prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2022
 TS 851 a 852: 810 SS Čerčany

oběh pro
6. 10.:
TS 851 (810)TS 852 (810)výňatek TS 834 (814)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den
----------
so 1. 1.- 810.229
814.186 př + 810.229
810.229
[1]
  810.217 810.487   - 810.633 810.511 814.108 so 1. 1.
ne 2. 1.810.217 ! 810.263 810.229 810.446 810.487 810.472   - 810.633 814.108 ne 2. 1.
po 3. 1.810.487 810.229 ! 810.263 810.217
810.511
[2]
810.446 810.349   810.472 ! 810.184 - po 3. 1.
út 4. 1.810.446 810.487 810.229 810.263
814.078 př + 810.263
810.511
[3]
810.511
810.217
[4]
810.184 810.349 810.289 810.472 - út 4. 1.
st 5. 1.810.217 810.446 810.487 810.229 810.511 810.472 810.184 810.349 810.289 - st 5. 1.
čt 6. 1.810.511 810.217
810.487
[5]
810.446   810.229 810.289
810.633
[6]
810.472 ! 810.184 ! 810.349 - čt 6. 1.
7. 1.810.229 810.511 810.487 810.446 810.289 810.349 810.633 810.472 810.184 - 7. 1.
so 8. 1.- 810.229 810.446 810.511 ! 810.217 810.184 ! - 810.633 810.472 ! 814.108 so 8. 1.
ne 9. 1.810.511 810.289 810.229 810.446 810.217 810.472   - 810.633 814.108 ne 9. 1.
po 10. 1.810.007 810.229 810.289 810.263 810.446 810.633 810.349 810.472 810.184 - po 10. 1.
út 11. 1.810.487 810.007 810.229 810.289 810.263
810.446
[7]
810.184 810.633 810.349 810.472 - út 11. 1.
st 12. 1.810.446 810.487 810.007 810.229 810.289 810.472
810.511
[8]
810.184 810.633 810.349 - st 12. 1.
čt 13. 1.810.217 810.446 810.487 810.289 810.229
810.436
[9]
810.349 810.511 810.184 810.633 - čt 13. 1.
14. 1.810.229 810.217 810.446 810.487 810.289 810.633 810.349 810.511 810.184 - 14. 1.
so 15. 1.- 810.229 810.487 810.217 810.446 810.184 - 810.349 810.472 814.108 so 15. 1.
ne 16. 1.810.217 810.289 810.229
810.446
[10]
810.487 810.446
810.229
[11]
810.472 ! 810.184 ! - 810.349 ! 814.108 ne 16. 1.
po 17. 1.810.511 810.446 810.289 810.263 810.487 810.349     810.184 - po 17. 1.
út 18. 1.810.487 810.511
810.007
[12]
810.446 810.289
810.229
[13]
810.263
810.587
[14]
810.184
810.289
[15]
810.349 !   810.472 - út 18. 1.
st 19. 1.810.587 810.487 810.007 810.446 810.229 810.472 810.263 810.349 810.633 - st 19. 1.
čt 20. 1.810.229 810.587 810.487 810.007 810.446 810.633 810.472 810.263 ! 810.349 - čt 20. 1.
21. 1.810.446 810.229 810.587 810.487 810.007 810.349 810.633 810.472 810.289 - 21. 1.
so 22. 1.- 810.446 810.487 810.229 810.587 810.289 - 810.633 810.472 814.108 so 22. 1.
ne 23. 1.810.229 810.217 810.263 810.487 810.587 810.472 ! 810.289 - 810.633 814.108 ne 23. 1.
po 24. 1.810.587 810.263
810.446
[16]
810.217 810.229 810.487 810.633 810.349 810.472 810.289 - po 24. 1.
út 25. 1.810.487 810.587 810.446 810.217 810.229 810.289 810.633 810.349
810.184
[17]
810.472 - út 25. 1.
st 26. 1.810.229 810.487 810.587 810.446 810.217 810.472 810.289 810.633 810.184 - st 26. 1.
čt 27. 1.810.217 810.229 810.487 810.587 810.446 810.184 810.472 810.289 810.633 - čt 27. 1.
28. 1.810.446 810.217 810.229 810.487 810.587 810.633 810.184 810.472 810.289 - 28. 1.
so 29. 1.- 810.446 810.487 810.217 810.229 810.289 ! - 810.184 810.472 814.106 so 29. 1.
ne 30. 1.810.217 810.587 [18] 810.487
810.446
810.007
[19]
810.487 [20] 810.229 [21] 810.472 ! 810.349 - 810.184 814.106 ne 30. 1.
po 31. 1.810.229 810.007 810.587 810.217 810.487 810.184 810.633 810.472 810.349 - po 31. 1.
oběh pro
6. 10.:
----------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 851TS 852výňatek TS 834

[1]vlak 9210: 810.229
vlak 9217: 814.186 př + 810.229, pozn: Přípřež ze Zruče do Ledče
vlak 9218: 810.229
[2]vlak 9207: 810.217
vlak 9221: 810.511
[3]vlak 9242: 810.263
vlak 9210: 814.078 př + 810.263, pozn: Přípřež ze Zruče do Ledečka
vlaky 9245, 9272: 810.511
[4]vlaky 9203, 9208: 810.511
vlaky 9217, 9024: 810.217
[5]vlak 9215: 810.217
vlak 9223: 810.487
[6]vlaky 19101, 19142: 810.289
vlak 26171: 810.633
[7]vlaky 9203, 9024: 810.263
vlak 9025: 810.446
[8]vlak 19101: 810.472
vlak 26171: 810.511
[9]vlaky 9203, 9208: 810.229
vlak 9217: 810.436
[10]vlaky 9202, 9210: 810.229
vlak 9217: 810.446, pozn: Porucha dveří 810 229 na soupravě na Os 9217. +60 minut zpoždění. V Samechově výměna 810 229 z Os 9217 na Os 9212 a 810 446 z Os 9212 na Os 9217.
vlak 9218: 810.446
[11]vlaky 9203, 9215: 810.446
vlak 9212: 810.229, pozn: Porucha dveří 810 229 na soupravě na Os 9217. +60 minut zpoždění. V Samechově výměna 810 229 z Os 9217 na Os 9212 a 810 446 z Os 9212 na Os 9217.
[12]vlak 9215: 810.511
vlak 9223: 810.007
[13]vlak 9210: 810.289
vlak 9245: 810.229
[14]vlak 9203: 810.263
vlaky 9217, 9024: 810.587
[15]vlak 19101: 810.184
vlak 26171: 810.289
[16]vlak 9204: 810.263
vlak 9223: 810.446
[17]vlak 26113: 810.349
vlak 19145: 810.184
[18]vlak 9215: vlak 9215: Spadlý strom v úseku Sázava-Samechov. +80 minut zpždění.
[19]vlak 9202: 810.487
vlak 9205: 810.446
vlak 9210: 810.446, pozn: Spadlý strom v úseku Sázava-Samechov. +60 minut zpždění.
vlak 9223: 810.007
[20]vlak 9220: 810.487
[21]vlak 9215: vlak 9215: Postrk 9215 končí v Kácově v důsledku eliminace zpoždění. +80 min zpoždění.
vlak 9212: Mimořádně z Kácova do Čerčan. Eliminace zpoždění v důsledku stromu na trati. +20 min zpoždění.