prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - říjen 2022
 TS 851 a 852: 810 SS Čerčany

oběh pro
10. 12.:
TS 851 (810)TS 852 (810)výňatek TS 833 (814.2)výňatek TS 834 (814)další obratydatum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den2. den
-----26118/26118/26125
/26120/26129/26126
/26135/26130/26139
/26134
-26105/26106/26111
/26110/26117/26114
/26119/26116/26121
/26121/19129/19129
19102/19103/19106
/19107/19142/19111
/19114/19113/19116
/19115/19144/19117
/19146/19121/19128
/19123/19148/19148
9213/9214-2122
so 1. 10.810.512 810.229 810.446 810.511 810.633   -     814.087 814.235 + 814.236 pk     so 1. 10.
ne 2. 10.810.633 ! 810.512 810.229 ! 810.446 810.511 [1]     - 810.289 - 814.235 + 814.236 pk 810.511 [2]   ne 2. 10.
po 3. 10.810.512 810.229 810.511 810.633 810.446 810.263 810.472 810.349 810.184 - -     po 3. 10.
út 4. 10.810.446 810.512 ! 810.229 810.511 ! 810.633 810.184 ! 810.263 ! 810.472 ! 810.349 ! - -     út 4. 10.
st 5. 10.810.633 810.446 810.511 810.229 810.487
810.349
[3]
810.349 [4]       - -     st 5. 10.
čt 6. 10.810.289 810.633 810.446 810.511 810.229
810.263 + 810.436 pk
[5]
[6]     [7] - -     čt 6. 10.
7. 10.810.349
810.229
[8]
810.289 810.633 810.446 810.511 [6]     [7] - -     7. 10.
so 8. 10.810.511 810.229 810.446 810.289 810.633   - [9] [10] 814.107 814.079     so 8. 10.
ne 9. 10.810.633 810.511 810.229 810.446
810.263
[11]
810.289 [12]   [9] - [10] - 814.079 810.289 [2]   ne 9. 10.
po 10. 10.810.511 810.229 810.289 810.633
810.472
[13]
810.263         - - 810.472 + 810.633 pk [14]   po 10. 10.
út 11. 10.810.263 810.511 810.229 810.184 810.472         - -     út 11. 10.
st 12. 10.810.472 810.263 810.511 810.229 810.184
810.512
[15]
        - -     st 12. 10.
čt 13. 10.810.512 810.633 810.263 810.511 810.229 810.487 810.472
810.184
[16]
    - -     čt 13. 10.
14. 10.810.229 810.512 810.633 810.263 810.511   810.487 ! 810.184 !   - -     14. 10.
so 15. 10.810.511 ! 810.229 810.263 810.512 810.633   -     814.215 + 814.216 pk 814.107     so 15. 10.
ne 16. 10.810.633 !   810.229 ! 810.263 ! 810.512 [17]     -   - 814.107 810.512 [2]   ne 16. 10.
po 17. 10.810.511 810.229 810.512 810.289 810.263         - -     po 17. 10.
út 18. 10.810.263 810.511
810.289
[18]
810.229 810.512 810.633         - -     út 18. 10.
st 19. 10.810.633 ! 810.263 810.289 810.229 810.512         - -     st 19. 10.
čt 20. 10.810.512 810.633 810.263   810.229         - -     čt 20. 10.
21. 10.810.289 810.512 ! 810.633 810.263 ! 810.511         - -     21. 10.
so 22. 10.810.511 810.289 810.263 810.512 810.633
754.049 + 810.633 pk
[19]
810.349 -     814.201 + 814.202 pk
[20]
814.108 814.201 + 814.202 pk [21]   so 22. 10.
ne 23. 10.810.633 ! 810.511 810.289 810.263 810.512 [22]   810.349 ! -   - 814.108 810.512 [2]   ne 23. 10.
po 24. 10.810.511 810.289
810.229
[23]
810.512 810.633 810.263         - -     po 24. 10.
út 25. 10.810.289 810.511 ! 810.229 810.512
810.472
[24]
810.633         - -     út 25. 10.
st 26. 10.810.633 810.289 810.511 810.229 810.472
810.512
[25]
        - -     st 26. 10.
