluha Lomnice n/P a Horka u Staré Paky
[11]vlak 84082: nejede
[12]vlak 64202: 750.252 př + 750.326
[13]vlak 44200: 750.252 př + 750.326
[14]vlak 84060: 743.010
[15]vlak 84107: Z Nové Paky prodloužen až do Lázně Bělohrad
[16]vlak 84082: 743.010
[17]vlak 84080: 743.007 + 743.010 pk
[18]vlak 64202: + 742.179+192 + 742.190
[19]vlak 44200: 750.252 + 750.326 pk
[20]vlak 84068: -, pozn: nejede
vlak 84061: 743.010
[21]vlak 84161: 742.285
vlak 84151: 753.756 př + 753.765
[22]vlak 64202: 753.751 př + 753.758
[23]vlak 44200: -
[24]vlak 84000: 753.758 př + 753.751
[25]vlak 84040: -
[26]vlak 84068: -
[27]vlak 84107: 250 minut zpoždění
[28]vlak 64202: 753.756 př + 753.765
[29]vlak 44201: postrk 753.756+765, 35 vozů dřeva z Polska do Hněvic
[30]vlak 84080: 743.010 + 743.007 pk
[31]vlak 64202: 742.179 př + 742.192
vlak 64203: 750.252 př + 750.326, pozn: z Liberce do jeřmanic postrk 742.179+192
[32]vlak 84000: 750.252 př + 750.326
[33]vlak 84040: 742.179 př + 742.192
[34]vlak 64202: 753.617, pozn: Nymburk - Turnov 753.756+765 + 753.617, Turnov - Liberec 753.617
vlak 64203: 753.617 př + 742.190
[35]vlak 84082: Vlak nejede
[36]vlak 84080: 743.010 + 742.190 pk
[37]vlak 64202: 742.179 př + 742.192
[38]vlak 44200: nejede, dva vlaky jsou v Zawidow
[39]vlak 84000: 742.179 př + 742.192
[40]vlak 84040: nejede
[41]vlak 84068: Nejede
[42]vlak 84121: nejede
[43]nejede
[44]vlak 64202: z Turnova do Liberce navíc 743.002
vlak 62405: z Liberce do Turnova navíc 743.002
[45]vlak 44200: 742.179 př + 742.192
[46]vlak 84000: nejede
[47]vlak 84107: Mn 84107 prodloužen do ŽST Lázně Bělohrad
[48]vlak 64203: 753.756 př + 753.765
[49]vlak 44200: 753.765 př + 753.756
[50]vlak 84060: 743.007
[51]vlak 84082: 743.007
[52]vlak 84081: 742.192 př + 742.179 + 743.007
[53]vlak 44200: nejede
[54]vlak 84080: 743.007 + 743.008 pk
[55]vlak 64202: Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 753.756+772 + 743.002
[56]vlak 64202: + 742.357
[57]vlak 44200: 753.756 př + 753.772
[58]vlak 64202: 742.179 př + 742.192, pozn: Nymburk - Turnov 742.179+192, Turnov - Liberec 753.751+758
vlak 64203: 753.756 př + 753.772, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.357
[59]vlak 44200: postrk 753.756+772; 19x lož.cisterny Pardubice Rosice nad Labem - Bydgoszcz
vlak 44201: postrk 753.756+772; 35x Eaos dřevo z Polska do Hněvic
[60]vlak 84060: nejede
[61]vlak 84161: 742.190
vlak 84151: 753.751 př + 753.758
[62]vlak 64202: 742.073 př + 742.094, pozn: + 750.252+750.330
vlak 64203: 750.330 př + 750.252, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.073+094
[63]vlak 44200: 750.252 př + 750.330, pozn: Lv
vlak 44201: 750.330 př + 750.252, pozn: 20 cisteren
[64]vlak 84040: 742.094 př + 742.073
[65]vlak 64202: 750.252 př + 750.330
[66]vlak 44201: 750.326 př + 750.252
[67]vlak 44200: 750.326 př + 750.252
[68]vlak 84161: 742.190
vlak 84151: 753.756 př + 753.616