červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2022
 743, 742, 753.7 PP Liberec

oběh pro
10. 12.:
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
1. 7.750.326 př + 750.252 [1] 750.252 př + 750.326
750.326 př + 750.252
[2]
742.380 př + 742.253 [3] 743.010 - 742.239 - 743.007   1. 7.
so 2. 7.753.616 př + 753.617 [4] - - 753.616 př + 753.617
753.617 př + 753.616
[5]
- - - - -   so 2. 7.
ne 3. 7.- - - - - - - - - [6] ne 3. 7.
po 4. 7.753.616 př + 753.617 [7] 753.616 př + 753.617 [8] 743.007   [9] 743.002 [10] 742.285 - - ! po 4. 7.
út 5. 7.- - - - ! -   [11]     út 5. 7.
st 6. 7.- -       -   - -   st 6. 7.
čt 7. 7.750.252 př + 750.326 [12] 750.252 př + 750.326 [13] - - 743.010 [14] 743.002 [15] 742.285 743.010 [16] - 743.007 + 743.010 pk [17] čt 7. 7.
8. 7.750.252 př + 750.326 [18] 750.252 + 750.326 pk [19] 742.179 př +   743.010
[20]
- 742.285
753.756 př + 753.765
[21]
-     8. 7.
so 9. 7.750.326 př + 750.252 [1] - -   - - - - -   so 9. 7.
ne 10. 7.- - - - - - - - -   ne 10. 7.
po 11. 7.753.751 př + 753.758 [22] [23] 753.758 př + 753.751 [24] [25] [26] 743.002 [27] 742.285 - -   po 11. 7.
út 12. 7.753.756 př + 753.765 [28] 742.179 př + [29] - - 743.010 [14] - 742.285     743.010 + 743.007 pk [30] út 12. 7.
st 13. 7.742.179 př +
750.252 př + 750.326
[31]
[23] 750.252 př + 750.326 [32] 742.179 př + [33] 743.010 - 742.285 - -   st 13. 7.
čt 14. 7.753.617
753.617 př + 742.190
[34]
[23] - - 743.010 [14] 743.002 742.285 [35] - 743.010 + 742.190 pk [36] čt 14. 7.
15. 7.742.179 př + [37] [38] 742.179 př + [39] [40] [41] - 742.190 - [42] [43] 15. 7.
so 16. 7.742.179 př + [44] - - 743.010 - - - - - ! so 16. 7.
ne 17. 7.- - - - - - - - -   ne 17. 7.
po 18. 7.742.179 př + [37] 742.179 př + [45] [46]   743.007 743.002 [47] 742.190 - -   po 18. 7.
út 19. 7.753.756 př + 753.765 [48] 753.765 př + 753.756 [49] - - 743.007 [50] - 742.190 743.007 [51] 743.002 př + 742.179 + 743.007 pk [52] út 19. 7.
st 20. 7.753.756 př + 753.772 753.774 + 753.775 pk 742.179 př +   [9] - 742.190 - -   st 20. 7.
čt 21. 7.753.751 př + 753.758 [53] - - 743.007 [50] 743.002 742.190   - 743.007 + 743.008 pk [54] čt 21. 7.
22. 7.753.617 [53] 742.179 př +   743.007 - 742.190 -     22. 7.
so 23. 7.753.751 př + 753.758 [55] - - 743.008 - - - - -   so 23. 7.
ne 24. 7.- - - - - - - - -   ne 24. 7.
po 25. 7.753.756 př + 753.772 [56] 753.756 př + 753.772 [57] [46] 743.002 742.357 743.007 742.190 - - [43] po 25. 7.
út 26. 7.742.179 př +
753.756 př + 753.772
[58]
742.179 př + [59] - - [60] - 742.190
753.751 př + 753.758
[61]
[35]   742.357 + 743.002 pk út 26. 7.
st 27. 7.742.073 př + 742.094
750.330 př + 750.252
[62]
750.252 př + 750.330
750.330 př + 750.252
[63]
742.357 742.094 př + 742.073 [64] [9] - 742.190 - - [43] st 27. 7.
čt 28. 7.750.252 př + 750.330 [65] 750.326 př + 750.252 [66] - - [60] 743.007 742.190 [35] - 742.357 + 743.002 pk čt 28. 7.