čt 27. 10.810.512 810.633 810.289 810.511 810.229         - -     čt 27. 10.
28. 10.  810.633 810.512 810.511 810.289
814.215 + 814.216 pk
[26]
810.472 810.184 - 810.349 - 814.108 814.215 + 814.216 pk [27] 810.289 [28] 28. 10.
so 29. 10.810.511 [29] 810.512
[30]
810.289 810.229 810.633
754.040
754.049
810.511
[31]
  -     810.511 [32] 814.108     so 29. 10.
ne 30. 10.  810.511 810.512 810.289 810.229 [33]   810.349 - 810.472 - 814.108 810.229 [2]   ne 30. 10.
po 31. 10.810.511
810.263
[34]
810.512 810.229 810.633 810.289 810.472 810.487 810.184 810.349 - -     po 31. 10.
oběh pro
10. 12.:
-----26118/26118/26125
/26120/26129/26126
/26135/26130/26139
/26134
-26105/26106/26111
/26110/26117/26114
/26119/26116/26121
/26121/19129/19129
19102/19103/19106
/19107/19142/19111
/19114/19113/19116
/19115/19144/19117
/19146/19121/19128
/19123/19148/19148
9213/9214-2122datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den2. den
TS 851TS 852výňatek TS 833výňatek TS 834další obraty

[1]vlak 9215: 810.511
[2]Os 9221
[3]vlak 9203: 810.487
vlaky 9217, 9024: 810.349
[4]vlak 19101: 810.349
[5]vlak 9203: 810.229
vlak 9024: 810.263 + 810.436 pk
[6]vlak 19101: NAD Vlašim - Benešov [Nepřetržitá výluka]
[7]vlak 19100: NAD Vlašim - Benešov [Nepřetržitá výluka]
[8]vlak 9206: 810.349
vlak 9211: 810.229
[9]vlak 19129: NAD Vlašim - Benešov [Nepřetržitá výluka]
[10]vlak 19102: NAD Vlašim - Benešov [Nepřetržitá výluka]
[11]vlak 9200: 810.446
vlak 9219: 810.263
[12]vlak 9215: 810.289
[13]vlak 9245: 810.633, pozn: Porucha v Sázavě
vlak 9221: 810.472
[14]Odtah porouchané soupravy v Čerčanech
[15]vlak 9203: 810.184
vlak 9217: 810.512
[16]vlak 26139: 810.472
vlak 26134: 810.184
[17]vlak 9214: 810.512
[18]vlak 9204: 810.511
vlak 9223: 810.289
[19]vlak 9203: 810.633
vlak 1598: 754.049 + 810.633 pk
vlak 9214: -, pozn: Vlak nejede z důvodu poruchy 754 049 na spoj Os 9286. Souprava 814 201/202 vystavena jako náhradní souprava na Os 9286.
[20]vlak 9213: 814.201 + 814.202 pk
vlak 9214: -, pozn: Vlak nejede z důvodu poruchy 754 049 na spoj Os 9286. Souprava 814 201/202 vystavena jako náhradní souprava na Os 9286.
[21]Os 9286. Pouze ze Zruče nad Sázavou do Čerčan.
[22]vlak 9215: 810.512
[23]vlak 9244: 810.289
vlak 9214: 810.229
[24]vlak 9210: 810.512
vlak 9272: 810.472
[25]vlak 9208: 810.472
vlaky 9217, 9024: 810.512
[26]vlak 9208: 810.289
vlak 9214: 814.215 + 814.216 pk
[27]Os 9213
[28]Sp 1598
[29]vlak 9221: 810.511
[30]vlak 9204: -, pozn: Nejede
vlak 9223: 810.512
[31]vlak 9208: 810.633
vlak 9215: 754.040
vlak 1598: 754.049
vlak 9214: 810.511
[32]vlak 9214: 810.511
[33]vlak 9208: 810.229
[34]vlaky 9201, 9206: 810.511
vlak 9211: 810.263