29. 7.750.252 př + 750.330 [65] 750.326 př + 750.252 [67] 742.073 př + 742.094   743.002 - 742.190
753.756 př + 753.616
[68]
-   [43] 29. 7.
so 30. 7.753.751 př + 753.617 - - 743.002 - - - - - [43] so 30. 7.
ne 31. 7.- - - - - - - - - [43] ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
64202/62405--84042/84043-----Kovošrot Ostašov
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
NymburkZawidówNové MěstoHrádek nad NisouJosefův DůlStará PakaLibuňBrništěMnichovo HradištěOstašov

[1]vlak 64202: 750.326 př + 750.252
[2]vlak 44200: 750.252 př + 750.326
vlak 44201: 750.326 př + 750.252, pozn: Lv
[3]vlak 84040: Vlak nejede
[4]vlak 62405: 753.616 př + 753.617
[5]vlak 84042: 753.616 př + 753.617
vlak 84043: 753.617 př + 753.616
[6]Nejel
[7]vlak 64202: 753.616 př + 753.617
[8]vlak 44200: 753.616 př + 753.617
[9]vlak 84068: nejede
[10]vlak 84107: Z Nové Paky prodloužen až do Lázně Bělohrad . + Obsluha Lomnice n/P a Horka u Staré Paky
[11]vlak 84082: nejede
[12]vlak 64202: 750.252 př + 750.326
[13]vlak 44200: 750.252 př + 750.326
[14]vlak 84060: 743.010
[15]vlak 84107: Z Nové Paky prodloužen až do Lázně Bělohrad
[16]vlak 84082: 743.010
[17]vlak 84080: 743.007 + 743.010 pk
[18]vlak 64202: + 742.179+192 + 742.190
[19]vlak 44200: 750.252 + 750.326 pk
[20]vlak 84068: -, pozn: nejede
vlak 84061: 743.010
[21]vlak 84161: 742.285
vlak 84151: 753.756 př + 753.765
[22]vlak 64202: 753.751 př + 753.758
[23]vlak 44200: -
[24]vlak 84000: 753.758 př + 753.751
[25]vlak 84040: -
[26]vlak 84068: -
[27]vlak 84107: 250 minut zpoždění
[28]vlak 64202: 753.756 př + 753.765
[29]vlak 44201: postrk 753.756+765, 35 vozů dřeva z Polska do Hněvic
[30]743.010 + 743.007 pk
[31]vlak 64202: 742.179 př + 742.192
vlak 64203: 750.252 př + 750.326, pozn: z Liberce do jeřmanic postrk 742.179+192
[32]vlak 84000: 750.252 př + 750.326
[33]vlak 84040: 742.179 př + 742.192
[34]vlak 64202: 753.617, pozn: Nymburk - Turnov 753.756+765 + 753.617, Turnov - Liberec 753.617
vlak 64203: 753.617 př + 742.190
[35]vlak 84082: Vlak nejede
[36]743.010 + 742.190 pk
[37]vlak 64202: 742.179 př + 742.192
[38]vlak 44200: nejede, dva vlaky jsou v Zawidow
[39]vlak 84000: 742.179 př + 742.192
[40]vlak 84040: nejede
[41]vlak 84068: Nejede
[42]vlak 84121: nejede
[43]nejede
[44]vlak 64202: vlak 64202: z Turnova do Liberce navíc 743.002
vlak 62405: z Liberce do Turnova navíc 743.002
[45]vlak 44200: 742.179 př + 742.192
[46]vlak 84000: nejede
[47]vlak 84107: Mn 84107 prodloužen do ŽST Lázně Bělohrad
[48]vlak 64203: 753.756 př + 753.765
[49]vlak 44200: 753.765 př + 753.756
[50]vlak 84060: 743.007
[51]vlak 84082: 743.007
[52]vlak 84081: 742.192 př + 742.179 + 743.007
[53]vlak 44200: nejede
[54]vlak 84080: 743.007 + 743.008 pk
[55]vlak 64202: Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 753.756+772 + 743.002
[56]vlak 64202: + 742.357
[57]vlak 44200: 753.756 př + 753.772
[58]vlak 64202: 742.179 př + 742.192, pozn: Nymburk - Turnov 742.179+192, Turnov - Liberec 753.751+758
vlak 64203: 753.756 př + 753.772, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.357
[59]vlak 44200: vlak 44200: postrk 753.756+772; 19x lož.cisterny Pardubice Rosice nad Labem - Bydgoszcz
vlak 44201: postrk 753.756+772; 35x Eaos dřevo z Polska do Hněvic
[60]vlak 84060: nejede
[61]vlak 84161: 742.190
vlak 84151: 753.751 př + 753.758
[62]vlak 64202: 742.073 př + 742.094, pozn: + 750.252+750.330
vlak 64203: 750.330 př + 750.252, pozn: z Liberce do Jeřmanic postrk 742.073+094
[63]vlak 44200: 750.252 př + 750.330, pozn: Lv
vlak 44201: 750.330 př + 750.252, pozn: 20 cisteren
[64]vlak 84040: 742.094 př + 742.073
[65]vlak 64202: 750.252 př + 750.330
[66]vlak 44201: 750.326 př + 750.252
[67]vlak 44200: 750.326 př + 750.252
[68]vlak 84161: 742.190
vlak 84151: 753.756 př + 753.616